27 kolovoza, 2023

Post By : MBL

DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Bog je svoje djelo povjerio ljudima. Ta prividna ludost koja kao da trajno sve vodi uništenju, zapravo je nešto uzvišeno i veliko te nadmašuje svaku našu ljudsku razboritost. Bog i nepostojane učvršćuje te tako gradi svoje velebno djelo ljubavi.

 

  1. ČITANJE Iz 22, 19-23

Upravitelj, sluga Božji. – Sam Bog izabire čovjeka. Daje mu vlast nad svojim narodom i predaje mu ključ od kuće Davidove. On će odlučivati vlašću koju mu Bog povjerava. Bog se služi ljudima da nas upravi na svoj put.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: »Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će prijesto slave domu oca svojega.«

 

 

 

Psalam Ps 138, 1-3.6.8bc

Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca

jer si čuo riječi mojih usta.

Pred licem anđelâ pjevam tebi,

bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

 

Zahvaljujem imenu tvojem

za tvoju dobrotu i vjernost,

Kad sam te zazvao, uslišio si me,

dušu si moju pokrijepio.

 

Zaista, uzvišen je Gospodin,

ali gleda na ponizna,

a oholicu izdaleka poznaje.

Gospodine, vječna je ljubav tvoja:

djelo ruku svojih ne zapusti!

 

 

 

  1. ČITANJE Rim 11, 33-36

Čudesna Božja mudrost. – Pavao oduševljeno veliča izvanredno Božje djelovanje. Sve u našoj povijesti, od nevjere pogana i nevjernosti Židova pa do samog odbacivanja Krista vodi spasenju svih ljudi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!

Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo?

Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

 

 

 

EVANĐELJE Mt 16, 13-20

Ti si kamen temeljac. – Jedino Očevim darom u Isusu možemo prepoznati Mesiju. Taj je dar ponajprije udijeljen Petru. Krist, ugaoni kamen Crkve koju Bog izgrađuje, obznanjuje svome apostolu da ga izabire i postavlja kao kamen temeljac u zgradi Crkve.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/