16 listopada, 2022

Post By : MBL

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Pouzdano znamo da Bog uvijek čuje čovjekovu molbu. Ako pak u to sumnjamo, onda je to znak da njegovi putovi nisu naši putovi i da njegovo djelo spasenja nadilazi naše želje i naša usmjerenja.

 

  1. ČITANJE Izl 17, 8-13

Neumorna molitva. – Pobjedu ne osiguravaju ni oružje ni ratni planovi, već usrdne molitve, poput Mojsijeve molitve.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Dođu Amalečani i zarate s Izraelcima kod Refidima. A Mojsije reče Jošui: »Odaberi momčad pa pođi i zapodjeni borbu s Amalečanima. Ja ću sutra stati na vrh brda, sa štapom Božjim u ruci.« Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zapodjene borbu s Amalečanima, a Mojsije, Aron i Hur uzađoše na vrh brda. I dok bi Mojsije držao ruke uzdignute, Izraelci bi nadjačavali; a kad bi ruke spustio, nadjačavali bi Amalečani. Ali Mojsiju ruke napokon otežaše. Zato uzeše kamen, staviše ga poda nj i on sjede na nj, a Aron i Hur, jedan s jedne, a drugi s druge strane, držahu ruke, tako da mu izdržaše do sunčanog zalaska. I Jošua oštricom mača svlada Amaleka i njegov narod.

 

Psalam Ps 121, 1-8

Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju.

 

 K brdima oči svoje uzdižem:

odakle će mi doći pomoć?

Pomoć je moja od Gospodina

koji stvori nebo i zemlju.

 

Tvojoj nozi on posrnuti ne da

i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.

Ne, ne drijema i ne spava

on, čuvar Izraelov.

 

Gospodin je čuvar tvoj,

Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!

Neće ti sunce nauditi danju

ni mjesec noću.

 

Čuvao te Gospodin od zla svakoga,

čuvao dušu tvoju!

Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak

odsada dovijeka!

 

 

  1. ČITANJE 2Tim 3, 14 – 4, 2

Riječ Duhom prodahnuta. – Kršćanin zna da Bog govori u Bibliji. Zbog toga on može i danas tu riječ navješćivati sa sigurnošću.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.

Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: propovijedaj riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.

 

EVANĐELJE Lk 18, 1-8

Molitva je djelotvorna. – Nek nam molitva ne postane magični čin. Ako je naša molitva usmjerena pravednosti kakvu Bog očekuje, ona će uvijek biti uslišana. Molitva udovice, o kojoj nam govori današnji evanđeoski odlomak, uzor je prave kršćanske molitve.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:

»U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ’Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ’Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me.’«

Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

 

Leave Comments