Četvrtak, 4. 6. 2020.

03 lipnja, 2020

Post By : MBL

IX. tjedan kroz godinu
Četvrtak, 4. 6. 2020.
Svagdan

ČITANJA:
2Tim 2, 8-15;
Ps 25, 4-5ab.8-9.10.14;
Mk 12, 28b-34

Evanđelje: Mk 12, 28b-34

Iz Evanđelja po Marku

     U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele, Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!«
     »Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.« Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve.«
    
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

     Pavao potiče Timoteja da se spominje Isusa Krista, uskrsnula od mrtvih, od potomstva Davidova nasljedujući njega, Pavla, koji sve podnosi radi izabranih, pa čak i okove, da i oni postignu spasenje u Kristu Isusu. Jer, Riječ Božja nije okovana.
     Pavao naglašava jamstvo naše vjere: Ako umrijesmo s Kristom, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo s njime ćemo kraljevati. On također opominje: Ali ako ga zaniječemo i on će nas zanijekati. Potom ističe Kristovu božansku vjernost: Ako mi budemo nevjerni, on vjeran ostaje, jer ne može sebe zanijekati. Na kraju opominje Timoteja: Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom, ali neka ne bude rječoborstva, jer ono ničemu ne koristi.
     Pavlovo utvrđivanje Timoteja u svjedočenju vjere živeći po Kristovu i Pavlovu primjeru znači živjeti po zapovijedima koje Krist tumači u današnjem odlomku evanđelja po Marku: Ovo je prva zapovijed: Slušaj, Izraele, Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svojega, i iz sve snage svoje! (Mk 12, 29-30). Druga je pak ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. (Mk 1, 31)
    
Na to nas potiče i psalmist u današnjem pripjevnom psalmu kad moli: Pokaži mi, Gospodine, svoje putove, nauči me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouči me. Jer Gospodin je sama dobrota i pravednost […] Sve su staze Gospodnje ljubav i istina za onoga koji čuva Savez njegov i propise.
    
To je tajna i sadržaj svetosti našeg kršćanskog života na koji časni sluga Božji o. fra Ante Antić potiče svoju duhovnu kći sestru Čedomilu Čajko, (Družbe Služavki Malog Isusa), 2. kolovoza 1957.: Pišem vam, jer Gospodin hoće – hvala mu – ! Neka u Vama i po Vama bude proslavljen i neka se savršeno ispuni sveta Njegova volja. Neka primi molitvu moju za Vas i Njegovo sveto djelo neka u Vama dođe do svoje potpune savršenosti. […] Sveti budite, jer je to sveta volja Božja. To je Vaš život i prema tomu sve se u Vama s pomoću Božjom mora odvijati, sve morate gledati, sve primiti i u tom vidu uvijek reći ‘da’, Gospodine, što Ti hoćeš. [AP II/6, 4].