09 siječnja, 2022

Post By : MBL

BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODNJEGA

 

Prvo čitanje: Iz 40, 1-5. 9-11

»Kao pastir pase stado svoje.« – Po krstu Krist nas preuzima kao Dobar pastir svoje ovce. Napasa nas na pašnjacima evanđelja, hrani nas i napaja u svetoj euharistiji. On sam se brine za nas i dokle god smo pod njegovom zaštitom, dokle god se dadnemo od njega voditi, možemo biti sigurni od konačne propasti. Svojom smrću on je pobijedio ne samo našu smrt nego i zlo: ići za njim ne znači biti oslobođeni od zla, nego biti izuzeti od vlasti zla. Zahvaljujući Isusovom otkupljenju, njegovom očovječenju, muci, smrti i uskrsnuću, zlo nad nama više ne gospoduje.

 

Čitanje knjige proroka Izaije

Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.

 

Pripjevni psalam: Ps 104, 1b-4.24-25.27-30

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

Gospodine, Bože moj, silno si velik!

Odjeven veličanstvom i ljepotom,

svjetlošću ogrnut kao plaštem!

Nebo si razapeo kao šator,

na vodama sagradio dvorove svoje.

 

Od oblaka praviš kola svoja,

na krilima vjetrova putuješ.

Vjetrove uzimaš za glasnike,

a žarki oganj za slugu svojega.

 

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!

Sve si to mudro učinio:

puna je zemlja stvorenja tvojih.

Eno mora, velika i široka,

u njemu vrve gmazovi bez broja,

životinje male i velike.

 

I sva ova bića željno čekaju

da ih nahraniš na vrijeme.

Daješ li im, tada sabiru:

otvaraš li ruku, nasite se dobrima.

 

Sakriješ li lice svoje, od straha umiru;

ako dah im oduzmeš, ugibaju

i opet se u prah vraćaju.

Pošalješ li dah svoj, opet nastaju

i tako obnavljaš lice zemlje.

 

 

Drugo čitanje: Tit 2, 11-14; 3, 4-7

 

Krst je »kupelj novog rođenja«. Zahvaljujući Kristu mi smo otkupljeni od svakog bezakona i spašeni smo ne po djelima pravednosti, nego po njegovom božanskom milosrđu. – Danas čitamo spojene dvije božićne poslanice, s polnoćke i zornice. Kao što se na Božić objavio Sin Božji u ljudskom tijelu, tako mi – ljudska djeca – po krstu postajemo Božji sinovi i kćeri.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

 

 

Evanđelje: Lk 3, 15-16. 21-22

 

Duh je Božji došao. – Dok je Ivan krstio Isusa, Otac izjavljuje da je on njegov Sin. I Duh je Božji prisutan. Tako je započeo navještaj radosne poruke. To je početak poslanja Isusova, koji je trajno nazočan: Duh je uvijek prisutan s njegovim učenicima. Isus ostaje trajno nazočan u svojoj Crkvi, u svim ljudima dobre volje, u svima koji nastoje oko dobra i koji u drugima vide bližnje, osobito u onima koji su drugima prestali biti bližnji.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/