KRUNICA

 

  

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Amen.

 

 

Sveti Franjo i Majka Božja

Sv. Franjo je “Isusovu Majku obasipao neizrecivom ljubavlju zato što nam je dala brata, uzvišenoga Gospodina. Njoj je molio posebne pohvale, upravljao prošnje, prikazivao osjećaje, koliko to i kako ljudski jezik ne može izraziti. No, čemu se najviše radujemo jest to što ju je postavio da bude odvjetnicom Reda i što je pod njezina krila smjestio svoje sinove koje je imao ostaviti, da ih ona do kraja zaštićuje” (01). Ta je posebna pobožnost prema Majci Božjoj imala svoj svoj temelj: najuže jedinstvo s Isusom; Franjo naime piše: “Ovu Riječ Očevu, takodostojnu, tako svetu i slavnu, najavio je svevišnji Otac s neba po svom anđelu Gabrijelu u krilu svete i slavne Djevice Marije, iz kojeg je krila primio pravo tijelo našeg čovještva i krhkosti” (02); “eto, on se svaki dan ponižava, kao što je nekoć s kraljevskog prijestolja sišao u krilo Djevice” (03); “blaženu Djevicu tako štujemo, kako se i dostoji, jer ga je nosila u presvetom krilu” (04). Celano spominje: “Nazivao je Božić svetkovinom nad svetkovinama, jer je Bog, postavši malenim djetetom, bio priljubljen uz ljudske grudi” (05).

 

POZDRAV BLAŽENOJ DJEVICI

Zdravo Gospodarice, sveta Kraljice, Bogorodice Marijo,

ti si djevica koja si postala crkvom,

i izabrana od presvetog Oca na nebu

da te posveti sa presvetim Sinom svojim

i Duhom Svetim Utješiteljem.

U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako dobro.

Zdravo palačo njegova,

zdravo njegovo svetohranište,

zdravo kućo njegova.

Zdravo odjećo njegova,

zdravo njegova službenice,

zdravo majko njegova,

i sve vi, o svete kreposti

koje se po milosti i rasvjetljenju Duha Svetoga

ulijevate u srca vjernika

da Bogu od nevjernika napravite vjernika.

 

Marija u otajstvu Krista

Franjo proživljava u “Zdravomariji” otajstvo utjelovljenja, koje je najuže povezano s Marijinim božanskim majčinstvom. Otajstvom koje se ostvaruje u događaju Navještenja.

Tada Otac šalje Sina da spasi ljude; tada Sin uzima tijelo kako bi prebivao među nama; tada Duh Sveti oblikuje tijelo u djevičanskom krilu Marije.

Tada Vječni ulazi u vrijeme, vrijeme-kronos (obični slijed dana) postaje kairos: vrijeme milosti i spasenja. Mesijansko vrijeme. Sve se to događa po Mariji. Tako Bog hoće. Mariju treba promatrati u misteriju Krista. Tu se razjašnjava i blista njen identitet-dostojanstvo, njen poziv-poslanje. Budući da Bog postaje njenim Sinom, ona postaje Majkom Božjom. Bog postaje (u njoj) pravi čovjek a ona postaje Majka Božja. Utjelovljenje i bogomaterinstvo nerazdvojivi su. Bog je “odredio jednom i istom odlukom početak Marije i utjelovljenje božanske Mudrosti” (Neizrecivi Bog, Bula Pia IX.).

I tako Marija po Utjelovljenju ulazi punim naslovom u tajnu spasenja, i to jedinim i jedinstvenim mjestom. Stoga je posve razumljivo zašto ju je Bog ljubio od vječnosti i pripremio za “dostojnu” Majku svome ljubljenom Sinu.

Budući da je Majka njegova Sina, Bog je htio da bude bezgrešna: unaprijed sačuvana od svake ljage istočnog grijeha, puna milosti, sva sveta.

