FRANJO I DUH MOLITVE

 

 

 

Molitva pred Raspetim:

 

Svevišnji, slavni Bože,

prosvijetli tamu moga srca

i podaj mi ispravnu vjeru,

sigurno ufanje

i savršenu ljubav;

smisao i spoznaju, Gospodine,

da izvršim tvoju svetu i istinsku volju.

Amen.

 

 

Pjesma:

Blizu je Bog, očekuj ga.

Blizu je Bog, odagnaj strah.

(Pjesma iz Taizé-a koja se ponavlja)

 

 

Predvoditelj: U ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

Svi: Amen.

 

P: Milost i mir Krista, Sina Božjega i Djevice Marije, bio sa svima vama.

S: I s duhom tvojim.

 

 

Uvod

Franjo nam nije ostavio model složene molitve. Njegov stil molitve je štoviše kontemplativan. Izražava svijest o stajanju u prisutnosti našeg ljubljenog Boga onako kako je On prisutan u nama.

Franjina je molitva trojstvena. Obraća se našem Ocu, po Sinu u Duhu Svetom.

Ona je usredotočena prije svega na Sina Božjeg i razmatrajući njegov život ponovno obećaje slijediti njegov primjer.

Radi se o neprestanoj molitvi, molitvi neprestanog zahvaljivanja za sve ono što nam je Bog dao i što nastavlja darivati.

“Klanjamo ti se Kriste, ovdje i po svim crkvama tvojim i blagoslivljamo te jer si svojim svetim križem svijet otkupio.”

 

 

Stanka za razmišljanje u tišini

 

 

Pjesma: Aleluja (Pjesma iz Taizé-a)

 

 

I. Iz Svetog pisma.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 11, 1-13)

Jednom je Isus na nekom mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: “Gospodine, nauči nas moliti kao što je Ivan naučio svoje učenike.” On im reče. “Kad molite, govorite:

Oče, sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Kruh naš svagdanji daj nam svaki dan!

I otpusti nam grijehe naše:

ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!

I ne uvedi nas u napast!”

I reče im: “Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj! A onaj mu iznutra odgovori: ‘Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem…’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.”

“I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca otvorit će se.”

“A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!”.

 

 

Pjesma: Aleluja (Pjesma iz Taizé-a)

 

Psalam 135 ( za molitvu u dva kora)

Ant. Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj!

Hvalite ime Gospodnje, *

hvalite, sluge Gospodnje

koji u Domu Gospodnjemu stojite, *

u predvorjima Doma Boga našega!

Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *

pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!

Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *

Izraela za dragu svojinu.

Znadem da je velik Gospodin, *

da je Gospodin naš nad svim bozima.

Što god se Gospodinu svidi, †

to čini na nebu i na zemlji, *

na moru i u bezdanima.

Oblake diže s kraja zemlje; †

stvara kiše i munje, *

vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

On Egiptu pobi prvorođence, *

ljude i stoku podjednako.

On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, *

protiv Faraona i svih slugu njegovih.

On pobi narode mnoge *

i pogubi kraljeve moćne:

Sihona, kralja amorejskog, †

i Oga, kralja bašanskog

i sva kraljevstva kanaanska.

I dade njihovu zemlju u baštinu, *

u baštinu Izraelu, narodu svome.

Ime tvoje, Gospodine, ostaje dovijeka, †

i spomen na te, Gospodine, *

od koljena do koljena.

Jer Gospodin štiti narod svoj, *

slugama svojim on je milostiv.

Kumiri poganski, srebro i zlato, *

ljudskih su ruku djelo:

usta imaju, a ne govore; *

oči imaju, a ne vide;

uši imaju, a ne čuju; *

i nema daha u ustima njihovim.

Takvi su i oni koji ih napraviše *

i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj! *

Dome Aronov, Gospodina blagoslivljaj!

Dome Levijev, Gospodina blagoslivljaj! *

Štovatelji Gospodnji, Gospodina blagoslivljajte!

Blagoslovljen sa Siona Gospodin *

koji prebiva u Jeruzalemu!

Slava Ocu i Sinu *

i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku, †

tako i sada i vazda *

i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj!

 

Pjesma:

Kriste, tvoj lik nek’ svijetli u meni,

ne daj da tmine mi moje govore.

Kriste, tvoj lik nek’ svijetli u meni,

svojom ljubavlju zaštiti me.

Kriste, tvoj...

(Pjesma iz Taizé-a)

Iz Franjevačkih izvora:

Prvi život Tome Čelanskog br. 45 (FI 399-401)

U ono vrijeme braća su ga uporno tražila da ih nauči moliti jer ponašajući se u jednostavnosti srca, još nisu poznavali liturgijsku službu. A on odgovori: “Vi, dakle, ovako molite: Oče naš (Mt 6,9)! i: Klanjamo ti se Kriste ovdje i po svim tvojim crkvama i blagoslivljamo te jer si svojim svetim križem svijet otkupio.” A ovo su se isti učenici blagog učitelja trudili promatrati sa svim marom jer su predlagali savršenije vršenje ne samo bratskih savjeta i njegovih zapovijedi, nego čak i njegovih skrivenih misli, ako su ih uspjeli kako naslutiti.

Ustvari, blaženi ih je otac učio da se prava poslušnost odnosi ništa manje na misli nego li na izgovorene riječi, ništa manje na želje nego na zapovijedi. To jest:”Ako neki brat, i prije nego čuje riječ poglavara, razumije njegovu namjeru, odmah se mora staviti na raspolaganje i učiniti ono što mu i na najmanji znak izgleda kao njegova volja.”

Vjerni Franjinom nagovoru, oni, svaki puta kada su prolazili pokraj neke crkve ili bi je ugledali iz daleka, poklonili bi se u tom pravcu i prignuti tijelom i duhom, štovali bi svemogućeg, govoreći: “Klanjamo ti se Kriste, ovdje i po svim tvojim crkvama.” I nije manje zadivljujuća činjenica da su isto tako to činili gdje god bi vidjeli križ ili oblik križa, na zemlji, na zidovima, među stablima, u živicama.

 

Pjesma:

Kriste, tvoj lik nek’ svijetli u meni,

ne daj da tmine mi moje govore.

Kriste, tvoj lik nek’ svijetli u meni,

svojom ljubavlju zaštiti me.

Kriste, tvoj...

(Pjesma iz Taizé-a)

Iz Pravila TOR

Bilo gdje, na svakom mjestu, svakoga sata i u svako vrijeme neka braća i sestre vjeruju uistinu i ponizno, neka sačuvaju u srcu i ljube, časte, štuju, služe, hvale, blagoslivljaju i slave svevišnjeg i uzvišenog Boga, vječnog Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka mu se klanjaju čista srca, budući da je potrebno moliti uvijek i bez prestanka, štoviše Otac traži takve molitelje. Neka s istim duhom slave božansku službu u jedinstvu s univerzalnom crkvom.

Neka braća i sestre, koje je Gospodin pozvao na kontemplativni život, uvijek s novom radošću svjedoče svakoga dana svoje posvećenje Bogu i slave ljubav koju Otac daje svijetu, Njemu koji nas je stvorio i otkupio, spasio po svom milosrđu.

(čl. 9)

Neka sudjeluju u žrtvi Gospodina našega Isusa Krista i primaju njegovo tijelo i krv s dubokom poniznošću i poštovanjem, sjećajući se onoga što kaže Gospodin: Tko jede moje tijelo i pije moju krv baštinit će život vječni.

Neka pokažu, koliko više mogu, svako štovanje i svaku čast Presvetom Tijelu i Krvi našeg Gospodina Isusa Krista, njegovom svetom Imenu i pisanoj Riječi koju je napisao onaj po kojem je uspostavljen mir u Bogu Svemogućem među svim stvorenjima na nebu i na zemlji.

(čl. 12)

 

Pjesma:

Kriste, tvoj lik nek’ svijetli u meni,

ne daj da tmine mi moje govore.

Kriste, tvoj lik nek’ svijetli u meni,

svojom ljubavlju zaštiti me.

Kriste, tvoj...

(Pjesma iz Taizé-a)

Razmatranje

Po ugledu na Franju, molitva mora biti za nas oblik života. Pozvani smo isprazniti se od svega onoga što nije Bog tako da se napunimo Božjom puninom.

Moramo moliti uvijek i bez prestanka. Za franjevačke pokornike molitva je prvi izraz obraćenja srca. Preko molitve naš se život sabire u Bogu i napunja se vjerom u Evanđelju Isusa Krista. Molitva nas tako preobražava da naučimo u svemu prihvaćati Božju volju. U suglasju s Pravilom, naš molitveni život mora biti usmjeren:

Klanjanju i zahvaljivanju. Trebamo se toliko napuniti Bogom da molitva izvire s radošću i zahvalnošću iz središta našeg unutarnjeg života. Liturgija časova nam pomaže da posvetimo naš dan. Molimo sa Sinom u njegovom Mističnom Tijelu. Ova zahvalna i zagovorna molitva za Crkvu i svijet pomaže nam da se obratimo Bogu i bližnjemu tijekom cijeloga dana.

Neprestanoj meditaciji Evanđelja. Isusove riječi i geste “duh su i život”; tako je Franjo želio doslovce živjeti evanđelje. Evanđelja, dakle, trebaju biti nepresušni izvor nadahnuća za nas.

Slavlju Euharistije. Franjo je imao duboku pobožnost i poštovanje prema Kristovoj nazočnosti u euharistiji. Govorio je o Božjoj poniznosti prisutnoj u kruhu. Kakva je naša euharistijska pobožnost? U svezi s tim Franjino pismo cijelom Redu predstavlja vrlo lijepo razmišljanje o euharistiji.

Ne zaboravimo da trebamo moliti sa, za i u zajednici. Molitva s našom subraćom povećava bratske sveze i jača naš apostolat.

 

Stanka za razmišljanje u tišini

 

Pjesma:

Vjera srca tvog izvor je sveg blaga:

daj nam, Isuse, ponizno srce.

(Pjesma iz Taizé-a koja se ponavlja iza svakog molitvenog zaziva

 

 

Zagovorne molitve

Oče nebeski, kao Tvoja ljubljena djeca dolazimo preda Te srcem punim nade u tvoju dobrotu. Zahvaljujemo ti za sve stvoreno.

Učini da se brinemo za zemlju i s mudrošću upotrebljavamo sve tvoje darove. Molimo Te...Zahvaljujemo ti za sve stvoreno.

Učini da uvijek prepoznajemo tvoje lice u našoj braći i sestrama od trenutka kad si nas stvorio na svoju sliku i priliku. Molimo Te…Zahvaljujemo ti za sve stvoreno.

Dopusti da budemo uvijek pažljivi na riječi evanđelja i raspoloživi da ih provedemo u svakodnevnom životu. Molimo Te…Zahvaljujemo ti za sve stvoreno.

Dopusti Oče da budemo Kristov odsjaj za naše bližnje, Ti koji nas hraniš u euharistiji. Molimo te…Zahvaljujemo ti za sve stvoreno.

Oče naš ...

 

Završna molitva

Bože dobrote,

s pouzdanjem ti prikazujemo naše potrebe.

Čuj naše molbe i daruj nam ono

što smo te vjerom tražili.

Po Gospodinu našem Isusu Kristu.

 

 

Blagoslov svetog Franje

I tkogod bude razmatrao ove stvari neka bude u nebu obasut blagoslovom svevišnjeg Oca, a na zemlji ispunjen blagoslovom njegovog ljubljenog Sina s presvetim Duhom Tješiteljem i sa svim nebeskim vlastima i sa svima svetima.

A ja, brat Franjo, vaš maleni sluga, koliko je u mojoj vlasti, potvrđujem vama unutra i vani ovaj presveti blagoslov.

Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva.

Amen.

Neka vas Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka vam bude!

Amen.

Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari!

Amen.

I neka na sve vas siđe blagoslov Boga Svemogućega Oca i Sina + i Duha Svetoga.

Amen.

 

 

Pjesma

Zašto taj nemir, zašto tjeskoba?

Bog je pored tebe, vjeruj u milost.

Vjeruj u ljubav uskrslog Krista, za njega živi!

(Pjesma iz Taizé-a koja se ponavlja)

 

 

 

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 53 

Broj posjetitelja

DanasDanas770
Ovaj mjesecOvaj mjesec17567
SveukupnoSveukupno1822008
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting