28 kolovoza, 2022

Post By : MBL

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Položaj koji imamo u životu ne odgovara uvijek našim željama. Mnogi nam znadu »podmetnuti nogu«, ali i mi sami često idemo putem koji smatramo lagodnijim. Teško je naći pravo mjesto u kojem bismo posve našli sebe i bili na raspolaganju drugima. Današnja nedjelja nam pomaže da shvatimo kako naći pravo mjesto u svom životu.

 

  1. ČITANJE Sir 3, 17-18.20.28-29

Ostanimo ponizni. – Ljudi svih vremena, pa i Izraelci prije Krista, znadu se ponašati poput onih koji vladaju i taže svoju slavu kad su na vodećim položajima. Njihov sunarodnjak ih poziva na poniznost. Jedino prava vjera čuva nas u jednostavnosti i poniznosti.

Čitanje Knjige Sirahove

Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli. Što si veći, to se većma ponizi i naći ćeš milost u Gospodina. Iako je velika moć u Gospodina, on prima počast poniznih. Nema lijeka bolesti oholnikâ, jer se opačina u njima ukorijenila. Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama, i pažljivo uho želja je mudračeva.

 

 

Psalam Ps 68, 4-5ac.6-7ab.10-11

U dobroti, Bože, ti si pripravio dom siromahu.

Pravedni neka se raduju,

neka klikću pred Bogom,

neka kliču od radosti.

Pjevajte Bogu, slavite mu ime!

Ime mu je Gospodin!

 

Otac sirotâ, branitelj udovicâ,

Bog je u svom svetom prebivalištu.

Napuštene Bog će okućiti,

sužnje izvesti na sretnu slobodu.

 

Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju,

okrijepio je umornu.

Stado se tvoje nastani u njoj,

u dobroti, Bože, ti je pripravi siromahu.

 

 

  1. ČITANJE Hebr 12, 18-19.22-24a

Savez koji traje! – Židovi su sav svoj život oslanjali na Savez koji su nekoć po Mojsiju sklopili s Bogom na Sinaju. Neki su od njih, postavši kršćanima, smatrali da je Isus Mesija Božji, koji je došao ispuniti taj savez. Ta im je nova vjera bila pokolebana progonstvom. A sve je to u njima budilo želju da se vrate natrag, da žude za starim povlasticama. Ta je napast uvijek prisutna i među kršćanima.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječî. – Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. – Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku novog Saveza – Isusu.

 

 

EVANĐELJE Lk 14, 1.7-14

Dobra mjesta. – Ljudi se vazda guraju za boljim mjestima. Krist pokazuje da je Kraljevstvo Božje namijenjeno poniznima. Nije nam uvijek lako shvatiti takvu logiku evanđelja.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote Isus dođe u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu:

»Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ’Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«

A i onome koji ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/