04 prosinca, 2022

Post By : MBL

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

U svijetu vlada nered. Svatko zbog njega trpi, ali svatko taj nered i povećava. Osjećamo li potrebu za spasiteljem? Za kakvim spasiteljem?

 

  1. ČITANJE Iz 11, 1-10

Očekivani spasitelj. – Nered ne vlada u svijetu samo u naše dane. Proroci su svojim pronicavim pogledom znali uočiti pothvate duhovnog oslobođenja koje je već odavna na djelu. Naviještati ono što ima doći znači ujedno silno čeznuti da to jednom i dođe.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubiti bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pâsti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pâsti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

 

Psalam Ps 72, 1-2.7-8.12-13.17

 

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka.

 

Bože, sud svoj daj kralju

i svoju pravdu sinu kraljevu.

Nek puku tvojem sudi pravedno,

siromasima po pravici!

 

U danima njegovim cvjetat će pravda

i mir velik – sve dok bude mjeseca.

I vladat će od mora do mora,

i od Rijeke do granica svijeta.

 

On će spasiti siromaha koji uzdiše,

nevoljnika koji pomoćnika nema;

smilovat će se ubogu i siromahu

i spasit će život nevoljniku.

 

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!

Dok je sunca, živjelo mu ime!

Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,

svi narodi nazivali ga blaženim!

 

  1. ČITANJE Rim 15, 4-9

Naša se nada zasniva na Pismima. – Biblija nas uči čitati povijest. Bog je djelovao u prošlosti. Vjerujemo da on i danas djeluje. Nadamo se da će on i sutra zahvaćati u našu povijest. Moramo se i mi naučiti prihvaćati sve ljude pa i pogane.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

 

EVANĐELJE Mt 3, 1-12      

Bog nas sve sudi. – Očito je da u svijetu vlada nered, no baš zato je potrebno sve činiti da se ostvari djelo oslobođenja: Kraljevstvo. Svatko od nas je pozvan da mijenja svoj život, jer nitko nije unaprijed zaštićen od suda što će ga izvesti Gospodin kad dođe.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/