Četvrtak, 23. 4. 2020.

22 travnja, 2020

Post By : MBL

II. Vazmeni tjedan
Četvrtak, 23. 4. 2020.
ili: Sv. Juraj, mučenik; Sv. Adalbert, biskup i mučenik
Svagdan

ČITANJA:
Dj 5, 27-33;
Ps 34, 2.9.17-20;
Iv 3, 31-36

Evanđelje: Iv 3, 31-36

Iz Evanđelja po Ivanu

Tko odozgor dolazi,
on je iznad sviju;
tko je sa zemlje,
zemaljski je i zemaljski govori.
Tko dolazi s neba,
on je iznad sviju;
što je vidio i čuo — za to svjedoči,
a svjedočanstva njegova nitko ne prima.
Tko primi njegovo svjedočanstvo,
potvrđuje da je Bog istinit.
Uistinu, onaj koga Bog posla
Božje riječi govori
jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Otac ljubi Sina
i sve je predao u ruku njegovu.
Tko vjeruje u Sina,
ima vječni život;
a tko neće da vjeruje u Sina,
neće vidjeti života;
gnjev Božji ostaje na njemu.«

 

 

     Kada su apostoli poslije Duhova počeli ispunjati svoju zadaću naviještanja riječi, susreli su se s protivljenjem, posebno Sinedrija, glavnog upravnog vjerskog i političkog tijela svojega naroda. Apostolima su zaprijetili smrću ako ne prestanu sa svojim propovijedanjem. Petar i apostoli odgovorili su riječima: Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima (Dj 5, 29), koja za nas danas predstavljaju važno načelo kako kao vjernici trebamo postupati.
     Danas u vrijeme COVID–19 pandemije, koja je pritisnula cijeli svijet, kako one siromašne tako i one bogate i bahate, pruža nam se prigoda da se više okrenemo Bogu slijedeći brojne uzore svetaca i svetica, posebno onih koji su to postali pomažući bolesne. Trebamo slijediti i primjere brojnih suvremenika i suvremenica, za koje ne znamo koliko su i jesu li uopće sljedbenici Krista uskrsloga, koji od svojih dobara pomažu ustanove koje se bore protiv pandemije i siromašne zemlje koje za to nemaju sredstava.
     Trebamo imati na umu da je kršćanski navještaj kojeg su propovijedali apostoli, daleko više od nekog pukog ljudskog učenja. To je životni put. Ustvari cilj tog učenja jest poziv nama da živimo u skladu s Božjom voljom. U nastojanju oko vršenja Božje volje susrećemo se s brojnim protivljenjem. Razmislimo o pritisku u našem suvremenom društvu, pritiskom da prihvatimo kontraceptivnu kontrolu rađanja, pobačaj, eutanaziju, istospolne brakove, pa čak i incest! Danas u zapadnom svijetu postoje čak i oni koji kažu da je „prijateljski incest“, za razliku od onog nasilnog, normalan i prihvatljiv.
     Mladi ljudi izloženi su ispiranju mozga koji ih čini da vjeruju da nema ničega zla u upotrebi droga ili u predbračnom seksualnom životu. Mnogo toga (zlo)duh je unio i u suvremeni gospodarski sustav, putem sindroma kompetitivnosti, koji čini mnoge da zaborave potrebu društvene pravde, da preziru siromašne i drže da se preživjeti može samo ukoliko smo uistinu kompetitivni, tj. beskrupulozno uspješni i bogati.
     Apostoli su bili mala skupina, ali su svojom hrabrošću i jakim uvjerenjem učinili da se svijet promijeni. Ne smijemo nikada pomišljati da ništa ne možemo učiniti. S Božjom milošću možemo biti čvrsti u vjeri i predani njegovu učenju i tako poticati druge. Uvijek trebamo biti svjesni toga koliko dobra možemo učiniti svjedočeći našim životom. U svakom događaju u našem životu moramo se ravnati po riječima apostola Petra: Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima (Dj 5, 29). Ako tako živimo i djelujemo Bog će nam sigurno pomoći i u ovoj teškoj situaciji koja je obuzela cijeli svijet.