25 veljače, 2024

Post By : MBL

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Savez koji je Bog sklopio s Noom, obnavlja i s Abrahamom koji tako postaje otac svih vjernika. Otada Bog trajno prati svoj narod i vodi ga punini života.

 

  1. ČITANJE Post 22,1-2.9a.10-13.15-18

Abrahamova vjernost. – Abraham se ne koleba kad Bog od njega traži da žrtvuje svoga sina Izaka. Bit žrtve nije njezino uništenje već poslušnost. To je slika Kristove žrtve kojom je nadvladana smrt i darovan život.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.« I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik i naslaže drva.

Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«. Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče: »Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.«

 

 

Psalam Ps 116,10.15-19

Hodit ću pred Gospodinom u zemlji živih.

Ja vjerujem i kada kažem:

»Nesretan sam veoma.«

Dragocjena je u očima Gospodnjim

smrt pobožnika njegovih.

 

Gospodine, tvoj sam sluga,

tvoj sluga, sin službenice tvoje:

ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,

zazvat ću ime Gospodnje.

 

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje

pred svim pukom njegovim,

u predvorjima doma Gospodnjega,

posred tebe, Jeruzaleme!

 

 

 

  1. ČITANJE Rim 8,31b-34

Bog ni svog Sina ne poštedje. – Bog prihvaća svoga Sina koji se žrtvovao na križu. U njemu je prihvatio i spasio sve koji su poput sinova njemu poslušni.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?

Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!

 

 

EVANĐELJE Mk 9,2-10

Slušajte mog Sina ljubljenog. – Gospodin se Isus objavljuje apostolima kao Sin Božji, pobjednik smrti. I mi, u njega kršteni, s njime ćemo biti preobraženi.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«.

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/