29 siječnja, 2023

Post By : MBL

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Ako istinski tražimo Boga, budimo dosljedni prema samima sebi. Njega ćemo upoznati i služit ćemo njegovoj pravednosti jedino ako ponizni prihvatimo njegovu riječ. Pravo ćemo ga ljubiti jedino ako zaboravimo na sebe iz ljubavi prema drugim ljudima.

 

  1. ČITANJE Sef 2,3; 3,12-13

Skroman i čedan narod. – Pravi je Božji narod siromašan i čedan, narod koji sve svoje pouzdanje stavlja u Gospodina.

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega.

»Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.«

 

Psalam Ps 146,6c-10

Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,

potlačenima vraća pravicu,

a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje.

 

Gospodin slijepcima oči otvara.

Gospodin uspravlja prignute,

Gospodin ljubi pravedne.

Gospodin štiti pridošlice.

 

Sirote i udovice podupire,

a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka,

tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

 

  1. ČITANJE 1Kor 1,26-31

Ljudska slabost, Božja jakost. – Jedino ako priznamo svoju slabost, postajemo jaki u Kristu. Bog se daje poniznome, čovjeku koji nije pun samoga sebe.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

 

EVANĐELJE Mt 5, 1-12a

Blaženstva. – Blago svima koji zbog svog siromaštva osjećaju potrebu za pravednošću, ljubavlju i mirom. Takvi će znati prihvatiti i Gospodina.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/