18 prosinca, 2022

Post By : MBL

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Mnogi su ljudi sanjali, sanjaju i sanjat će o »Bogu s nama«. No, pritom su mnogi htjeli postići vlast nad drugima, vlastitu sigurnost i nadmoć. Bog je ipak dao ljudima znakove svoje nazočnosti. Njih otkrivaju oni koji ih znadu čitati i žele na njih odgovoriti.

 

  1. ČITANJE Iz 7, 10-14

Naviješteni Emanuel. – Bog zahvaća u ljudsku povijest. I onda kad to ne uočavamo, on djeluje preko ljudi koji su ispunjeni njegovim Duhom. A u posljednja vremena postao nam je blizak po Djevici Mariji. Svaki događaj je putokaz na putu koji čovjek ima prijeći. No svaki događaj nam ujedno pomaže da shvatimo budućnost.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija: »Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!«

 

Psalam Ps 24, 1-4b.5-6

Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,

svijet i svi koji na njemu žive.

On ga na morima utemelji

i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,

tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:

duša mu se ne predaje ispraznosti.

 

On blagoslov prima od Gospodina

i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.

Takav je naraštaj onih koji traže njega,

koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

  1. ČITANJE Rim 1, 1-7

Bog zauvijek s nama. – S Isusom Kristom ljudska povijest dosiže svoju puninu. On osvjetljuje sav do tada prijeđeni put. Odsada ljudi mogu čitati znakove vremena u svjetlu samoga Krista.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.

 

EVANĐELJE Mt 1, 18-24    

Isus Spasitelj. – Prorečeni je Emanuel, ispunjenje obećanja, točno i neposredno naviješten Josipu. Taj navještaj se ponavlja iz godine u godinu sve do dana kad : »Bog s nama« bude Bog sa svima.

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako.

Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: »Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

 

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/