Trodnevnica u čast sv. Franje Asiškoga

u crlvi Majke Božje Lurdske

1. - 3. listopada 2009.

Trodnevnica u PDF-formatu

 

Subota, 1. listopada 

 • Ispred oltara Majke Božje Lurdske moli se franjevačka krunica - sedam radosti Marijinih.
 • Kad završe litanije, svećenik predmoli pobožnost sv. Franji.
 • Početak trodnevnice u 18.00 sati.

 

P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svi: Amen.

 

Marijo, Majko Božja, čuj molitve svoje djece

koja se s povjerenjem tebi utječu.

Tvoje oči pune nježnosti osiguravaju nam stalnu majčinsku zaštitu

i obećavaju Božju pomoć svima,

koji se zateknu u podnožju tvojih nogu

ili se izdaleka obraćaju tebi i mole za pomoć.

Ti si naša mila Kraljica i naša nada.

O, Marijo, Majko Božja, po zagovoru sv. Franje,

daj nam da postignemo oprost svojih grijeha.

Pomozi našoj volji da se možemo čuvati grijeha

i od nemara za nadahnuća Božja,

da budemo vrijedni tebe zvati našom Majkom.

Blagoslovi naše domove, naš posao, naš odmor.

Podari nam onaj mir, koji se može osjetiti među zidovima ove crkve,

gdje se neprijateljstvo, krivnja i plač

mijenjaju radi ponovnog vraćanja k Ljubavi u veselu pjesmu,

kao što je bila i pjesma sv. Franje.

Pomozi svakome koji je bez pomoći, koji nema kruha,

pomozi onima koji su u opasnosti i kušnjama,

u žalosti i očaju, u bolesti i na smrtnoj postelji.

Blagoslovi nas kao svoju izabranu djecu,

blagoslovi svojom majčinskom rukomnedužne i ranjene,

vjerne i izgubljene, one koji vjeruju i one koji sumnjaju.

Blagoslovi čovječanstvo, da svi ljudi,

kad spoznaju da su Božja i tvoja djeca,

otkriju u Ljubavi istinski Mir i istinsko Dobro.

Amen.

 

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga,

Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,

Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom,

rođen od Marije Djevice,

mučen pod Poncijem Pilatom,

raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao;

treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa,

sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;

odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,

općinstvo svetih, oproštenje grijeha,

uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.

Oče naš

Zdravo Marijo

Slava Ocu

 

Franjevačka krunica

Sedam radosti Marijinih

U prvom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad joj Arkanđeo Gabrijel navijesti da će začeti Sina Božjega po Duhu Svetome i navijek ostati Djevica.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U drugom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad ju je za pohođenja Elizabeta nazvala blaženom i slavila kao Majku Božju.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U trećem otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad je ostavši u slavi djevičanstva, u Betlehemu porodila Spasitelja svijeta i poklonila mu se položenu u jasle.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U četvrtom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad su se mudraci, prosvijetljeni pravom vjerom, poklonili njezinu božanskom Djetešcu i prikazali mu zlato, tamjan i miru.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U petom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad je poslije tri dana našla svoga dječaka Isusa u Hramu gdje sjedi među naučiteljima, sluša ih i pita.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U šestom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad joj se Isus poslije svog uskrsnuća slavan ukaza da je za mnoštvo njezinih boli napuni nebeskim utjehama.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U sedmom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad je od svoga božanskog Sina uznesena na nebo i okrunjena za Kraljicu neba i zemlje.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

 

Zdravo Kraljice

Litanije blažene Djevice Marije

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Bogorodice,

Sveta Djevo djevica,

Majko Kristova,

Majko Crkve,

Majko Božje milosti,

Majko prebistra,

Majko prečista,

Majko neoskvrnjena,

Majko nepovrijeđena,

Majko ljubezna,

Majko divna,

Majko dobrog savjeta,

Majko Stvoriteljeva,

Majko Spasiteljeva,

Djevice premudra,

Djevice časna,

Djevice hvale dostojna,

Djevice moguća,

Djevice milostiva,

Djevice vjerna,

Ogledalo pravde,

Prijestolje mudrosti,

Uzroče naše radosti,

Posudo duhovna,

Posudo poštovana,

Posudo uzorna pobožnosti,

Ružo otajstvena,

Tornju Davidov,

Tornju bjelokosni,

Kućo zlatna,

Škrinjo zavjetna,

Vrata nebeska,

Zvijezdo jutarnja,

Zdravlje bolesnih,

Utočište grešnika,

Utjeho žalosnih,

Pomoćnice kršćana,

Kraljice anđela,

Kraljice patrijarha,

Kraljice proroka,

Kraljice apostola,

Kraljice mučenika,

Kraljice priznavalaca,

Kraljice djevica,

Kraljice svih svetih,

Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,

Kraljice na nebo uznesena,

Kraljice svete krunice,

Kraljice obitelji,

Kraljice mira,

Kraljice Franjevačkog reda.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,oprosti nam, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

 

S: Moli za nas sveta Bogorodice!

N: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

 

Pomolimo se!

Dopusti nama slugama svojim, molimo te, Gospodine Bože,

da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju

i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice,

izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti!

Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

 

Pobožnost sv. Franji

(svećenik moli s ambona)

Bože, da bi rasplamsao naša srca

ognjem svoje ljubavi,

ti si na tijelu blaženog Oca Franje

čudesno utisnuo znakove muke svoga Sina.

Njegovim zagovorom daj da,

po sudjelovanju u smrti istoga Sina tvoga,

zavrijedimo udio i u njegovu uskrsnuću.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

1. Sv. Franjo, ti si bio tako raspaljen vatrom božanske ljubavi

te si često plakao zbog toga što ljudi ne ljube Boga:

molim te, isprosi mi milost da Boga ljubim nada sve,

a bližnjega kao sama sebe. Amen.

Slava Ocu…

2. Sv. Franjo, ti si iz ljubavi prema Bogu

pravo vrednovao zemaljska dobra i u siromaštvu služio Bogu:

molim te, isprosi mi milost da se ne priljubim uz dobra ovoga svijeta,

nego da uvijek težim za neprolaznim nebeskim dobrima. Amen.

Slava Ocu… 

3. Sv. Franjo, ti si provodio život u oštroj pokori i brižno skrbio da sačuvaš

neokaljanu svoju čistoću, te si tako zavrijedio da od Majke Božje

na svoje ruke primiš samoga Sina Božjega:

molim te, isprosi i meni tu anđeosku krepost

da Bogu čista srca služim i tako u raj dođem. Amen.

Slava Ocu …

4. Sv. Franjo, ti si u poniznosti sebe nazivao najvećim grešnikom:

radi blaženstva i slave, koju si zbog svoje poniznosti u nebu postigao,

molim te, isprosi mi od Boga milost da sebe dobro upoznam

i u poniznosti Bogu služim. Amen.

Slava Ocu …

5. Sv. Franjo, ti si danju i noću plačući razmišljao o muci svoga Gospodina,

te si bio dostojan da na svome tijelu nosiš njegove Rane:

molim te, isprosi mi milost da veselo i strpljivo podnosim

sve teškoće zemaljskog života, kako bih zaslužio

da se s tobom veselim u nebu. Amen.

Slava Ocu …

 

R. Moli za nas, sveti Franjo.

O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.

Bože, ti si serafskom ocu Franji

dao da u siromaštvu i poniznosti

bude živa slika Kristova.

Daj da pođemo njegovim putem,

nasljedujemo tvoga Sina

i s tobom se udružimo u radosnoj ljubavi.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Blagoslivljajmo Gospodina.

Bogu hvala!

 

Sv. misa u 19.00 sati.

Molitva na grobu sluge Božjega o. fra Ante Antića

Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nedjelja, 2. LISTOPADA

Izlaganje Presvetog oltarskog SakramentaKratka šutnja

 

POHVALE SVIH ČASOVA

(Sveti Franjo Asiški)

Svet! Svet! Svet! Gospodin Bog, Svevladar!

Onaj koji bijaše, koji jest i koji dolazi (Otk 4,8).

I hvaljen i uzvisivan dovijeka.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš,

primiti hvalu, slavu i čast i blagoslov (usp. Otk 4,11).

I hvaljen i uzvisivan dovijeka.

Dostojan je zaklani Jaganjac primiti

moć i božanstvo i mudrost i snagu i čast i slavu i blagoslov.

I hvaljen i uzvisivan dovijeka.

Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom:

I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.

Sva djela Gospodnja blagoslivljajte Gospodina (Dan 3,57).

I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.

Hvalite Boga našega, sve sluge njegove,

svi koji se njega bojite, i mali i veliki (Otk 19,5). 

I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.

Neka ga slavnoga hvale i nebesa i zemlja (Ps 69,35).

I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.

Sve stvorenje, i na nebu i na zemlji, i pod zemljom, i u moru

sve na njima i u njima govori (Otk 5,13).

I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.

I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka.

Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova.

I hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka. Amen.

 

Kratka šutnja

 

Molitva

Sv. Franjo!

Ti si tako približio Krista svome vremenu.

Pomozi mi približiti Krista mome vremenu,

ovom vremenu tako teškom i kritičnom.

Ovo vrijeme s najvećom tjeskobom očekuje Krista,

iako mnogi ljudi našega doba za nje ne mare.

Pomozi nam, sveti Franjo Asiški,da približimo Krista Crkvi i svijetu današnjice!

Ti si u svom srcu nosio sve prilike i neprilike svojih suvremenika.

Pomozi da nam srce bude uvijek blisko Srcu Otkupiteljevu

te prigrlimo nevolje ljudi našega doba:

Da prigrlimo teške socijalne, ekonomske i političke probleme,

probleme suvremene kulture i uljudbe,

sva trpljenja suvremenog čovjeka -

njegove sumnje, njegova nijekanja,

njegova lutanja, njegove napetosti,

njegove komplekse, njegove nemire.

