EUHARISTIJSKO KLANJANJE

 

 

Za vrijeme pjesme svet, svet, svet

izlaže se Presveti Sakrament

Svet, svet, svet i presvet Isus

u Oltarskomu Sakramentu svetomu.

(3 puta)

 

Svećenik

Ti si, Gospodine, Sin ljubavi Božje,

ti si naš otkupitelj, ti praštaš naše grijehe.

Ti si slika Boga nevidljivoga,

ti si rođen prije vjekova

ti si sve stvorio, nebo i zemlju, vidljivo i nevidljivo.

Ti si bio prije svega drugoga

i sve po tebi jest i postoji.

Ti si glava Crkve, svoga Tijela,

ti si početak i prvorođenac svih koji ustaju od mrtvih.

U tebi Bog stanuje i sve po tebi pomiruje sa sobom

a nama udjeljuje mir po krvi tvoga križa,

kako na nebu tako i na zemlji.

Mi smo pak nekoć bili stranci i daleko od tebe

zbog svojih djela, promašenih i zlih.

Sada si nas pomirio svojim tijelom

i svojom smrću priveo Ocu

da budemo sveti, opravdani i otkupljeni

Daj nam da ustrajemo u vjeri, čvrsti i stalni,

da se od tebe ne udaljujemo

i ne napuštamo nadu Evanđelja.

Ti si stalno s nama, jer si Kruh koji je s neba sišao.

Daj da te priznajemo,

častimo zahvalna srca i odane duše. Amen.

 

 

Kratka šutnja

 

Franjo je bio čovjek živog sudjelovanja kod Euharistije

Franjo je uvijek stajao zadivljen i duboko dirnut u srcu promatrajući poniznu Ljubav i ljubavlju ispunjenu poniznost Božju. Bog se htio darovati za nas, postao je ponizan za nas da nam služi u svojoj ljubavi. Franjo je neprestano pozivao svoje da odgovore na tu ljubav. U svojem pismu općem saboru braće (Spisi, str. 47-48) govori i poziva:

“Budite svjesni svoga dostojanstva, braćo svećenici, i budite sveti jer je on svet. I kao što je Gospodin Bog vas odlikovao iznad svih poradi ove tajne, tako i vi njega ljubite, poštujte i častite više nego svi ostali. Velika je nesreća i sažaljenja vrijedna slabost imati njega tako nazočna, a brinuti se za bilo što drugo na tom svijetu. Neka čovjeka prođu trnci, neka se potrese cijeli svijet i neka nebo kliče, kad je na oltaru u rukama svećenika Krist, Sin Boga živoga. O divne li veličine i neshvatljive počasti! O uzvišene li poniznosti! O ponizne uzvišenosti, da se gospodar svega, Bog i Sin Božji, toliko ponizi da se radi našega spasenja sakrije pod neznatnim likom kruha! Pogledajte, braćo, Božju poniznost i izlijte pred njim svoja srca! Ponizite se i vi, da vas ov uzvisi. Ništa dakle svoga nemojte zadržati za sebe, da vas cijele primi onaj koji se vama cio predao”.

Čovjek koji se tako u svetom strahu pridružuje Bogu i spasitelju, on svakodnevno doživljava preobrazbu u novoga čovjeka. Jer takav čovjek teži za tim da se svidi Gospodinu.

 

 

Pjesma

 

 

Cijeli Franjin život bila je velika euharistija

Franjo je čovjek koji neprestano pjeva Bogu hvalu i čast. Zahvaljuje Gospodinu svim svojim bićem i cijelim životom. Gledajući etimološki na samo značenje grčke riječi “euharistija”, odnosno na kršćanski sadržaj u vidu zahvaljavanja, onda se s pravom može reći da je upravo cijeli njegov život veliki zahvalni spjev, tj. Euharistija u određenom smislu riječi. Cijeli njegov život postupno je preobražavanje u Isusa Krista, jer je njegova teologija pričesti, podržana senzualističko-realističkim mislima onog vremena, neobično životno usmjerena: blagovati Tijelo Gospodina našega Isusa Krista treba u nama proizvesti istu preobrazbu po kojoj postajemo i mi ono što je po svjedočanstvu životopisca postao i sv. Franjo, tj. “alter Christus” - drugi Krist. U tom smislu je sveti Franjo vrlo dobro shvatio svu tajnu euharistijske hrane kako ju je već i Isus negdje natuknuo: “Moje je jelo vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo!” (Iv 4,34). Time nam je Krist dao primjer da idemo njegovim stopama (usp. Pismo svim vjernicima 1, Spisi 52-53).

Euharistija je za njega osnovni čin vjere i zajedništva. Cijela zajednica braće, i svećenici i laici, pozvana je da se okupi, sjedini, kako bi zajednički proslavili žrtvu Kristovu te tako i zajednica na planu svog života doživjela ono što i pojedinci trebaju doživljavati uz Euharistiju: da se kompletno predaju bez ikakvih ustezanja Gospodinu i službi braći, kao što se i Gospodin predao za svoje. Zajednička Euharistija isto je tako najbolja garancija pripadanja jedni drugima u služenju i na taj se način ostvaruje i anticipira eshatološka zajednica.

 

“Priznajmo da su sva dobra Božja”

Ništa nije divnije ni zanosnije nego otkriti u sebi sjaj božanske slike, uzvišenost stanja u koje nas je stavio Gospodin Bog (OP 5,1: FI 153). Ono što jesmo i što možemo učiniti je veliko i lijepo, i svakako je opravdano radi toga se veseliti i nato biti ponosni. Sve to postaje još istinskije kad se radi o duhovnim stvarnostima, među kojima je najsajajnije zajedništvo s Bogom. Ipak i u taj se stav šulja podmukla napast: ja sam takav, sve to meni pripada, sam sebi sam dostatan, ja sam kao Bog, dapače: ja sam Bog! Da u to ne upadnemo, nužno je osloboditi se tog prisvajanja dobara koja nam ne pripadaju. Upravo u tom okviru treba shvatiti snažan tekst Nepotvrđenog pravila (17,17: FI 49).

“I sva svoja dobra

vraćajmo Gospodinu Bogu svevišnjem

i priznajmo da su sva dobra njegova

i na svima zahvaljujmo onomu

od koga sva dobra proističu”

I malo redaka rečeno je sve: Samo Bog je dobar, izvor svakog dobra (Lk 18,18-19). Dobra koja su rasuta posvuda i usredotočena su u čovjeku trebaju biti takvima priznata, jer pripadaju Bogu i dolaze od njegove velikodušnosti. Ali samo priznavanje nije dovoljno: trebamo nastojati vratiti ih, uputiti ih natrag onome tko je njihov vlasnik i darovatelj. Takvo dobrovoljno vraćanje predpostavlja poznavanje vrijednosti dobara, a prvenstveno beskrajnosti i velikodušnosti, znaka ljubavi Božje prema čovjeku, tada to poznavanje postaje zahvaljivanje, obrazac koji spisi upotrebljavaju 15 puta, a koji označava radosno i zahvalno vraćanje dara darovatelju u proslavi njegove ljubavi. I Opomene inzistiraju na dužnosti vraćanja svega Bogu: duhovnog poznavanja Sv. Pisma (OP 7,4: FI 156), sposobnosti očuvanja mira makar bili okruženi zlom (OP 11: FI 160), jednom riječi: svega. “Blago sluzi koji sva dobra vraća Gospodinu Bogu, jer onaj koji sebi nešto zadržava, sakriva novac svoga Gospodara, Boga (Mt 25,18) i oduzet će mu se ono što misli da ima (usp. Lk 8,18)” (OP 18,2 FI 168). Kad jednom načinimo to vraćanje, sve će nam biti natrag poklonjeno: primati i vraćati liči na igru ljubavi u kojoj ovisnost nije poniženje; nego ako nešto želimo zadržati ostanemo goli i nemoćni. Pravo, najdublje siromaštvo, je u nemati ništa za sebe, a posjedovati sve za dar Božji: “Ništa,dakle, svoga ne pridržite za sebe, da vas primi cijele onaj koji se vama cio predaje” (PBr 29: FI 221). čovjek prevaljuje put oslobođenja i razvlašćivanja sebe kako bi ga mogao primiti Bog, jer je i Bog sam prošao put siromaštva (izlazak iz sebe i prepuštanje čovječjim rukama) da bi se žrtvovao za nas. Stoga završavajući Psalme u časoslovu Muke Gospodnje Franjo je svaki puta molio:

Blagoslivljajmo Gospodina Boga živoga i pravoga:

iskazujmo mu uvijek hvalu, slavu, čast, blagoslov

i sva dobra. Amen. Amen. Tako budi. (čM Ps 1: FI 282).

 

Pjesma

 

“Svemogući, presveti, svevišnji, najviši Bože,

Oče sveti i pravedni, Gospodine Kralju neba i zemlje...”

Nalazimo se pred lirskim uzvisivanjem kakva nalazimo kod Franje kad je opijen blaženstvom.

Hvala, plod duge i duboke kontemplacije, izbija i razlijeva se već poznatim rečenicama preko njegovih usana. Nalazimo obilje pridjeva upravo zbog nesposobnosti i nedostatnosti riječi da izraze i prenesu bujicu koja raste i razlijeva se preko svih brana, upravljena Onome koga se po njegovoj biti ne može definirati. Otajstvo.

Kao i uvijek, Franjo primjećuje neizmjernu udaljenost stvorenja od Stvorritelja, grijeha od Svetosti, roba od Gospodstva Božjeg. Ali istodobno Franjo posjeduje pouzdanje i povjerenje što što je sin pred svojim Ocem.

 

“Zahvaljujemo ti radi tebe samoga.”

Evo prvoga i glavnoga razloga i dokazivanja. Pokretačkog uzroka. Ne zbog onoga što činiš ili što daješ, nego radi onoga što jesi. Zbog tvojeg bitka. Zbog tvojega bića koje nije drugo nego ljubav. Radi tebe samoga. “Propter magnam gloriam tuam - Zbog velike slave tvoje”. Bog je dostojan da bude hvaljen, uzvisivan i slavljen, i da mu se zahvaljuje radi njegove veličine i veličanstvenosti, radi njegove transcendentnosti i božanstva. Jer je pravednost, jer je svetost, jer je moć, jer je veličanstvo... I to u superlativu: “svemogući, presveti, svevišnji, najviši...”. ON JE BOG.

Zahvaljujemo ti što si sve stvorio,

sva vidljiva i nevidljiva bića.

“Slava onoga koji sve pokreće i proniče sav svemir,

te sja negdje više, negdje manje”

(Dante, Raj, I., 1-3).

Stvorio si sve, jer si tako htio.

Sve opstoji po tvojoj volji. Po tvojoj ljubavi.

Stvorio si sve “po jedinome svome Sinu”: izvršnom, primjernom i svršnom uzroku (causa efficiens, exemplaris et finalis). Alfa i Omega.

“S Duhom Svetim”: koji je mudro lebdio nad prvim neredom-kaosom i ulio red i sklad, ljepotu i ljubav u sva stvorenja.

Zahvaljujemo ti što si nas stvorio na svoju sliku i priliku:

sa sposobnošću da spoznajemo i hoćemo;

i obdario nas sposobnošću zapovijedanja i ljubavi;

slobode i besmrtnosti.

Kao da ti to nije bilo dosta, nas si “postavio u raj”. U mjesto naslada. Stvorio si nas sretne da živimo sretno. I svakog si dana, u večernjoj svježini silazio prošetati stazama rajskoga vrta da porazgovaraš s čovjekom. Divne li alegorije! Prijatelju ljudi, dolazio si na ljubavni sastanak s nama. Stvorio si nas da nam dadeš sam svoj život.

 

Kratka šutnja

 

POHVALE STVOROVA

(Pjesma brata Sunca)

Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri,

tvoja je hvala i slava i čast i blagoslov svaki.

Tebi to jedinom pripada, Svevišnji,

dok čovjek nijedan dostojan nije

ni da ti sveto spomene ime.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

sa svim stvorenjima svojim,

napose s bratom gospodinom Suncem.

Od njega nam dolazi dan i svojim nas zrakama grije.

Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno:

slika je, Svevišnji, tvoga božanskoga sjaja.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po bratu našemu Mjesecu i sestrama Zvijezdama.

Njih si sjajne i drage i lijepe po nebu prosuo svojem.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po bratu našemu Vjetru,

po Zraku, Oblaku, po jasnoj Vedrini,

i po svakom vremenu tvojem

kojim uzdržavaš stvorove svoje.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri Vodi.

Ona je korisna, ponizna, draga i čista.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po bratu našem Ognju

koji nam tamnu rasvjetljuje noć.

On je lijep, ugodan, silan i jak.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po sestri i majci nam Zemlji.

Ona nas hrani i nosi,

slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje donosi.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje

i podnose rado bijede života.

Blaženi koji sve podnose s mirom

jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.

Hvaljen budi, Gospodine moj,

po sestri našoj tjelesnoj Smrti,

kojoj nijedan smrtnik umaći neće.

Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu.

A blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj,

jer druga im smrt nauditi neće.

Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,

zahvaljujte njemu, služite njemu u poniznosti velikoj.

 

Kratka šutnja

 

 

Oče! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji,

“da te ljubimo... ljubeći bližnjega...”.

Molimo da se ostvari i ispuni volja Božja kako bi se pokazala ljubav. Volja Božja se poistovjećuje s ljubavlju, i obratno. Bog hoće da ga ljubimo i da se ljubimo.

Ljubavlju bez mjere; posvemašnjom i sveobuhvatnom. Franjo ponavlja Evanđelje: “svim srcem, svom dušom, svim umom, svom snagom”. I podrobnije objašnjava: “misleći uvijek na tebe, čeznući uvijek za tobom; upravljajući prema tebi sve svoje nakane; trošeći svoje sile i osjećaje duše i tijela na službu tvoje ljubavi”. Ni za što drugo.

To je savršena ljubav koja posve zahvaća i obuhvaća čovjeka. I ona je posve ista ljubavi prema braći koja se izražava i konkretizira u molitvi i vršenju svega kako bi bili privučeni ljubavlju prema Ocu.

Prava ljubav je htijenje da svi ljudi dođu do spoznaje istine i da se spase. Prava ljubav je veseliti se dobru koje Bog izvodi u drugima. Prava ljubav je podnositi s drugima nevolje života. Prava ljubav je nikada ne vrijeđati nikoga. I uvijek sve opraštati.

I nastojati da se ljubav koja teče između anđela i svetaca u nebu uzmogne širiti i vladati u obiteljima naroda. Na isti način.

 

Pjesma

 

Ovu molitva se može uzeti kod klanjanja kao litanije, tako da svećenik kaže jednu pohvalu, a narod ponovi, i to poslije ovog prethodnog dijela koji je kao meditacija

 

POHVALE SVEVIŠNJEMU BOGU

FRANJEVAČKI “TEBE BOGA HVALIMO”

Ti si svet Gospodin, Bog jedini,

koji čudesa stvaraš.

Ti si jak,

Ti si velik,

Ti si svevišnji,

Ti si svemogući kralj.

Ti si, Oče sveti,

kralj neba i zemlje.

Ti si trojstven i jedini

Gospodin Bog nad bogovima.

Ti si dobro, svako dobro,

vrhovno dobro,

Gospodin Bog živi i istiniti.

Ti si ljubav, sveta ljubav..

Ti si mudrost,

Ti si poniznost,

Ti si strpljivost,

Ti si ljepota,

Ti si blagost,

Ti si sigurnost,

Ti si spokojstvo,

Ti si radost,

Ti si nada naša i veselje,

Ti si pravednost,

Ti si umjerenost,

Ti si sve naše bogatstvo do zasićenosti,

Ti si ljepota i blagost,

Ti si utočište,

Ti si čuvar i branitelj,

Ti si zaklon,

Ti si rashlada,

Ti si naša nada,

Ti si naša vjera,

Ti si naša ljubav,

Ti si sva naša naslada,

Ti si naš vječni život,

Veliki i divni Gospodine,

Svemogući Bože,

Milosrdni Spasitelju.

 

 

Franjo kaže: “Ti si svet koji čudesa stvaraš”, jer je “osjetio” svetost Božju i nosio na svom tijelu ispisana njezina čudesa.

Franjo kaže: “Ti si jak”, jer je iskusio jakost privlačivosti Božje, koja ga je ugrabila i učinila svojim.

Franjo kaže: “Ti si dobro, svako dobro, vrhovno dobro”, jer je osjetio da je ispunjen njegovim sadržajem, blaženstvom, srećom.

Franjo kaže: “Ti si ljubav, sveta ljubav”, jer je “pobožno promatrao Isusovu muku i njegovu neizmjernu ljubav” (CV 3. Razmatranje o ranama; FF 1918).

Franjo kaže: “Ti si poniznost”, jer je ostao zarobljen i zanesenen poniženjem, silaženjem Božjim sve do njega.

Franjo kaže: “Ti si ljepota”, jer je upro oči u krilatoga Serafa diveći se ognju koji spaljuje.

Franjo kaže: “Ti si sigurnost, ti si spokojstvo”, jer je nakon dvije godine tame u noći duha konačno našao smirenje u Bogu.

Franjo kaže: “Ti si radost, ti si veselje”, jer je kušao radost Božju, jer se “vrlo obradovao ljupkom liku Krista” (CV 3. Razmatranje o ranama; FF 1919).

Franjo kaže: “Ti si rashlada”, jer je ljubav - izvanredno velika - nadvladala “preveliku bol sažaljavanja” (isto).

Franjo kaže: “Ti si sva naša naslada”. Budući da je neprestano pitao: “Tko si ti, preslatki Bože moj?” - sada je “preplavljen izvanrednom nasladom u kontemplaciji, zapaljen najživljim plamenom nebeskih želja, ispunjen najbogatijim darovima” (isto).

Franjo kaže: “Ti si naš vječni život”, koji nema zalaza, beskrajan: koji se neprestano crpi iz Kruha vječnoga života. Velika molitva završava; također i doslovno se rečenični sklop produžuje i proširuje - “veliki i divni Gospodine, svemogući Bože, milosrdni Spasitelju” - kao smiren usklik, onako kako je zadovoljeno Franjino srce.

 

Kratka šutnja

 

Svećenik

 

 1. Gospodine Isuse, ispuni svakoga od nas dobrom voljom da znamo prepoznati znakove tvoga spasenja u stvrnosti svagdanjeg života tako što ćeš nas osloboditi od praznih iščekivanja i utvrditi u punom pouzdanju u tebe, molimo te.
 2. Gospodine Isuse, obnovi nas u vjeri, da nadvladamo zamamnost zla i kušnje raditi sve svojim silama pa nas utvrdi u poniznosti i svom milosrđu, molimo te.
 3. Gospodine Isuse, otvori nam duh i srce svojoj spasenjskoj riječi i daj nam da Ti budemo vjerni učenici i navjestitelji nade koju ti unosiš u naš život, molimo te.
 4. Gospodine Isuse, spasenje Očevo, ispuni svakog vjernika željom produbiti u molitvi otajstvo Tvoga bića kako bismo te navijestili onima koji te ne poznaju ili te odbijaju da bi i njima zavladala radost živjeti u Tebi i po Tebi, molimo te.
 5. Gospodine Isuse, hvalimo te i zahvaljujemo ti za znakove tvoje prisutnosti koje prepoznajemo na svom životnom putu; napose za Tvoju euharistijsku nazočnost. Daj da ne težimo za čudima, već vjerujemo u dragocjen dar tvoje dobrohotne ljubavi koja je u stanju od nas učniti nove ljude i vjerodostojne kršćane, molimo te.

  Ispovijedimo svoju vjeru i moleći da budemo otvoreni Duhu Božjem po kojem Gospodinu predajemo svoje prošnje potvrđujući ih usklikom:

  Isuse Spasitelju, umnoži našu vjeru!

Svećenik

Povjeravamo ti, Bože, svoju potrebu i želju za spasenjem, ali i zapreke koje nas priječe da primimo dar vjere u cijelosti. Zato se izručamo u Tvoje ruke, združeni s Isusom, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

 

Divnoj dakle

 

P: Kruh s neba dao si njima. (Aleluja)

Svi: Koji svaku slast u sebi ima. (Aleluja)

 

Pomolimo se.

Bože, koji si nam u divnom Sakramentu

ostavio uspomenu Muke svoje,

podaj nam, molimo,

tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje

da uvijek osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega.

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

 

Prije samog blagoslova s Presvetim, svećenik moli:

 • Neka nas podrži Otac u po svom milosrđu svima nam dadne sigurnost svoje ljubavi bez mjere, koja će biti sposobna otvoriti naša srca da primimo spasenje. Amen.
 • Neka nam pomogne Krist Gospodin, koji ozdravlja naše rane i po svom križu nas otkupljuje za puninu života. Amen.
 • Neka nam bude bliz Duh Sveti i nastani se u našim srcima da bi nas ohrabrio na dijeljenje kruha vjere i bratstva braći ljudima. Amen.

 

Blagoslov s Presvetim Oltarskim Sakramentom

 

POHVLE IMENU BOŽJEMU

Blagoslovljen budi Bog!

Blagoslovljeno njegovo sveto ime!

Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek!

Blagoslovljeno ime Isusovo!

Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo!

Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova!

Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu!

Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj!

Blagoslovljena velika Bogorodica, presveta Djevica Marija!

Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće!

Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje!

Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke!

Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti Zaručnik!

Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima.

Amen.

 

Završna pjesma

 

 

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 39 

Broj posjetitelja

DanasDanas769
Ovaj mjesecOvaj mjesec17566
SveukupnoSveukupno1822007
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting