17 rujna, 2023

Post By : MBL

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

 

Kakvo osvježenje i kakvu bi radost svijetom pronijelo evanđelje kad bismo ga mi ljudi živjeli! Nestalo bi uskogrudnosti, zavisti i sitničavosti. Bratski bismo mogli surađivati i graditi svoj život ovdje na zemlji.

 

  1. ČITANJE Sir 27, 30 – 28, 7

Znati oprostiti. – Vjerni Izraelac zna da mu Bog ne može oprostiti ako on sam ne oprosti nepravde koje su njemu nanesene.

Čitanje Knjige Sirahove

Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sâm od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom; sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovijedi. Misli na zapovijedi i ne mrzi na bližnjega i na savez Svevišnjega pa oprosti krivicu.

 

 

Psalam Ps 103, 1-4.8.10-12

Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina

i sve što je u meni, sveto ime njegovo!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina

i ne zaboravi dobročinstava njegovih!

 

On ti otpušta sve grijehe tvoje,

on iscjeljuje sve slabosti tvoje;

on ti od propasti izbavlja život,

kruni te dobrotom i nježnošću.

 

Jarostan nije za vječna vremena

niti dovijeka plamti srdžba njegova.

Ne postupa s nama po grijesima našim

niti nam plaća po našim krivnjama.

 

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,

dobrota je njegova s onima koji ga se boje.

Kako je istok daleko od zapada,

tako udaljuje od nas bezakonja naša.

 

 

 

  1. ČITANJE Rim 14, 7-9

Svi mi živimo Gospodinu. – U Crkvi se može razlikovati način kako ljudi idu za Kristom. Međutim, sve vjernike ujedinjuje uvjerenje da je naš život a i naša smrt usmjerena na Krista.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.

 

EVANĐELJE Mt 18, 21-35

Za kršćanina je zakon praštanje. – Od nas se traži da znademo neprekidno opraštati drugima. To se načelo protivi ljudskoj razboritosti. Zašto je to za kršćanina zakon? Prispodoba je očita: Bog nam svima oprašta pa bi bilo nedostojno da mi budemo sitničavi prema svojoj braći ljudima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče:

»Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.« »Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: ’Strpljenja imaj sa mnom, i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ’Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: ’Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.’ Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ’Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/