20 kolovoza, 2023

Post By : MBL

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Nije dosta da naša Crkva kaže kako je otvorena svima pa da odmah ravnodušni i oni koji ne vjeruju stupe u nju. Naša zajednica mora stvarati veze s drugima, ona druge mora privući kao što i nas Bog privodi k sebi.

 

  1. ČITANJE Iz 56, 1.6-7

Dom za sve ljude. – Tuđinci su vjerovali u Boga Izraelova. Hodočastili su u Jeruzalem te se molili u hramu. Bog ih je ondje primao. Ljudi koji u Boga vjeruju nikada nisu za njega tuđinci. Svi su oni njegovi sinovi.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:

»Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode.«

 

 

Psalam Ps 67, 2-3.5-6.8

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,

obasjao nas licem svojim,

da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,

svi puci tvoje spasenje!

 

Nek se vesele i kliču narodi

jer sudiš pucima pravedno

i narode vodiš na zemlji.

 

Neka te slave narodi, Bože,

svi narodi neka te slave!

Bog nas blagoslovio, Bog naš!

Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

 

 

  1. ČITANJE Rim 11, 13-15.29-32

I neposlušnost je korak na putu spasenja. – Židovi su se protivili što je prva Crkva primala u svoje krilo i nevjernike. Pavao, rodom Židov, ne očajava nad svojom braćom. Za njega i Židovi i pogani su neposlušni Bogu. No Božje je milosrđe snažnije i veće.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Vama, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih?

Ta neopozivi su dari i poziv Božji!

Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

 

 

EVANĐELJE Mt 15, 21-28

Prava je vjera ponizna. – Mi možemo vapiti Gospodinu svjesni da nam Bog nije dužan uzvratiti. Isus nam daje uzor prave molitve: tuđinka je zadovoljna i s »mrvicama«.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« I ozdravi joj kći toga časa.

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/