15 siječnja, 2023

Post By : MBL

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

Prorok Izaija, apostol Pavao i evanđelist Ivan danas kao i nekoć naviještaju nam Krista. I mi smo »uzvanici, sveti« koji danas trebamo riječju i životom prenositi njihovu poruku.

 

  1. ČITANJE Iz 49, 3.5-6

Sluga Božji, svjetlost narodima. – Isus, savršeni Sluga Božji, donosi spasenje svim ljudima. Od njega se naučimo biti otvoreni svim ljudima.

Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin mi reče: »Ti si sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!« A sad govori Gospodin, koji me od utrobe slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: »Premalo je da mi budeš sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj budeš do nakraj zemlje.«

 

Psalam Ps 40,2.4ab.7-10

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim

i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.

U usta mi stavi pjesmu novu,

slavopoj Bogu našemu.

 

Žrtve i prinosi ne mile ti se,

nego si mi uši otvorio;

paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.

Tada rekoh: »Evo dolazim!

 

U svitku knjige piše za mene:

Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,

Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

 

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom

i usta svojih zatvoriti neću,

Gospodine, sve ti je znano.

 

  1. ČITANJE 1Kor 1,1-3

Svjedočiti za Isusa. – Biti Kristov apostol za svetog Pavla znači ponajprije naviještati Isusa kao Spasitelja svih ljudi. Postavimo sebi pitanje: što za svakog od nas znači biti kršćaninom?

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

 

EVANĐELJE Iv 1,29-34

Ivan Krstitelj, svjedok Sina Božjega. – Ivan Krstitelj kao pravi svjedok smatra se manjim od Spasitelja koga naviješta riječju i životom.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:

»Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene! Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.«

I posvjedoči Ivan: »Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ’Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/