02 listopada, 2022

Post By : MBL

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

Dakako, naša vjera se ne temelji na očekivanju nagrade, već je ona prožeta Duhom Kristovim da činimo dobro oko sebe. Ipak misao o nagradi i kazni može nam pomoći u našem izboru puta pravednosti koji vodi u Kraljevstvo Božje.

 

  1. ČITANJE Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Pravednik. – Prorok nam opisuje jednu katastrofu. Ljudi koji su bezobzirni pogibaju, a pravednik je nadživljuje.

Čitanje Knjige proroka Habakuka

»Dokle ću, Gospodine, zapomagati, a da ti ne čuješ? Vikati k tebi ’Nasilje!’ a da ti ne spasiš? Zašto puštaš da gledam nepravdu, zašto gledaš ugnjetavanje? Pljačka je i nasilje preda mnom. Raspra je, razmirica bjesni!« Tada Gospodin odgovori i reče: »Zapiši viđenje, ureži ga na pločice da ga čitač lako čita. Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, čekaj, jer odista će doći i neće zakasniti! Gle: propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.«

 

Psalam Ps 95, 1-2.6-9

O da danas glas Gospodnji poslušate,

ne budite srca tvrda!

 

Dođite, kličimo Gospodinu,

uzvikujmo Hridi, spasitelju svome!

Pred lice mu stupimo s hvalama,

kličimo mu u pjesmama!

 

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,

poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Jer on je Bog naš,

a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

 

O da danas glas mu poslušate:

»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,

kao u dan Mase u pustinji

gdje me iskušavahu očevi vaši,

iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

  1. ČITANJE 2Tim 1, 6-8.13-14

Učenik. – Isusov učenik ne smije biti pokoleban pred neprijateljstvom svoje sredine. Duh Kristov mu je vazda pratilac i jamac.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj.

Uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetom koji prebiva u nama.

 

EVANĐELJE Lk 17, 5-10

Bog jedini opravdava. – Isusov vjernik odbacuje svaki farizejski stav te ponizno priznaje i prima Božji dar i tako živi od svoje vjere.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Apostoli rekoše Gospodinu: »Umnoži nam vjeru!« Gospodin im odvrati: »Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: ’Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!’ I on bi vas poslušao.«

»Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja: ’Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ’Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ’Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

 

Leave Comments