08 listopada, 2023

Post By : MBL

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

 

Božji je narod prikazan u slici vinograda za koji se Gospodin brine. Danas je taj vinograd Crkva koja je raspršena po svem svijetu. Gospodin uvijek podržava svoje djelo. Za njega se brine unatoč svim promjenama vremena i prilika života. Što će Gospodin naći kad dođe brati svoj vinograd?

 

  1. ČITANJE Iz 5, 1-7

Božje razočaranje. – Prorok ističe kako je Bog razočara sa svojim narodom. No to razočaranje vrijedi za sva vremena pa i za naša. Nekada se Bog žalio na svoj narod i govorio da će uništiti svoje djelo jer nije slušalo njegov glas niti ga je shvatilo. No, Krist će doći i spasiti puk svoj.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izmeđ mene i vinograda mojega. Što još mogoh učiniti za svoj vinograd pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime. Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja.

 

 

Psalam Ps 80, 9.12-16.19-20

Ti prenese čokot iz Egipta,

pogane istjera, a njega zasadi.

Mladice svoje ispruži do mora

i svoje ogranke do Rijeke.

 

Zašto si mu srušio ogradu

da ga beru svi što putem prolaze,

da ga pustoši vepar iz šume,

da ga pasu poljske zvijeri?

 

Vrati se, Bože nad vojskama,

pogledaj s neba i vidi,

obiđi ovaj vinograd:

zakrili nasad desnice svoje,

sina kog za se odgoji!

 

Nećemo se više odmetnuti od tebe;

poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

Gospodine, Bože nad vojskama, obnovi nas,

razvedri lice svoje i spasi nas!

 

 

  1. ČITANJE Fil 4, 6-9

Krist dolazi. – Apostol nastavlja svoje učenje. Kršćanima daje nadu činjenica da Gospodin dolazi. On ujedno govori da sa svima živimo u slozi, da svima pokazujemo svoju sigurnost i radost unatoč nevoljama, jer Kristov se dolazak bliži.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!

 

 

EVANĐELJE Mt 21, 33-43

Nitko ne može Boga prisvojiti za sebe. – Starješine izraelskog naroda nisu prihvatile Krista kad je došao. Bog ih izbacuje iz svog vinograda te ga predaje drugima. Danas ej Boji narod svima otvoren, pa i tuđincima i poganima. I mnogi kršćani bi htjeli Boga za sebe prisvojiti. Mi možemo biti Bogu nevjerni svojom uskogrudnošću i neotvorenošću drugima. Tada će drugi zauzeti naša mjesta.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.

Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«

Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/