Pomozi nam da umijemo sve to prevesti

u jednostavan i plodonosan jezik evanđelja.

Pomozi nam da sve rješavamo po evanđeoskom ključu

te da Krist i za našega suvremenoga čovjeka

postane: “Put - Istina - život.”

 

 • Apostolsko vjerovanje
 • Franjevačka krunica
 • Litanije i molitva

 

POSVETNA MOLITVA SRCU ISUSOVU

Presveto Srce Isusovo, izvore beskrajne ljubavi, tebi se posvećujemo.

Hvala ti za ljubav koju si očitovao

po spasenjskoj žrtvi na križu i probodenom srcu.

Hvala ti za uskrsnuće po kojem si nam darovao pobjedu

nad svakim zlom i svakim nečovještvom.

Isuse, najvjerniji prijatelju čovjekov i jedini spasitelju ljudskog roda,

tvom Srcu posvećujemo sebe, svoje obitelji i svoj narod,

posvećujemo ti i svoju domovinu Hrvatsku.

Gospodine Isuse Kriste,zahvaljujemo ti za sve darove koje si nam dao:

za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj Crkvi.

Potvrđujemo svoj krsni savez s Tobom i svoju odluku da po njemu živimo.

Presveto Srce Isusovo, otvaramo ti svoja srca

da u njih uliješ duha mudrosti i razuma,

savjeta i jakosti, znanja i straha Božjega,

kajanja i praštanja, mira i pomirenja.

Prožmi nas duhom zajedništva u poštivanju različitosti osoba i službi.

Presveto Srce Isusovo, pomozi nam u našim poteškoćama i problemima,

tješi nas u našim patnjama, budi nam utočište protiv svakog zla u ovom svijetu,

blagoslovi naš rad, posao, učenje i igru,

daj nam milost da budemo blagi i nadvladamo svaku srdžbu i ljutnju,

blagoslovi mirom, zdravljem i srećom sve članove obitelji,

ispuni svoje svećenike milošću Duha Svetoga da privode k tebi sva srca ljudi.

Isuse, neka ova molitva kojom se predajemo tvome srcu,

bude poticaj za naše osobno obraćenje i put do istinske molitve i svetosti.

Isuse, budi središte našeg bića, budi središte naših obitelji,

budi središte naše župne i redovničke zajednice,

budi središte cijeloga našeg hrvatskog naroda,

ti koji s Bogom Ocem u jedinstvu Duha Svetoga

živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Divnoj dakle

 

P: Kruh s neba dao si njima. Aleluja.

Svi: Koji svaku slast u sebi ima. Aleluja.Pomolimo se.

Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu Muke svoje,

podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje

da uvijek osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega.

Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

Blagoslov s Presvetim Oltarskim Sakramentom 

 

 • Sv. misa u 19.00 sati
 • Pobožnost sv. Franji Asiškom nakon popričesne molitve
 • Blagoslov

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Ponedjeljak, 3. LISTOPADA

 

P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svi: Amen.

 

 

MOLITVA “KLANJAMO TI SE”

(Sveti Franjo Asiški)

Klanjamo ti se, Gospodine, Isuse Kriste,

ovdje i po svim tvojim crkvama koje su po cijelome svijetu,

i blagoslivljamo te, jer si po svome svetom križu otkupio svijet.

 

Kratka šutnja

 

Molitva

Sveti Franjo, na La Verni obilježen svetim ranama,

svijet čezne za tobom kao za ikonom raspetog Isusa.

Treba tvoje srce otvoreno Bogu i čovjeku,

treba tvoje bose i ranjene noge,

tvoje probodene i molitvi uzdignute ruke.

Žudi za tvojim slabašnim,

ali snagom evanđelja jakim glasom.

Pomozi, o Franjo, današnjim ljudima da spoznaju zlo grijeha

i da očiščenje od njega traže u pokori.

Pomozi im da se oslobode i samih grijeha

koje pritišću današnje društvo.

U svijesti ljudi na vlasti

nanovo oživi svijest o neodgodivosti mira

u državama i među narodima.

U mladiće i djevojke ulij svoju svježinu života

sposobnu da se odupre

zamkama mnogostrukih kultura smrti.

Uvrijeđenima od svake zloće posreduj, Franjo,

svoju radost umijeća praštanja.

Svima koje razapinje trpljenje, glad i rat,

ponovno otvori vrata nade.

Amen.

 

 • Apostolsko vjerovanje
 • Franjevačka krunica
 • Litanije i molitva
 • Pobožnost sv. Franji Asiškom

 

Sv. misa u 19.00 sati

 

Obred preminuća nakon svete mise

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 31 

Broj posjetitelja

DanasDanas485
Ovaj mjesecOvaj mjesec13895
SveukupnoSveukupno1843703
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting