09 listopada, 2022

Post By : MBL

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Božja dobrota je bezgranična. Ona nije ograničena ni vremenom ni prostorom. Bog svojom dobrotom obasipa sve ljude.

 

  1. ČITANJE 2Kr 5, 14-17

Vjera jednog stranca. – Naaman u svom ozdravljenju shvaća da Bog Izraela ne ograničuje svoja dobročinstva na židovski narod. Tad on postaje uvjerenim vjernikom.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane: Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega; i tijelo mu posta opet kao u malog djeteta – očistio se od svoje gube!

Vrati se on Elizeju sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu: »Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge.« Ali on odgovori: »Živoga mi Gospodina, komu služim, ne primam.« Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: »Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu ponijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu.«

 

Psalam Ps 98, 1-4

Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje.

 

Bože, sud svoj daj kralju

i svoju pravdu sinu kraljevu.

Nek puku tvojem sudi pravedno,

siromasima po pravici.

 

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,

vladari Šabe i Sebe danak donositi.

 

On će spasiti siromaha koji uzdiše,

nevoljnika koji pomoćnika nema;

smilovat će se ubogu i siromahu

i spasit će život nevoljniku.

 

  1. ČITANJE 2Tim 2, 8-13

Svjedok uskrslog Krista. – Poput Isusa i njegov učenik svjedoči za svoju vjeru riječju i trpljenjem. Što god mi činili, Bog ipak uvijek ostaje vjeran, pa i onda kad mi njega zaniječemo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.

Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!

 

EVANĐELJE Lk 17, 11-19

Zahvaljivanje jednog stranca. – Stranac jasnije od drugih postaje svjestan Isusove sveopće dobrote. I on jedini izražava zahvalnost.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: »Isuse, Učitelju, smiluj nam se!« Kad ih Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

 

Leave Comments