05 prosinca, 2021

Post By : MBL

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 

Današnja nam nedjelja pred oči stavlja lik Ivana Krstitelja. On je preteča Isusova dolaska: poziva na obraćenje i pripravlja mu put. Kristova poruka i danas traži svojih preteča, onih koji će pripravljati put njegovu dolasku, odnosno druge dovoditi do praga susreta s njim. Kao kršćani smo pozvani da poravnamo putove Kristovu dolasku. Kako? Najprije da se sami obraćamo, da pomažemo ljudima oko sebe, u obitelji i na radnim mjestima te da širimo oko sebe pravednost, ljubav, radost i mir. Bolji svijet ne nastaje bez našeg zalaganja. Krist je na mnogo načina djelatan u našem svijetu, no najdjelatniji je preko nas, preko naših ruku.  

 

  1. ČITANJE  Bar 5, 1-9

Bog je naša prethodnica. – U svom životu valja nam imati pouzdanje da nismo sami – Bog je naš preteča na svim putovima, on je već prošao putom kojim mi tek trebamo kročiti. On nam pomaže da prokrčimo putove i razorimo ograde koje nas dijele, da djelima ljubavi srušimo pregradne i razdjelne zidove te, istim kamenjem, gradimo mostove, poveznice između svih ljudi. Zbog toga nam je ostavio svoju blagovijest. Tko u Boga ima pouzdanja, nepokolebljivo i pouzdano ide naprijed, unatoč svim nedaćama, unatoč svom kamenju koje mu stoji na putu. I mi smo pozvani da odbacimo strah i tjeskobu te da vođeni svjetlom Božje istine idemo uvijek k sve većoj slobodi i radosti. I mi smo pozvani da idemo uskim putem koji vodi u Božje kraljevstvo. 

Čitanje knjige proroka Baruha

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga; jer Bog hoće pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti hoće dati ime: ‘Mir pravednosti’ i ‘Slava bogoljubnosti’. Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru, od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć’ se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek’ se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje. A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi; jer Bog će voditi Izraela u radosti, u svjetlu njegove slave, prateć’ ga milosrđem svojim i pravednošću.

 

PRIPJEVNI PSALAM 126 (125), 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Velik nam djela učini  Gospodin:

Opet smo radosni!

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,

bilo nam je k’o da snivamo.

Usta nam bjehu puna smijeha,

a jezik klicanja.

 

Među poganima tad se govorilo:

»Velika im djela učini Gospodin!«

Velika nam djela učini Gospodin:

opet smo radosni!

 

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše

ko potoke negepske!

Oni koji siju u suzama,

žanju u pjesmi.

 

Išli su plačući

noseći sjeme sjetveno:

vraćat će se s pjesmom,

noseći snoplje svoje.

 

  1. ČITANJE Fil 1, 4-6. 8-11

 Sazrijevati u pravednosti – Sveti Pavao nas poziva da rastemo u sve većoj ljubavi, međusobnom razumijevanju, poštivanju. Poziva nas da rastemo u spoznanju i pronicljivosti, da Božjim duhom prožeti raspoznajemo znakove svoga vremena i djelatno radimo na izgradnji boljega svijeta. Tako najbolje slavimo Boga.

 

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim 5 zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – 6 uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! 9 I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju 10 te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, 11 puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

 

EVANĐELJE Lk 3, 1-6

Pripravimo put Gospodinu. – Evanđelist Luka smješta Ivana Krstitelja u njegov povijesni okvir: on je povijesna osoba i živi u isto vrijeme kad i mogućnici koji imaju u rukama vlast. On je posve neobičan vladar: on vlada služenjem, kraljuje milosrđem, a ne moći, ne lakta se za pozicije moći nego se njegova moć nalazi u malenosti, u poniznosti. On se, svjestan odgovornosti i težine zadatka koji je pred njim, povlači u pustinju, provodi život pokore i poniznosti. I mi često živimo u sličnim prilikama i životnim okolnostima. Nismo na položajima niti imamo vodeću riječ, ali možemo živjeti s ljudima, provoditi mali život savjesnosti, rada i zalaganja. To su „mali putovi“, ali putovi koji vode spasenju na koje smo pozvani. Isusovi maleni su zapravo veliki. 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha, kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

 

 

Misna čitanja preuzeta sa stranice: http://www.hilp.hr/liturgija-dana/