09 srpnja, 2023

Post By : MBL

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Nije nam lako pouzdati se u blagost i strpljivost u svijetu u kojem vladaju silnici i koji je obilježen nasiljem. Kršćanin ipak i dalje vjeruje da ga jedino Kristova blagost i njegova ljubav mogu konačno uzdići nad nasilje i potlačenost.

 

  1. ČITANJE Zah 9, 9-10

Pravičnost i mir su znakovi Kraja-Mesije. – Kralja-Mesiju ljudi su očekivali da će jahati na konju kao silan pobjednik (što je znak ohole moći). No on ipak dolazi jašući na magarcu koji je simbol blagosti i poniznosti.

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovo govori Gospodin: »Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema, on će istrijebit luk ubojni, on će navijestit mir narodima. Vlast će mu se proširit od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.«

 

Psalam Ps 145, 1-2.8-11.13c-14

Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,

ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.

Svaki ću dan tebe slaviti,

ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

 

Milostiv je i milosrdan Gospodin,

spor na srdžbu, bogat dobrotom.

Gospodin je dobar svima,

milosrdan svim djelima svojim.

 

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja

i tvoji sveti nek te blagoslivlju!

Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,

neka o sili tvojoj govore.

 

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim

i svet u svim svojim djelima.

Gospodin podupire sve koji posrću

i pognute on uspravlja.

 

  1. ČITANJE Rim 8, 9.11-13

Kristov duh jest život. – Uskrsnuti znači primiti novu snagu Duha koji u nama boravi. Ta snaga jest pobjednica grijeha.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

 

EVANĐELJE Mt 11, 25-30

Skriveno mudrima i umnima. – Ni snaga umnih ni nasilje krilatica ne mogu nam pomoći da shvatimo objavu Božje ljubavi. Blagovijest je pristupačna samo onima koji prihvaćaju da žive u duhu Evanđelja.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus:

»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/