Budući da je Majka Isusova, Bog je htio da bude uvijek djevica: začela je po Duhu Svetom, i uvijek netaknuta u svojoj djevičanskoj slavi, rasvijetlila je svijet vječnom svjetlošću Isusom Kristom, našim Gospodinom.

Budući da je Majka Otkupitelja, Bog je htio da bude suradnica: pod križem, prema oporuci ljubavi svog Sina svoje je materinstvo proširila na sve ljude, rođene smrću Kristovom za život kojem neće biti nikad kraja.

Budući da je Majka Uskrsloga, uznesena je u nebesku slavu: završetak je to otajstva spasenja, znak sigurne nade.

Budući da je Majka Kralja svemira, ona je kraljica: iznad svakog je stvorenja zemaljskog i nebeskog.

Jer je Majka Božja, posrednica je milosti: zagovornica, tješiteljica, pomoćnica; svojom majčinskom ljubavlju prati i štiti Crkvu na njenom putovanju prema domovini sve do slavnog Dana Gospodnjeg.

 

Marija je knjiga u koju Bog stavlja svoju riječ.

Marija je nebo na koje Bog stavlja svoje Sunce.

Marija je zemlja u koju Bog stavlja svoj Plod.

Marija je klas u koji Bog stavlja svoje Zrno.

Marija je peteljka na koju Bog stavlja svoj Cvijet.

Marija je prijestolje na koje

Bog stavlja svoga Kralja.

Marija je Majka u koju Bog stavlja svoga Sina.

 

 

Pjesma

 

Večeras molimo krunicu razmišljajući o otajstvima koja su prikazana na križu iz sv. Damjana s kojeg je Krist progovorio Franji.

U molitvi krunice, zaustavimo se u razmišljanju pojedinih trenutaka otajstva ljubavi, središnjeg za našu vjeru, koji je otajstvo Pashe Isusove: otajstvo smrti i uskrsnuća, otajstvo darovanog života za ljubav, otajstvo spasenja jer je Isus ušao u dubine naših gijeha i ponio nas naposljetku u svu punoću života koja je zajedništvo Trojstvene ljubavi.

Molimo s otvorenim duhom i srcem preko kojeg Raspeti kaže i svakom od nas: Idi i popravi moju kuću!

Molimo sa raspoložljivošću mladog Franje: „rado ću to učiniti, Gospodine!“

Pomolimo se.

Gospodine Isuse Kriste,

raspeti siromahu i Kralju slave,

hvalimo te i blagoslivljamo te

za tvoju skromnu i vjernu ljubav.

Sabrani u Tvojoj nazočnosti priznajemo s radošću

kako je naš život dragocjeni dar Tvoje ljubavi,

zaštićen u Tvojim rukama.

S Križa nas pozivaš da dignemo svoj pogled u Tebe,

da nas ne zavede varka neprijatelja ljudskog roda

koji preko raskoša vremenitih dobara i nepouzdane slave,

pokušava dovesti čovjeka u ništavilo,

koje je puno veće od neba.

Daj nam srce od mesa,

koje je otvoreno povredama boli braće,

kako bi surađivali u tvome planu spasenja.

Upali u nama želju

da odgovorimo tvojoj ljubavi s ljubavlju,

da zajedništvo koje živimo ovdje na zemlji

nađeš u svojoj punoći jednog dana

kada nas uvedeš u svoju slavu. Amen.

 

Pjesma

 

Prvo otajstvo

Isus služi iz ljubavi

Iv 13,1-7; 12-14

Bijaše pred blagdan Pashe.

Isus je znao da je došao njegov čas

da prijeđe s ovoga svijeta Ocu,

budući da je ljubio svoje, one u svijetu,

do kraja ih je ljubio.

I za večerom je đavao već bio ubacio

u srce Jude Iškariotskoga da ga izda.

A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke

i da je od Boga izišao te da k Bogu ide

pa usta od večere, odloži haljine,

uze ubrus i opasa se.

