14 kolovoza, 2022

Post By : MBL

DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Krist je kroz svu povijest znak protivljenja. Nitko prema njemu ne ostaje ravnodušan. Opredijeliti se za Krista znači poći njegovim putem, ostvariti u svom životu njegov život, smrt i uskrsnuće za druge.

 

  1. ČITANJE Jr 38, 4-6.8-10

Nek ovaj čovjek bude osuđen na smrt! – Kroz svu povijest proroci su bili neshvaćeni i progonjeni. Ali Bog ih nikad nije napustio.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U one dane: Dostojanstvenici rekoše kralju: »Jeremiju valja ubiti: on zaista obeshrabruje ratnike koji su još ostali u ovome gradu i sav narod kad takve riječi pred njima govori. Pa taj čovjek ne traži dobrobit ovoga naroda, nego njegovu propast.« A kralj Sidkija odgovori: »Eto, on je u vašim rukama, jer kralj ionako više nema nikakve vlasti nad vama.« Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u zdenac kraljeva sina Malkije, što bijaše u tamničkom dvorištu, i spustiše ga na užetima. Ali u zdencu ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib.

Tada Ebed-Melek izađe iz kraljevskog dvora te ovako reče kralju: »Gospodaru, kralju moj, zlo čine ovi ljudi kad tako postupaju s prorokom Jeremijom: bacili su ga u zdenac, gdje će od gladi umrijeti, jer više nema kruha u gradu.« Nato kralj zapovjedi Kušitu Ebed-Meleku: »Povedi trojicu ljudi te izvuci proroka Jeremiju iz zdenca dok nije umro.«

 

Psalam Ps 40, 2-4.18

Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim

i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.

 

Izvuče me iz jame propasti,

iz blata kalnoga;

noge mi stavi na hridinu,

korake moje ukrijepi.

 

U usta mi stavi pjesmu novu,

slavopoj Bogu našemu.

Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti,

i uzdanje će svoje staviti u Gospodina.

 

Bijedan sam ja i nevoljan,

al Gospodin se brine za me.

Ti si pomoć moja i moj spasitelj;

o Bože moj, ne kasni!

 

 

  1. ČITANJE Heb 12, 1-4

Nalazimo se u kušnji. – U svim iskušenjima trebamo ostati vjerni Bogu, očiju uprtih u Krista. On je počelo i svrha naše vjere. On nam je dao primjer kako ustrajati i ostati vjeran svome poslanju.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: I mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u početnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega. Doista pomno promotrite njega, koji podnese toliko protivljenje grešnika protiv sebe, da – premoreni – ne klonete duhom. Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

 

EVANĐELJE Lk 12, 49-53

Došao sam donijeti oganj! – Kist nije došao ljude uspavati u njihovu lijepom »miru«, već ih poziva na preobrazbu, na rad za druge. A takvi su uvijek znak protivljenja.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!

Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice – otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/