04 rujna, 2022

Post By : MBL

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Kako se služiti dobrima ovoga svijeta? Kako smo na njih navezani? A naši odnosi? Naše sklonosti i naša ljubav? Da li smo poput biblijskih siromaha koji su vođeni jedino ljubavlju prema Kristu i ljudima?

 

  1. ČITANJE Mudr 9, 13-18b

Što Bog od nas traži? – Često smo kolebljivi, promjenljivi u svojim stavovima, nesigurni kad je u pitanju što Bog od nas traži. Slični smo misliocu ovog prvog čitanja koji je uznemiren svijetom u kojem je živio, ali je ipak ostao posve skroman i Bogu otvoreno iznosio svoju dušu u molitvi.

Čitanje Knjige Mudrosti

Tko od ljudi može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospodin? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga? Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću.

 

 

Psalam Ps 90, 3-6.12-14.17

Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

Smrtnike u prah vraćaš

i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«

Jer je tisuću godina u očima tvojim

ko jučerašnji dan koji je minuo

i kao straža noćna.

 

Razgoniš ih ko jutarnji san,

kao trava su što se zeleni:

jutrom cvate i sva se zeleni,

a uvečer već se suši i vene.

 

Nauči nas dane naše brojiti

da steknemo mudro srce.

Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?

Milostiv budi slugama svojim!

 

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim

da kličemo i da se veselimo u sve dane!

Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!

Daj da nam uspije djelo naših ruku,

djelo ruku naših nek uspije!

 

 

  1. ČITANJE Flm 9b-10.12-17

U Kristu nema više roba. – Za svog zatočeništva u Rimu Pavao je obratio roba koji je pobjegao od jednog kršćanina. Onezim, rob koji je i sam postao kršćaninom, vraća se svome gospodaru s Pavlovom preporukom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filemonu

Predragi: Ja, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa, molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima, negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna. Šaljem ti ga – njega, srce svoje. Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja. Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje. Možda baš zato bî za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek – ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu. Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene.

 

EVANĐELJE Lk 14, 25-33

Da li smo spremni ići za Kristom? – Božju volju Isus posve jasno označava. On je sam spremno sve ostavio i vršio Očevu volju. Potrebno je i nama da uvijek iznova razmislimo o svom putu i svojim životnim pothvatima.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!

Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati svi koji to vide: ’Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti može li s deset tisuća presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir.

Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/