18 rujna, 2022

Post By : MBL

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Novac…svi za njim čeznemo. Za nas kršćane postavlja se pitanje: kako se njime dobro služiti… kako ga ne zloupotrebljavati. Ima pojedinaca koji svoje blagostanje mogu graditi na štetu drugih ljudi, druge proračunato izrabljivati, prezirati one koji su siromašni. Razmislimo danas o svom stavu prema novcu i bogatstvu.

 

  1. ČITANJE Am 8, 4-7

Jao vama, izrabljivači. – Osam stotina godina prije Krista upravljen je strahovit prijekor izrabljivačima. On je još i danas suvremen. Vazda će biti »bogatih« i »siromašnih«. Ipak, kad mislimo na »bogataše«, onda uvijek pomišljamo na »one druge«, a nikada na sebe. Ipak mi smo uvijek bogati s obzirom na one koji su siromašniji od nas.

Čitanje Knjige proroka Amosa

Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! Kažete: »Kad li će mlađak proći da prodamo žito, i subota da tržimo pšenicu? Smanjit ćemo efu, povećati šekel da varamo krivim mjerama, da kupimo siromaha za srebro, potrebita za sandale i da prodajemo otražak pod žito.« Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim: »Dovijeka neću zaboraviti nijednoga djela vašega.«

 

Psalam Ps 113, 1-2.4-8

Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha.

Hvalite, sluge Gospodnje,

hvalite ime Gospodnje!

Blagoslovljeno ime Gospodnje

sada i dovijeka!

 

Uzvišen je Gospodin nad sve narode,

slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš,

koji u visinama stoluje

i gleda odozgo nebo i zemlju?

 

Podiže iz prašine uboga,

iz gliba vadi siromaha

da ga posadi s prvacima,

s prvacima svoga naroda.

 

  1. ČITANJE 1Tim 2, 1-8

Moliti za sve ljude. – Pavao svome suradnik označuje razmjere kršćanske molitve. Ona obuhvaća sve ljude i njihove potrebe. To je i sadržaj naših »vjerničkih molitava« nakon Vjerovanja.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini.

Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.

 

EVANĐELJE Lk 16, 1-13

Budite domišljati! – Kako dobro upotrijebiti svoj novac? Nema gotovog odgovora na to pitanje. Isus donoseći prispodobu samo nam kaže: Budite domišljati!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima:

»Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’

I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.

I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.

Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?

Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/