10 rujna, 2023

Post By : MBL

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Uvijek smo skloni misliti samo na sebe i na svoje spasenje. Poslanje je ipak kršćanina da pomaže drugima da se spase. Ne smije to biti naša »ideologija«, već život. Pružiti ruku svakome čovjeku. Pomoći svakome koji je u nevolji. Imati razumijevanje za svakoga koji se nalazi u nevolji. Spasenje je ponuđeno ljudima koji osjećaju potrebu podizanja. To je poslanje Crkve i trebalo bi biti poslanje svakoga kršćanina.

 

  1. ČITANJE Ez 33, 7-9

bratska opomena. – Nemamo pravo pustiti svoju braću da propadnu. Bog prigovara svome proroku što nije opomenu grešnika. I sam je Krist došao da nas odvrati od puta propasti. Crkva to djelo ima nastavljati među ljudima.

 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«

 

 

 

Psalam Ps 95, 1-2.6-9        

O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

Dođite, kličimo Gospodinu,

uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!

Pred lice mu stupimo s hvalama,

kličimo mu u pjesmama!

 

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,

poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,

ovce što on ih čuva.

 

O da danas glas mu poslušate:

»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,

kao u dan Mase u pustinji

gdje me iskušavahu očevi vaši,

iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

 

 

 

  1. ČITANJE Rim 13, 8-10

Ispunjenje zakona. – Različite zapovijedi, zabrane i obredi koje moramo izvršavati – to su samo pojedinosti zakona. Ljubav Kristova ima postati poticaj i nutarnji duh svih zapovijedi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.

 

 

EVANĐELJE Mt 18, 15-20

Crkva, mjesto pomirenja. – U Kristu smo pomireni s Bogom i u njoj se imaju razriješiti sve ljudske razdijeljenosti. Krist svoju vlast predaje Crkvi. Ljubav je njezin zakon. Ona nas neprestano podsjeća da nikada ne smijemo drugoga smatrati posve različitim i stranim.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.

Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/