16 travnja, 2023

Post By : MBL

DRUGA VAZMENA NEDJELJA

Kristovim uskrsnućem nastaje bratska zajednica koja je s Gospodinom uskrslog povezana istom vjerom te nastavlja njegovo djelo. Promatrajmo Crkvu u prvo vrijeme njezina zanosnog i predanog djelovanja. Ne bismo li se i mi trebali vratiti tim počecima i oživjeti svoju vjeru?

 

  1. ČITANJE Dj 2 , 42-47

Prva kršćanska zajednica – Luka nam opisuje kršćansku zajednicu u njezinim prvim danima djelovanja. Da bismo stvarno imali udio u kršćanskoj zajednici i sudjelovali u njezinoj euharistiji, potrebno je da se uvijek odričemo svih povlastica i prednosti. Za nas postaje izvorom radosti ako se ne uljuljamo u vlastita djela i vlastitu spoznaju.

Čitanje Djela apostolskih

Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.

 

 

Psalam Ps 118 , 2-4. 13-15.22-24

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Neka rekne dom Izraelov:

»Vječna je ljubav njegova!«

Neka rekne dom Aronov:

»Vječna je ljubav njegova!«

Svi koji se Gospodina boje neka reknu:

»Vječna je ljubav njegova!«

 

Gurahu me, gurahu da me obore,

ali mi Gospodin pomože.

Gospodin je moja snaga i pjesma,

on mi je spasitelj.

Čuj! Radost i spasenje

odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica!

 

Kamen koji odbaciše graditelji

postade kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo:

kakvo čudo u očima našim!

Ovo je dan što ga učini Gospodin:

kličimo i radujmo se njemu!

 

 

  1. ČITANJE 1Pt 1, 3-9

Radost vjere. – Krštenjem smo i mi ušli u zajednicu koja se zasniva na vjeri u Kristovo uskrsnuće, koje je zalog našeg uskrsnuća. Tako nam je darovan Božji život koji preobražava naše živote. Premda smo izloženi životnim iskušenjima i nevoljama, to nas ne obeshrabruje niti ražalošćuje. Sigurni smo u obećanje onoga koga ljubimo.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša – stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

 

EVANĐELJE Iv 20, 19-31

Sabrani vjerom u Krista. – Isus očituje svoju nazočnost i daje nalog da nastavi njegovo djelo zajednici koja je sabrana u vjeri. Kad se mi sastajemo, da li je naša vjera dostatna da budemo takva zajednica koja je kadra neprestano postajati svjesna svoga poslanja? Da li smo kadri ljudima s kojima se susrećemo očitovati nevidljivu ali djelotvornu Gospodinovu nazočnost?

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/