01 listopada, 2023

Post By : MBL

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Jedino nas Bog može suditi. Kad se jednom sve pokaže u jasnom svjetlu, začudit ćemo se kako je mnogo ljudsko srce pod plaštom bijede krilo pravednost i dobrotu koju je jedino Bog poznavao.

 

  1. ČITANJE Ez 18, 25-28

Bezbožnik će se obratiti. – Nitko nije posvema uvriježen u sigurnost svoje vrline i vjere. Svi smo mi slabi ljudi, kadri se mijenjati na dobro i zlo. Bogu je potrebno naše srce.

 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin:

»Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«

 

 

Psalam Ps 25, 4b-6.7b-9

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,

nauči me svojim stazama!

Istinom me svojom vodi i pouči me

jer ti si Bog, moj Spasitelj.

 

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti

i ljubavi svoje dovijeka.

Spomeni me se po svojoj ljubavi –

– radi dobrote svoje, Gospodine!

 

Gospodin je sama dobrota i pravednost:

grešnike on na put privodi.

On ponizne u pravdi vodi

i uči malene putu svome.

 

 

 

  1. ČITANJE Fil 2, 1-11

Naš uzor. – Poprimiti Kristove osjećaje znači priznati da su osnovne vrednote poniznost i poslušnost Bogu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

 

 

EVANĐELJE Fil 2, 1-11

Pravičnost. – Gospodin ne ljubi one koji su sigurni u same sebe te preziru druge prosuđujući ih s vlastita stajališta. Bog gleda čovjekovo srce te katkada u grešnika i čovjeka koji je ponižen vlastitim postupcima nalazi više prijemljivosti i otvorenosti njegovoj riječi i milosti nego kod onih koji se smatraju pravednicima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/