Nalije zatim vodu u praonik

i počne učenicima prati noge

i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan.

Dođe tako do Šimuna Petra.

A on će mu: “ Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?”

Odgovori mu Isus: “Što ja činim, ti sada ne znaš,

ali shvatit ćeš poslije.”

Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine,

opet sjede i reče im:

“Razumijete li što sam vam učinio?

Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom.

Pravo velite jer to i jesam!

Ako dakle ja - Gospodin i Učitelj -

vama oprah noge,

treba da i vi jedni drugima perete noge.

 

Razmišljanje

Isus, Sin Božji koji se je učinio čovjekom i podijelio je sav naš ljudski doživljaj, u presudnom trenutku svoga života, malo prije smrti na križu, čini gestu sluge: pere noge svojim učenicima.

U pregači sluge koju oblači na posljednjoj večeri, i koja ostaje njegova jedina odjeća pa i u trenutku razapinjanja, u trenutku u kojem na jedan potpuni način daruje svoj vlastiti život.

Razmišljajmo o Isusu koji je postao sluga iz ljubavi!

Što može značiti ovo: postati učenik?

Želi nam reći da dopustimo Isusu da opere i naše noge, dopustiti mu to jest da dade život za nas.

Želi reći da uzima isti način života: staviti se u služenje drugima, darivati sebe drugima, na jedan jednostavan način, obično, svaki dan.

Tražimo ovo za svakoga od nas, za naše zajednice i bratstva, za Crkvu koje smo dio.

1 Oče naš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

Pjesma: Ave, ave ave Maria (2x)

 

Drugo otajstvo

Uz križ - jedna nova obitelj

Iv 19,25-27

Uz križ su Isusov stajale majka njegova,

zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina,

i Marija Magdalena.

Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika

kojega je ljubio, reče majci:

“Ženo! Evo ti sina!”

Zatim reče učeniku: “Evo ti majke!”

I od toga časa uze je učenik k sebi.

 

 

Razmišljanje

Podno križa Isus širi svoje srce da načini prostor za nas u svojoj obitelji. Daruje Mariju, svoju majku, kao majku ljubljenom učeniku. Daruje Ivana, ljubljenog učenika Mariji kao sina. S tim činom rađa se Crkva za evanđelista Ivana: koju Isus na križu imenuje kao svoju „novu obitelj“.

I mi ovdje činimo dio Crkve, te obitelji koja nam je darovana od Isusa, i koja svaki dan traži da budemo jedna obitelj koja daje ljubav.

Marija i Ivan nas uče da budemo unutar naše zajednice, sa srcem ljubavi i uzajamnog prihvaćanja.

Molimo da uspijemo vidjeti kao Crkva koje smo dio, molimo da uspijemo živjeti sa radošću i ljubavlju u ovoj obitelji.

Tražimo zagovor Marije i Ivana da budemo u Crkvi i da nam ona bude u srcu.

1 Oče naš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

Pjesma: Ave, ave ave Maria (2x)

 

 

Treće otajstvo

Isus umire na križu

Iv 19,28-30

Kako je Isus znao da je sve dovršeno,

da bi se ispunilo Pismo, reče: “Žedan sam.”

A ondje je stajala posuda puna octa.

I natakoše na izopovu trsku spužvu

natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima.

Čim Isus uze ocat, reče: “Dovršeno je!”

I prignuvši glavu, preda duh.

 

 

Razmišljanje

Biblija nam pripovijeda kako je prvi čovjek počeo živjeti kad je Bog udahnuo u njega svoj dah, Duh života. Na križ Isus nosi zadaću, veliki plan Očeve ljubavi, njegov projekt da obnovi sve stvorenje, obnovi polazeći od čovjeka. I sada zadaća svega postaje darivati sve svome bližnjemu, sve do posljednjeg daha, zbog ljubavi Očeve i za ljubav svakog od nas i svega stvorenoga, „na nebu, na zemlji i pod zemljom“. Tako posljednji čin Isusov je uzvratiti Ocu i Duhu, jer će ga Otac udahnuti ponovno u nas, tako da i mi možemo reći: „Abba, Oče“ iz dubine srca.

