16 siječnja, 2022

Post By : MBL

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Gospodin se očituje u svakodnevnim događajima našega života. Nakon Bogojavljenja, Isusova krštenja u Jordanu, danas se spominjemo zgode svadbe u Kani gdje su učenici počeli vjerovati u Isusa. I danas Božje očitovanje možemo uočiti u svom osobnom životu i životu svijeta.

 

  1. ČITANJE Iz 62, 1-5

Jeruzalem ponovo pronalazi svoga Boga. – Prvi prognanici iz Babilona vraćaju se u svoju zemlju. Bog ne prestaje ljubiti svoj narod u prorok govori o ponovnom uspostavljanju veze Izraela s Bogom kao o svadbi između Boga u ljudskog roda. Tu će ljubav Krist očitovati u punini.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Gospodnja. U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata. Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati.

 

 

Psalam Ps 96, 1-3.7.8a.9-10a.c

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!

Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!

Pjevajte Gospodinu,

hvalite ime njegovo!

 

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,

kazujte poganima njegovu slavu,

svim narodima čudesa njegova!

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena,

dajte Gospodinu slavu i silu!

Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

 

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!

Strepi pred njim, sva zemljo!

Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« –

Narodima pravedno upravlja.

 

 

  1. ČITANJE 1Kor 12, 4-11

Duh »puše« kako hoće. – Pavao upravlja svoju poruku Korinćanima koji se hvastaju izvanrednim pojavama svoga života vjere. Preporučuje im da ne traže takve izvanredne pojave, jer Bog zapravo osigurava svoju pomoć zajednici. Duh svakome daje ono što može biti od koristi svima. Duh vodi Crkvu i uvijek izaziva pothvate koji vode njezinoj obnovi i potpomažu njezino poslanje.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

 

 

EVANĐELJE  Iv 2, 1-12

Svadba u Kani. – Isus u Kani čini svoje prvo čudo. Evanđelist poziva da u tome vidimo »znak«, to jest poziv na vjeru.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«

A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/