Križni put

 

P.: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

O: Amen.

 

 

P. Pomolimo se.

Svemogući vječni Bože,

ti si htio da se Spasitelj nama daruje

po svome utjelovljenju i čovještvu

kao i po smrti na križu,

kako bismo slijedili njegov primjer.

Pomozi mi da Križni put

ne bude tek trenutak pobožna osjećaja.

Pomozi nam da te pratimo ne samo u mislima,

nego ponajprije srcem i koracima svakodnevnoga življenja.

Pomozi nam razotkriti napasti što obećavaju život,

ali nas na kraju ostavljaju razočaranima i praznima.

Pomozi nam,

dok te pratimo na putu tvoje ljubavi za nas,

da nađemo život »gubeći« ga na putu ljubavi,

na putu koji doista daje život u izobilju (Iv 10,10).

Amen.

 

 

Prva postaja

Isusa osuđuju na smrt

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

„Ovo je Sin moj ljubljeni. U njemu mi sva milina.“ Od trenutka krštenja na rijeci Jordanu Isus je završio skroviti život i započeo javno djelovanje. Izabrao je učenike, učio mnoštvo o Kraljevstvu Božjem, liječio bolesne, uskrisivao mrtve i činio čudesa. Ali nisu svi prihvatili Isusa. Vjerski vođe bili su izazvani njegovim učenjem i optužili ga za huljenje. Političari su ubrzo otkrili da im se Isus neće pridružiti niti im pomagati u ostvarnju njihovih ciljeva. Juda, jedan od Isusovih učenika, pristao je izdati Isusa.

Isusa hvataju u Getsemanskom vrtu i odvode ga pred Pilata. Pilat smatra Isusa nevinim pa ga stoga pokušava temeljem svoga prava osloboditi. Međutim, mnoštvo oslobađa „Barabu!“, poznatog ubojicu. To Pilata zbunjuje i uznemiruje, ali ne želeći riskirati pobunu javno pere ruke od svega.

Pomolimo se.

Isuse, oprosti mi za svaki put kada sam „oprao ruke“ ignorirajući istinu i gledao samo sebe. Kajem se kada sam optužio nevinoga. Ali, Isuse, molim te, pomozi mi zacijeliti i one rane kad su me bližnji krivo optužili ili se nedostojno ponašali prema meni.

Na ovoj prvoj postaji molim te za sve koji su na položajima vlasti – za papu, crkvene i državne vođe, roditelje, učitelje, policajce i poslodavce, udijeli im svoju mudrost koja će spašavati, a ne osuđivati, osobito nevine. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Druga postaja

Isus prima na se križ

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Samo nekoliko sati prije, u Getsemankom vrtu, Isus je molio: „Ako je moguće, Oče, neka me mimoiđe ovaj kalež.” Međutim, to nije bio kraj njegove molitve. U svojoj molitvi on nastavlja: “Ali ne moja volja, nego tvoja volja neka se vrši.“ Dobrovoljno i tiho Isus prihvaća križ. Trenutak koji je Isus predvidio, došao je (Lk 9,22; Iv 12, 27-33).

Isus je bio strpljiv sa svima koje si susretao: s mnoštvom koje ga pratilo (Iv 6, 5-12); sa svojim učenicima koji su se prepirali tko je najveći (Mk 9, 33-37); s farizejima i saducejima koji nažalost nisu razumjeli njegovo poslanje (Mt 22, 23-46). Čak i danas, kada te i mi vrijeđamo svojim grijesima, ti nas strpljivo primaš natrag k sebi.

Pomolimo se.

Isuse, molim za sve trenutke kad sam bio nestrpljiv, ljut ili se tužio na svoj život, oprosti mi. Izliječi me od želje i težnje da bude onako kako ja hoću i onda kada ja hoću.

Kod ove druge postaje molim za sve ljude koji su u situaciji da trebaju prihvatiti osobni križ: križ patnje, križ teške bolesti, križ smrti voljene osobe, križ rastave braka ili obitelji, križ gubitka posla ili stres življenja s djetetom ili supružnikom koji je ovisnik. Isuse, izlječi ih od straha i nemira. Utješi ih i osnaži. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Treća postaja

Isus pada prvi put pod križem

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Isus posrće i pada. Prorok Izaija davno navijesti: „On je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava“ (Iz 53,4). Neki su u mnoštvu zavapili od tuge. Drugi su se smijali njegovoj slabosti. Jedina pomoć koju je dobio bila je ona rimskih vojnika. Isus nipošto nije zaslužio takav odnos. Čak je i Juda, koji ga je izdao, to je shvatio. „Sagriješio sam izdavši nevinu krv“ (Mt 27,4). Zašto se ovo događa Isusu? I opet odgovara prorok Izaija: „Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše“ (Iz 53,5).

Isuse, ti si prijatelj grešnika. Ti si svima navijestio da nisi došao pozvati pravedne, nego grešne na obraćenje: jeo s njima, ozdravljao ih, pozvao Mateja, iskvarenog sakupljača poreza, da bude jedan od tvojih 12 učenika.

Pomolimo se.

Oprosti mi, Isuse, što sam izbjegavao grešnike, što sam ih ogovarao i klevetao. Pomozi mi kontrolirati svoj jezik, osobito kada me drugi izazivaju. Iscijeli me od bilo kakve mržnje.

Na ovoj trećoj postaji molim za sve koji su ovisni o alkoholu, drogama, kocki ili pornografiji. Daj im snage priznati svoju slabost i potražiti pomoć. Zaštiti one koji su se uspjeli osloboditi svoje ovisnosti da ne bi opet popustili iskušenju i napasti. Podrži svojom snagom one koji vode programa odvikavanja i pomažu ovisnicima. Iako su pali, ti im budi pomoć da ustanu i nastave živjeti. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Četvrta postaja

Isus susreće svoju svetu majku

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Potrešen i ranjen od pada, Isus skuplja snagu da bi opet ustao i nastavio nositi križ. I događa se potresan, mučan prizor za promatranja - susret Majke i Sina. Marija je slomljena srca, zbog mržnje i okrutnosti prema njezinu Sinu. Njena poslušnost, njeno “da” Bogu, značilo je da će osjetiti patnju križa kao i trenutke sreće i radosti (Lk 1, 26-28). U trenutku najveće potrebe Isus je osjetio brižnu i ohrabrujuću prisutnost svoje majke.

Isuse, tako si pristupačan i pažljiv. Na Jakovljevom zdencu u Samariji pažljivo si pričao sa ženom koja je živjela s muškarcem koji joj nije bio muž (Iv 4, 4-42). Nisi osudio ženu koja je uhvaćena u preljubu (Iv 8,3-11). Oprosti mi, Isuse, što sam bio grub i oštar umjesto dobar i pažljiv prema majkama i bližnjima.

Pomolimo se.

Isuse, na ovoj četvrtoj postaji molim za sve majke: za majke s bolesnom djecom, za samohrane majke, za one koje bi to željele biti, za duhovne majke, za bolesne majke, za majke koje su izgubile sinove ili muževe u domovinskom ratu - sve ih čuvaj i prati.

Isuse, kao što si podno križa povjerio Ivana svojoj Majci, daj da sva djeca budu povjerena tvojoj Majci kako bi rasli u vjeri i ljubavi prema tebi. Oprosti i pomozi majkama koje su počinile pobačaj. U ovoj molitvi prikazujem ti i svoju majku - bila živa ili preminula. Čuvaj je u svojoj ljubavi. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Peta postaja

Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Isus teško nosi križ prema brdu Kalvariji. Svaki njegov korak izgleda kao da je zadnji. Gdje su nestali njegovi prijatelji? “I vojnici prisile nekog prolaznika, po imenu Šimuna Cirenca, da pomogne Isusu nositi križ.” (Mk 15,21)

Kada se Šimun to jutro probudio sigurno nije ni naslućivao kome i kako će pomoći toga dana. Je li Šimun znao za Isusa i njegovo djelovanje? Što mu je prošlo kroz glavu kada su ga vojnici izabrali? Je li bio ljut? Je li se bojao što će ljudi misliti o njemu ako pomogne čovjeku koji je na putu prema svome razapinjanju? Ili je možda njegovo srce bilo otvoreno i ispunjeno suosjećanjem? Sve su to neodgovorena pitanja.

Isuse, dan za danom pristupao si patnicima. Pratio si Jaira njegovu domu kada mu je kći umirala, oživio si sina udovice.

Pomolimo se.

Isuse, Šimun je tebi pomogao u pravo vrijeme. Često kada vidim nekog tko je potreban moje pomoći, ja ga ignoriram. Opravdavam se svojom prezauzetošću ili, tješeći svoju savjest, da će mu netko drugi pomoći. Oprosti mi za lijenost i tvrdoću srca. Izliječi me od sebeljublja.

Na ovoj petoj postaji molim za one koji služe drugima, osobito za one koji se brinu za stare i nemoćne. Molim i za one koji služe kao vojnici, vatrogasci, spasitelji i policajci. Udijeli im strpljenje i mudrost. Zaštiti ih od svih opasnosti. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Šesta postaja

Veronika briše Isusu lice

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Isus nastavlja teški put prema Kalvariji. Čim malo uspori korak, vojnici ga nemilo udaraju i bičuju po njegovom već izmučenom tijelu. “Njegovo je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka” (Iz 52,14).

Odjednom se pojavi žena uz Isusa. Progurala se kroz mnoštvo. Ona skida veo i pažljivo njime briše krv s Kristova lica. Na trenutak, Isus je utješen. “Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!” (Mt 25,40). Njezina vjerna ljubav nagrađena je. Veronika je ostala vjerna iako je to bio rizik da je vojnici napadnu jer je pomagala.

Isuse, nikada nikoga nisi zanemarivao. Dodirivao si i liječio one koji su imali kugu. Izrael je bio pod rimskom okupacijom, a ipak si ozdravio bolesnog slugu rimskog stotnika. Čak si dopustio da ti prostitutka opere i izljubi noge.

Pomolimo se.

Kajem se zbog toga što mi je bilo u pojedinim situacijama života svejedno. Pomozi mi nadvladati buku i smetnje da mogu tražiti i razmišljati o licima koja pate.

Na ovoj šestoj postaji molim za sve koji poučavaju druge u molitvama i vjeri – svećenike, časne sestre, katehete, roditelje i slučajne prolaznike.

Izlij svoj posebni blagoslov na one koji su me poučavali o sakramentima, Svetom pismu, molitvi i ljubavi prema Bogu. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Sedma postaja

Isus pada drugi put pod križem

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Okrutnost, koju je Isus trpi, uzima svoj danak. Bol koju osjeća zbog trnja koje mu se zabilo u glavu stalna je i sve ga više umara. “Ne bijaše na njemu ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama (Iz 53, 2-3). Isus pada po drugi put. Vojnici ga udaraju, a s njihovih usta silaze razne pogrde. “Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja” (Iz 50,6).

Isuse, vidio si kako se Zakejevo srce smekšava, da se srce bogatog mladića premišlja bi li te slijedilo. Znao si da je žena, koja je krvarila, željela dotaknuti rub tvoje haljine samo da bi ozdravila, da je Petru bilo žao što te tri puta zatajio kad si ti bio uhvaćen.

Pomolimo se.

Isuse, ponekad osjećam da su grijesi koje sam počinio u životu preveliki da bi mi ih ti oprostio. Ne mogu ih čak niti sam sebi oprostiti. Izliječi moje srce od svake sumnje i ispuni ga ljubavlju, ljubavlju koja sve mijenja.

Isuse, na ovoj sedmoj postaji molim za sve koji pate od psihičke ili fizičke bolesti. Ozdravi ih i pruži im sve da mogu ponovno ustati i vršiti svoje dužnosti.

Pošalji svoje anđele da štite one koji su očajni i koji bi danas mogli pokušati samoubojstvo. Nadahnjuj sve liječnike, medicinske sestre i sve one koji pomažu bolesnima. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Osma postaja

Isus tješi jeruzalemske žene

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Većini ljudi u Jeruzalemu Isus je samo još jedan osuđeni kriminalac. Ali ne i jednoj maloj grupi žena. One plaču i suosjećaju s Isusom.

Isuse, tijekom svoga javnog djelovanja opominjao si ljude da se pokaju i vjeruju. Neprestano si u sinagogama, na brdima i u kućama govorio ljudima o Božjem planu za nas. Nakon što si oprao noge svojim učenicima na posljednjoj večeri, rekao si im: „Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom, i pravo činite jer ja to i jesam“ (Iv 13,13).

Pomolimo se.

Bože, dao si nam Deset zapovijedi zato što nas ljubiš (Pnz 5,1-21), a tvoj Sin nam je dao novu zapovijed: ljubite jedni druge. Kajem se što nisam odgovarao s istom ljubavlju prema tebi i bližnjima. Daj mi milost da iskreno ispitam svoju savjest. Molim te da mi udijeliš priliku da priznam sve svoje grijehe u sakramentu ispovijedi gdje me čekaš raširenih ruku.

Na ovoj osmoj postaji molim te za mladiće i djevojke da otvore svoja srca i tebe pozovu u svoj život. Isuse, utješi sve one koji su se borili u domovinskom ratu a sada se nalaze u raznim poteškoćama i izazovima. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Deveta postaja

Isus pada trećiput pod križem

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Isus jedva ima snage za još koji korak. Vojnici, kojima smeta ta njegova usporenost, pokušavaju na sve moguće načine ubrzati njegove korake. Ali i samo nekoliko koraka previše je za Isusa. „Kao voda razlih se, sve mi se kosti rasuše; srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim“ (Ps 22,14). I Isus pada po treći put.

Još malo i ispunit će se ono što je sam Isus nagovijestio: „Ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi mnogo ploda“ (Iv 12, 24). Na Posljednjoj večeri uzeo si kruh i rekao: „Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen“ (Lk 22,19).

Pomolimo se.

Isuse, tvoja darežljivost ne poznaje granica. Pretvorio si vodu u vino na vjenčanju u Kani. Nahranio si pet tisuća ljudi jer nisi htio da se upute kućama gladni. Tvoje srce je bilo ushićeno kada si vidio darežljivost udovice.

Na ovoj devetoj postaji molim za one koji rade kao humanitarci u našoj domovini: u sirotištima, utočištima, domovima za nezbrinutu djecu, pučkim kuhinjama i organizacijama za pomoć. Osnaži ih da mogu dovršiti poslanje koji si im povjerio. Neka oni budu predstavnici tvoje čudesne ljubavi i darežljivosti.

Isuse, obdari i mene darežljivošću koja neće poznavati granica. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Deseta postaja

Isusa svlače i poje žučju

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Isusov put do mjesta razapinjanja sada je završen. Isus je postigao svoj cilj. Sada, na Kalvariji, Janje Božje bit će žrtvovano za naše grijehe. Vojnici, zaboravljaju na sva pravila pristojnosti i drsko skidaju gornje haljine. „On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom“ (Fil 2,6). „Podijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku“.

Isuse, samo si ti mogao reći: „Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj“ (Iv 15,10).

Pomolimo se.

Oprosti mi što sam ljudima oduzimao njihovo dostojanstvo nepriličnim riječima, mislima i djelima. Pomozi mi o svakome misliti i prema svakom se ponašati kao prema tvome djetetu, tvome bratu i tvojoj sestri. S tebe su skinuli sve osim tvoje ljubavi prema meni. Skini s mene sve što me udaljuje od tebe i bližnjih.

Na ovoj desetoj postaji molim za sve koji su razodjeveni glađu, koji su ostali bez posla, koji se bore za goli život, koji su pogođeni ekonomskom krizom te koji zbog tih razloga žive kao oni koji će za nekoliko trenutaka biti pribijeni na križ.

Umiri njihove strahove, utješi ih svojom prisutnošću i providi im ostvarenje svih potreba kroz darežljivost drugih. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Jedanaesta postaja

Isusa pribijaju na križ

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Isusovo krvavo i izmučeno tijelo pribijaju na križ. U srcima vojnika nema nikakve milosti. „Opkolio me čopor pasa, rulje me zločinačke okružile. Probodoše mi ruke i noge, sve kosti svoje prebrojiti mogu, a oni me gledaju i zure na me“. Uza sve to, njegovo je srce ispunjeno milošću dok moli za njih: „Oče, oprosti im jer ne znaju što čine“.

Isuse, predvidio si da ćeš patiti, da će te farizeji, pismoznaci i glavari svećenički odbaciti, da ćeš biti ubijen. Ti si rekao: „Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje“.

Poučavao si mnoštvo na gori: „Blago milosrdnima jer će baštiniti milosrđe“. Objasnio si nam kako moramo biti milosrdni i opraštati 70 x 7. Prispodoba o rasipnome sinu ogledalo je milosti i oproštenja. Nikada nije prekasno moliti za milosrđe. Razbojnik koji je bio raspet uz tebe primio je oprost i obećanje za vječni život malo prije svoje smrti.

Pomolimo se.

Isuse, kajem se za sve prilike kada nisam bio milosrdan i kada nisam opraštao. Prikazujem ti sve ljude koji su me povrijedili. U mojim mislima oni su krivi i zaslužuju kaznu, ali ja želim srce poput tvoga, pa im stoga želim oprostiti, čak i onima za koje mislim da ga ne zaslužuju. Iscijeli me od sve gorčine i ljutnje.

Na ovoj jedanaestoj postaji molim za sve koji su blizu svoje smrti. Utješi ih dok se predaju u tvoje ruke prepune ljubavi. Molim i za one koji umiru, a nisu se pokajali, probudi u njima osjećaj grijeha tako da traže i dobiju tvoje bezgranično milosrđe. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Dvanaesta postaja

Isus umire na križu

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Isus visi pribijen na križ. Neki ga iz mnoštva izazivaju, vičući: „Ako si ti Sin Božji, siđi s križa“. Isus gleda prema Mariji i Ivanu. Za njih ima samo nekoliko riječi. „Ženo, evo ti sina! Sine, evo ti Majke!“ (Iv 19,26-27).

Smrt na križu strašno je spora. Isus viče iz svega glasa: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“. A nakon toga kaže: „Žedan sam“. Rimski vojnik namače spužvu u ocat, postavlja je na izopovu trsku i pruža Isusu. „U jelo mi žuči umiješaše, u mojoj me žeđi octom napojiše“. Vrijeme se ispunilo: “Svršeno je!“, kaza Isus. Naginje glavu i umire za spas svijeta.

„U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu“ (1Iv 4,9). Križ je simbol Isusove savršene ljubavi.

Pomolimo se.

Isuse, oprosti mi kad sam tražio svoje ispunjenje kroz novac, posjedovanje, seksualne odnose, ugled ili materijalne stvari. Kajem se za grijehe bahatosti i neovisnosti jer sam želio živjeti svoj, a ne tvoj život. Molim te, iscijeli me od svih sumnji i nesigurnosti koje bi me navele na razmišljanje da ne mogu biti dio tvoje obitelji.

Na ovoj dvanaestoj postaji molim za sve koji se još uvijek nisu pokajali za svoje grijehe i doživjeli obraćenje. Omekšaj srca onih koji su cinični ili ignoriraju tvoju ljubav. Privedi punini istine sve koji ne znaju ili ne mogu prihvatiti tebe kao Sina Božjeg i Spasitelja svijeta. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

  

Trinaesta postaja

Isusa skidaju s križa

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Povike i vrijeđanja zamijenila je tišina. Vojnici se žure, pa stoga prebijaju koljena dvojici zločinaca kako bi ubrzali njihovu smrt, a Isusu vojnik kopljem probija bok iz kojega istječe krv i voda.