Stojeći podno križa Isusova, razmišljajmo o ovom najvećem činu ljubavi. I dopustimo da nas nanovo obuzme Duh Isusa. Dopustimo da u nas prodre Duh Isusa te tako i naš život postane jedan dar ljubavi.

Zazovimo s vjerom: „Dođi, Duše Sveti, ispuni naše srce i daruj nam srce sinova“.

1 Oče naš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

Pjesma: Ave, ave ave Maria (2x)

 

 

Četvrto otajstvo

Iz otvorenog boka - izvor života

Iv 19,31-37

Kako bijaše Priprava,

da ne bi tijela ostala na križu subotom,

jer velik je dan bio one subote,

Židovi zamoliše Pilata

da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu.

Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni

prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti.

Kada dođoše do Isusa

i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni,

nego mu jedan od vojnika

kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda.

Onaj koji je vidio

svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo.

On zna da govori istinu

da i vi vjerujete jer se to dogodilo

da se ispuni Pismo:

Nijedna mu se kost neće slomiti.

I drugo opet Pismo veli:

Gledat će onoga koga su proboli.

 

 

Razmišljanje

Ivan, ljubljeni učenik, vidjevši da je otvoren Isusov bok ostane potresen time što se u tom momentu zbilo, i to priča da nahrani našu vjeru, to jest naše pristajanje uz Isusa, da tako možemo živjeti jedan život autentičan i pun, kao sinovi Božji. Što je naslutio Ivan u otvorenom boku?

Naslutio je da biti ispred Pashalnog Janjeta, znači da nam je dao slobodu konačnu i istinsku kao svom narodu, onu od zla i od smrti.

Naslutio je da biti ispred te privlačne snage svega svemira, te preko njega gledajući prijeđemo put života.

Naslutio je da biti ispred izvora života: da od te vode i krvi koji istječu iz Njegova boka možemo primiti dar Duha Svetoga, dar krštenja, dar Euharistije: sve to što nam daje da živimo život jednak Božjem.

Stojeći podno križa dopustimo i mi da nas Isus privuče k sebi, priopćimo i mi drugima ove darove koje je dao svojoj braći, sinovima Oca. Molimo zajedno:

Dušo Kristova, posveti me. Tijelo Kristovo spasi me.

Krvi Kristova napoj me. Vodo iz prsiju Kristovih operi me.

Muko Kristova okrijepi me.

 

Pjesma: Ave, ave ave Maria (2x)

 

 

Peto otajstvo

Iz podzemlja u slavu

Iv 20,11-18

Marija je stajala vani kod groba i plakala.

Zaplakana zaviri u grob

i ugleda dva anđela u bjelini

kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo -

jedan kod glave, drugi kod nogu.

Kažu joj oni: “Ženo, što plačeš?”

Odgovori im: “Uzeše Gospodina mojega

i ne znam gdje ga staviše.”

Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji,

ali nije znala da je to Isus.

Kaže joj Isus: “Ženo, što plačeš? Koga tražiš?”

Misleći da je to vrtlar, reče mu ona:

“Gospodine, ako si ga ti odnio,

reci mi gdje si ga stavio i ja ću ga uzeti.”

Kaže joj Isus: “Marijo!” Ona se okrene te će mu hebrejski:

“Rabbuni!” - što znači: “Učitelju!”

Kaže joj Isus: “Ne zadržavaj se sa mnom

jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im:

Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu,

Bogu svomu i Bogu vašemu.”

Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima:

“Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao.”

 

Za razmišljanje

Marija Magdalena je prva koja je vidjela uskrslog Krista, ona koja ga je slijedila i služila mu sa ljubavlju. Ali ipak ima poteškoću da ga prepozna sve dok je nije zazvao po imenu.

