06 ožujka, 2022

Post By : MBL

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Smisao je korizme da nas što više uvede u shvaćanje otajstva Krista. U čemu je to otajstvo? Naspram svijetu koji se brine jedino za materijalna dobra te postaje pomalo društvo potrošnje, Krist je donio poruku i svojim je životom ostvario, da ostvarujemo što bolje međuljudske odnose: u obitelji, u krugu u kojem se krećemo, u cijelom svijetu. Prihvaćanje Krista znači ostvarivati njegovo otajstvo ljubavi, samoprijegora i predanja drugima. U takvom životu postoji čvrsti oslonac u Kristovu uskrsnuću: on je nadvladao smrt, pobijedio mržnju i započeo ostvarivati novi svijet. U to otajstvo ulazimo krštenjem, ostvarujemo ga svakodnevnim zalaganjem, a njegov najveći izraz je istinska euharistija u kojoj i mi spremno prihvaćamo svoj život kao život rada i predanja za druge.

 

Prvo čitanje: Pnz 26, 4-10

Bog je naš Spasitelj. – Izrael je u svim svojim lutanjima i iskušenjima sačuvao vjeru da je Bog njegov Spasitelj koji ga je izveo iz ropstva. Za to mu je uvijek zahvaljivao. I mi prihvaćamo svoj život u povijesti kroz muke i napore. Vjerni Bogu, nadvladavamo sve kušnje i idemo naprijed.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije je govorio narodu: »Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik Gospodina, Boga tvoga. Ti onda odgovori i reci pred Gospodinom, Bogom svojim: ’Moj je otac bio aramejski lutalac; on je s malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni. Ondje je postao velikim, brojnim i moćnim narodom. Egipćani su s nama postupali loše; tlačili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. Vapili smo Gospodinu, Bogu otaca svojih. Gospodin je čuo vapaj naš; vidje naš jad, našu ¬nevolju i našu muku. Iz Egipta nas izvede Gospodin rukom jakom i mišicom ispruženom, velikom strahotom, znakovima i čudesima. I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. I sad, evo, donosim prvine plodova sa tla što si mi ga, Gospodine, dao.’ Stavi ih pred Gospodina, Boga svoga, i pred Gospodinom, Bogom svojim, duboko se nakloni.«

 

 

 

Otpjevni psalam: Ps 91, 1-2.10-15

Gospodine, budi sa mnom u nevolji!

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega,

što počivaš u sjeni Svemogućega,

reci Gospodinu: »Zaklone moj! Utvrdo moja!

Bože moj u koga se uzdam!«

 

Neće te snaći nesreća,

nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu.

Jer anđelima svojim zapovjedi

da te čuvaju na svim putima tvojim.

 

Na rukama će te nositi

da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.

Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu,

zgazit ćeš lavića i zmiju.

 

Izbavit ću ga jer me ljubi,

zakrilit ga jer poznaje ime moje.

Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti,

s njim ću biti u nevolji,

spasit ću ga i proslaviti.

 

 

 

Drugo čitanje: Rim 10, 8-13

Jedino nas vjera obogaćuje. – Bog je jedini bogat, dobar i izobilan u svojoj ljubavi. Najveće bogatstvo koje nam je dao jest spasenje u Kristu Isusu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što veli Pismo? Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.

Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju. Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.

 

Evanđelje: Lk 4, 1-13

Služiti jedinome Bogu. – Na početku svoga javnog djelovanja Isus nije podlegao napasti jedino hrane, časti i vlasti. On očituje svoje poslanje: služiti ljudima u posvemašnjoj vjernosti Ocu. Te tri napasti su uvijek aktualne, pa se stoga uvijek iznova traži od nas obraćenje kroz služenje ljudima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.« Isus mu odgovori: »Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.«

I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: »Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je: ’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’« Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.’ I: ’Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’«

Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.

 

 

 

 

Misna čitanja preuzeta su sa stranice https://www.hilp.hr/liturgija-dana/