Bog daje hrabrost Josipu iz Arimateje, farizeju i tajnom Isusovom sljedbeniku, da traži dopuštenje od Pilata da uzme Isusovo tijelo. Marija širi svoje ruke kao što je raširila i svoje srce kada ju je zasjenio Duh Sveti. S ljubavlju grli bezživotno tijelo svoga Sina.

Isuse, ti si “uskrsnuće i život”. Ti imaš dom u svakom srcu koje te zove Gospodinom. Čak, ako bismo i pokušali, ne bismo se mogli sakriti od tvoje prisutnosti (Ps 139,1). Ti si posvuda.

Pomolimo se.

Isuse, oprosti mi kad sam povjerovao sotoninim lažima – da me ne ljubiš, da sam bezvrijedan ili pak da si umro za sve osim za mene. Isuse, neka me tvoja prisutnost oslobodi i izliječi od svih grijeha.

Na ovoj trinaestoj postaji molim za sve navjestitelje u našoj crkvi koji uče druge o Isusu Kristu, koji uče o snazi - njegova života, smrti i uskrsnuća. Zaštiti misionare koji riskiraju svoj život propovijedajući u zemljama gdje su kršćani progonjeni i često mučeni. Marijo, majko žalosna, moli za nas! Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

Četrnaesta postaja

Isusa polažu u grob

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

Dok Marija drži Isusa, prilaze Josip iz Arimateje i Nikodem, farizeji koji su k Isusu došli noću. Uzimaju Isusovo tijelo iz Marijinog zagrljaja. Zadnji mač boli probada njeno srce dok je odvajaju od ljubljenoga Sina. Polažu tijelo u grob. Navaljuju veliki kamen na ulaz.

Isuse, rekao si: „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života“ (Iv 8,12). Pomozi mi da u trenucima kušnje u svoj um prizovem istine koje su zapisane u Svetome pismu.

Pridružujem se svima na nebesima koji pred tvojim prijestoljem kliču: „Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!“ (Otk 5,12).

Pomolimo se.

Isuse, čak i kad se osjećam potišteno, usamljeno ili bezvrijedno, kad se osjećam kao da sam u grobu, istina je da si moje ime “u dlanove svoje urezao” (Iz 49,16). Znam da me tvoje svjetlo obasjava u svakoj situaciji u kojoj se nađem.

Na ovoj četrnaestoj postaji molim za sve koji su umrli, posebno za one u čistilištu i za one koji nemaju nikoga tko bi se za njih molio. Gospodine, udijeli im vječni mir i daj da vječno svjetlo sja nad njima. Neka duše preminulih vjernih, po milosti Božjoj, počivaju u miru. Amen.

Slava Ocu ...

P. Smiluj nam se, Gospodine!

O. Smiluj nam se.

 

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!

 

Pomolimo se.

Gopodine Isuse!

daj nam ne samo u ovom korizmenom vremenu,

nego i u cijelom našem životu,

promatrati Božje beskrajno milosrđe,

tvoju muku i patnju i žalosti tvoje svete Majke.

Daj da nam po njima ništa ne bude teško

u borbi s onim što nam nudi svijet i otac grijeha.

Daj da rado nosimo životne križeve

i da drugima pomažemo nositi njihove.

Daj nam nasljedovati

tvoju predanost u vršenju volje Očeve,

da nas ništa od nje ne udalji.

Neka ovo vrijeme tvoje Muke

za nas bude i vrijeme spoznaje

tvoje beskrajne ljubavi.

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.

 

 

Blagoslov

 

Gospodin s vama.

I s duhom tvojim.

 

Blagoslov svemogućega Boga

Oca i Sina i Duha Svetoga

sišao na vas i ostao vazda s vama.

Amen.

 

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 26 

Broj posjetitelja

DanasDanas13
Ovaj mjesecOvaj mjesec18239
SveukupnoSveukupno1848047
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting