05 ožujka, 2023

Post By : MBL

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Bog objavljuje svoju slavu u Isusu Kristu. – Biti kršćanin znači živjeti u nadi. Jedino nam nada može dati snage da nadvladamo iskušenja, prihvatimo lomove te odvažno svjedočimo za Krista unatoč svim protivljenjima.

 

  1. ČITANJE Post 12, 1-4a

On se zaputi kako mu je Gospodin rekao. – Siguran u Božju riječ, Abraham odmah odgovara na Gospodinov poziv. Ide iz zemlje svoje i doma očinskoga. Napušta bogoštovlje svojih pređa te se daje na put i životnu pustolovinu u koju ga Bog vodi. Jedino čovjek koji se nada može prekinuti sa svojom prošlošću i izložiti se neizvjesnosti.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Gospodin reče Abramu: »Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u zemlju koju ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.« Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao.

 

Psalam Ps 33 , 4-5.18-20.22

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Prava je riječ Gospodnja

i vjernost su sva djela njegova.

On ljubi pravdu i pravo:

puna je zemlja dobrote Gospodnje.

 

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,

nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:

da im od smrti život spasi,

da ih hrani u danima gladi.

 

Naša se duša Gospodinu nada,

on je pomoć i zaštita naša.

Neka dobrota tvoja, Gospodine,

bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

 

  1. ČITANJE 2Tim 1 , 8b-10

Evanđelje nas zove i prosvjetljuje. – Bog i nama kao i Abrahamu upućuje osobni poziv. Vjerovati u evanđelje znači izložiti opasnosti sadašnji život nadajući se uskrsnuću i besmrtnosti s Kristom.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Ljubljeni: Zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih, a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju.

 

EVANĐELJE Mt 17 , 1-9

‘Ustanite, ne bojte se!’ – Preobraženje začas pokazuje slavu u koju Isus ima ući svojom smrću, slavu na koju smo i mi pozvani. Preobraženje, predostvarenje slave uskrsnuća, jača našu nadu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«

Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/