11 lipnja, 2023

Post By : MBL

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

Božji poziv od nas traži postojanu vjernost a ne prevrtljivost. Krist ipak zna da smo mi slabi ljudi: on ne poziva one koji se smatraju pravednicima, već grešnike i od svih očekuje vjeru sličnu Abrahamovoj.

 

  1. ČITANJE Hoš 6,3-6

»Ljubav mi je mila.« – Jesu li dostatni tek neki obradni čini da čovjek omili Bogu? To bi bilo i odveć lako. No Bog je mnogo zahtjevniji. On od čovjeka očekuje ljubav, cijelo njegovo biće.

Čitanje Knjige proroka Hošee

»Težimo da upoznamo Gospodina: ko zora pouzdan mu dolazak.

On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.«

»Što za tebe mogu učiniti, Efrajime?

Što za tebe mogu učiniti, Judo?

Ko oblak jutarnji ljubav je vaša, ko rana rosa koje nestaje.

Zato sam ih preko prorokâ sjekao

i ubijao riječima usta svojih;

al sud će tvoj izaći ko svjetlost.

Jer ljubav mi je mila, ne žrtva, poznavanje Boga, ne paljenice.«

 

Psalam

Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

Bog nad bogovima, Gospodin, govori i zove zemlju

od izlaza sunčeva do zalaza.

»Ne korim te zbog žrtava tvojih – paljenice su tvoje

svagda preda mnom.«

»Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao

jer moja je zemlja i sve što je ispunja.

Zar da ja jedem meso bikova

ili da pijem krv jaraca?«

»Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu,

ispuni Višnjemu zavjete svoje!

I zazovi me u dan tjeskobe:

oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.«

 

  1. ČITANJE Rim 4,18-25

Vjerom smo spašeni. – Pavao uspoređuje kršćaninovu vjeru s vjerom Abrahama, oca vjernika. Predmet je naše vjere »Onaj koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega«. Time vjera dobiva udio u samoj Božjoj sili.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo!

U nadi protiv svake nade povjerovaAbraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo – bilo mu je blizu sto godina – i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost.

Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen ra­ di našeg opravdanja.

 

EVANĐELJE Mt 9, 9-13

»Pođi za mnom!« – Krist poziva Mateja koji se nije bojao spomenuti svoje ne baš časno zvanje. Bio je naime carinik. U daljnjem izvještaju se govori kako za stol s Isusom dođoše mnogi carinici i gre šnici. Dobromisleći se tome čude, no Isus ih podsjeća na riječi Hošee proroka: »Milosrđe mi je milo, a ne žrtva«.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:

Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pode za njim.

Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«

A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/