Ovaj Isus kojega je susrela u vrtu isti je koji bijaše raspet na križu; isti je koji je sašao u ponor smrti „da oslobodi one koji bijahu zatvorenici smrti“; to je isti koji je uzašao u slavu Očevu, „da primi ime koje je nad svakim drugim imenom, te da se na ime Isusovo prigne svako koljeno na nebu, na zemlji i pod zemljom“; to je isti koji je od Oca poslao dar Duha Svetoga raspršenom čovječanstvu, tako da se ujedini u jedan jedini narod, u jednu jedinu obitelj.

I Marija Magdalena je prva koja je primila misiju da naviješta sve to braći Isusovoj, to jest njegovim učenicima.

Zamislimo i mi da se nalazimo u vrtu uskrsnuća: pustimo da nas Isus pozove imenom; podijelimo hitro svjedočanstvo vjere s braćom koja još ne vjeruju: Uskrsnuo je, Živ je! U Njemu naša nada nije više san, jedna varka, to je jedna stvarnost istinita i mnogo lijepa.

Gospodine Isuse uskrsnuli i živi zauvijek, otari svaku našu suzu, izgovori naše ime jedno po jedno, stavi nam u srce radost tvoga uskrsnuća, učini nas svjedocima nade.

 

Pjesma: Kao Marija

 

Zdravo Kraljice

Lauretanske litanije

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože,

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveta Marijo,

Sveta Bogorodice,

Sveta Djevo djevica,

Majko Kristova,

Majko Crkve,

Majko Božje milosti,

Majko prebistra,

Majko prečista,

Majko neoskvrnjena,

Majko nepovrijeđena,

Majko ljubezna,

Majko divna,

Majko dobrog savjeta,

Majko Stvoriteljeva,

Majko Spasiteljeva,

Djevice premudra,

Djevice časna,

Djevice hvale dostojna,

Djevice moguća,

Djevice milostiva,

Djevice vjerna,

Ogledalo pravde,

Prijestolje mudrosti,

Uzroče naše radosti,

Posudo duhovna,

Posudo poštovana,

Posudo uzorna pobožnosti,

Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,

Tornju bjelokosni,

Kućo zlatna,

Škrinjo zavjetna,

Vrata nebeska,

Zvijezdo jutarnja,

Zdravlje bolesnih,

Utočište grešnika,

Utjeho žalosnih,

Pomoćnice kršćana,

Kraljice anđela,

Kraljice patrijarha,

Kraljice proroka,

Kraljice apostola,

Kraljice mučenika,

Kraljice ispovjedalaca,

Kraljice djevica,

Kraljice svih svetih,

Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,

Kraljice na nebo uznesena,

Kraljice svete krunice,

Kraljice obitelji,

Kraljice mira,

Kraljice Franjevačkog reda.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

 

S: Moli za nas sveta Bogorodice!

N: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se!

Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože,

da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju

i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice,

izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti!

Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

 

Blagoslov

 

S. Mir Božji koji nadilazi svaku spoznaju, zaštitio vaše srce i vaš duh u ljubavi Božjoj i Sina njegova miljenika, Gospodina našega Isusa Krista.

N. Amen.

S. Gospodin vas blagoslovio i zaštitio. Rasvijetlio vas svojim licem i bio vam milostiv. Svrnio na vas svoj pogled i dao vam mir.

N. Amen.

S. I blagoslov Boga Svemogućega: Oca i Sina + i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda s vama!

N. Amen.

S. Noseći svi radost susreta s Gospodinom pođite u miru!

N. Bogu hvala

 

 

Pjesma: Oče, mi ti se klanjamo

 

 

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 42 

Broj posjetitelja

DanasDanas769
Ovaj mjesecOvaj mjesec17566
SveukupnoSveukupno1822007
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting