Obred redovničkog zavjetovanja u misi

OBRED ZAVJETOVANJA

u euharistijskom slavlju

 

u kapeli Majke Božje Lurdske

07. ožujka 2009.

u 18.00 sati

 

Predslavitelj: dr. fra Željko Tolić, provincijal

Zavjetovanik: fra Mario Radman

 

ULAZNI OBREDI

Kad svi zauzmu svoja mjesta u kapeli, procesija ide prema oltaru. U procesiji sudjeluje i zavjetovanik. Sudionici procesije iskažu čast olatru i svi se razmjeste na predviđena mjesta. Tada započinje euharistijsko slavlje. Za vrijeme procesije zbor bogoslova pjeva ulaznu pjesmu.

 

P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

O. Amen.

 

P. Milost Gospodina našega Isusa Krista,

ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha

sa svima vama.

O. I s duhom tvojim.

 

P. Braćo, priznajmo svoje grijehe

da mognemo proslaviti sveta otajstva.

Ispovijedam se

Bogu svemogućemu i vama, braćo,

da sagriješih vrlo mnogo

mišlju, riječju, djelom i propustom:

moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.

Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu,

sve anđele i svete, i vas, braćo,

da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

 

P. Smilovao nam se svemogući Bog,

otpustio nam grijehe naše

i priveo nas u život vječni.

O. Amen.

 

Zbor pjeva:

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

 

Zborna molitva

Bože, ti si htio da u ovoj našoj braći

krsna milost bude tako djelotvorna

da su odlučili izbližega slijediti

stope tvoga Sina u Franjevačkom redu.

Daj da uvijek imaju pred očima

evanđeosko savršenstvo

koje je blaženi Franjo najviše cijenio,

i tako uvećaju svetost Crkve

i snagu njezina apostolskog rada.

Po Gospodinu.

 

Služba riječi

 

Čitanje iz poslanice sv. Pavla apostola Filipljanima (2,1-5)

Ima li dakle u Kristu kakve utjehe,

ima li kakva ljubazna bodrenja,

ima li kakva zajedništva Duha,

ima li kakva srca i samilosti,

ispunite me radošću:

složni budite, istu ljubav njegujte,

jednodušni, jedne misli budite;

nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego –

u poniznosti jedni druge

smatrajte višima od sebe;

ne starajte se samo svaki za svoje,

nego i za ono što se tiče drugih!

Neka u vama bude isto mišljenje

kao i u Kristu Isusu.

Riječ Gospodnja.

Svi: Bogu hvala.

 

Pripjevni psalam (40,2.4ab.7-10)

 

Otpjev: Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim,

i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.

U usta mi stavi pjesmu novu,

slavopoj Bogu našemu.

 

Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi,

nego si mi uši otvorio:

paljenice ni okajnice ne tražiš.

Tada rekoh: “Evo dolazim!

 

U svitku knjige piše za mene:

Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,

Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.”

Pravdu ću tvoju naviješatat u zboru velikom

i usta svojih zatvoriti neću,

Gospodine, sve ti je znano.

 

 

Zaziv: Slava tebi, Kriste Bože, kralju slave vječite.

 

Gle, kako je dobro i kako je ugodno kad braća žive zajedno! (Ps 132,1)

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 16,24-27)

U ono vrijeme: reče Isus svojim učenicima:

“Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe,

neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.

Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga,

a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.

Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne,

a životu svojemu naudi?

Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?

Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga

s anđelima svojim

i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.”

“Zaista, kažem vam,

neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti

dok ne vide Sina Čovječjega

gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.”

Riječ Gospodnja!

Svi: Bogu hvala.

 

 

Redovničko zavjetovanje

Prozivanje ili molba

Poslije Evanđelja predslavitelj i narod sjednu, a zavjetovanik stoji. Đakon proziva zavjetovanika, a on odgovori:

 

Evo me!

 

Nakon toga, predslavitelj sjedeći ispred oltara pita zavjetovanika:

Predragi brate,

što tražiš od Boga

i od njegove svete Crkve?

 

Zavjetovanik odgovara:

Da zavjetujući Pravilo i život

u Redu Manje Braće

mogu slijediti nauk i stope

Gospodina našega Isusa Krista

sveto djelujući do smrti.

 

Svi: Bogu hvala!

Homilija ili nagovor

Nakon nagovora zavjetovanik ustane. Predslavitelj ga pita je li spreman Bogu se posvetiti i nastojati oko savršene ljubavi po Pravilu i Konstitucijama naše redovničke franjevačke obitelji. Predsjedatelj postavlja pitanja sjedeći.

Predslavitelj:

Predragi brate, ti si već po krštenju

umro grijehu i posvetio se Gospodinu:

Hoćeš li se sada i po svečanim zavjetima

Bogu još većma posvetiti

u našem Franjevačkom redu?

Zavjetovanik:

Hoću.

 

Predslavitelj:

Hoćeš li uz pomoć Božje milosti

prigrliti i dovijeka opsluživati

ovaj život savršene čistoće,

poslušnosti i siromaštva,

što ga je sveti Franjo,

slijedeći stope Isusa Krista i Djevice Marije,

odabrao sebi i svojoj braći?

 

Zavjetovanik:

Hoću.

 

Predslavitelj:

Hoćeš li potpuno izvršavati zapovijedi i savjete

Evanđelja i našega Pravila

i tako postojano i odlučno

težiti za puninom ljubavi

prema Bogu i bližnjemu?

Zavjetovanik:

Hoću.

Predslavitelj:

Hoćeš li, uz pomoć dara Duha Svetoga,

u ljubavi prema braći i u službi Božjega naroda,

sav svoj život velikodušno utrošiti za Isusa

koji nije došao da bude služen nego da služi?

 

Zavjetovanik:

Hoću.

Predslavitelj:

Hoćeš li kao pridošlice i putnici na ovome svijetu

u siromaštvu i poniznosti služiti Gospodinu

i njegovoj Crkvi

kao što je naš Serafski Otac

služio i preporučio svojim učenicima?

 

Zavjetovanik:

Hoću.

 

Predslavitelj:

Hoćeš li uz Božju pomoć

prigrliti i uzljubiti ono siromaštvo

koje je iznad svega ljubio naš Serafski Otac

i preporučio ga svojim učenicima?

 

Zavjetovanik:

Hoću.

 

Nakon toga predslavitelj utvrđuje odluku zavjetovanika ovim ili sličnim riječima:

 

Bog, koji je u tebi započeo dobro djelo,

neka ga i dovrši do Dana Isusa Krista.

 

Svi: Amen.

 

 

Litanije

Nakon toga svi ustanu. Predslavitelj stoji i okrenut prema narodu sklopljenih ruku govori:

Pomolimo se, predraga braćo,

Bogu Ocu svemogućemu,

da zagovorom svetaca Franjevačkog reda i sviju svetih

dobrostivo izlije milost svoga blagoslova

na ovog našega brata

kojeg je pozvao da savršeno nasljeduje Krista,

te da ga svojom dobrostivom blagošću

u svetoj odluci učvrsti.

Đakon, pjevajući, poziva:

Prignimo koljena!

Zatim svećenik klekne ispred svoga sjedala, a zavjetovanik se prostre po podu, a ostali kleknu.Tada pjevači pjevaju Litanije obreda redovničkog zavjetovanja, a svi odgovaraju.

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

 

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas.

Sveti Mihovile, moli za nas.

Sveti Božji Anđeli, molite za nas.

Sveti Ivane Krstitelju, moli za nas.

Sveti Josipe, moli za nas.

Sveti Petre i Pavle, molite za nas.

Sveta Marijo Magdaleno, moli za nas.

Sveti Stjepane i Lovro, molite za nas.

Sveti Bazilije, moli za nas.

Sveti Augustine, moli za nas.

Sveti Antune, moli za nas.

Sveti Benedikte, moli za nas.

Sveti Ćirile i Metodije, molite za nas.

Sveti Dominiče, moli za nas.

Sveti naš Oče Franjo, moli za nas.

Sveta Klaro, moli za nas.

Sveti Berarde i drugovi mučenici, molite za nas.

Sveti Fidele, moli za nas.

Sveti Nikola Taveliću, moli za nas.

Sveti Marko Križevčanine, moli za nas.

Sv. Leopolde Mandiću, moli za nas.

Blaženi Gracija Kotorski moli za nas.

Blažena Ozano Kotorska, moli za nas.

Bležena Marija od Propetog Isusa Petković, moli za nas.

Svi sveti mučenici Franjevačkog reda, molite za nas.

Sveti Bonaventura, moli za nas.

Sveti Antune Padovanski, moli za nas.

Sveti Bernardine, moli za nas.

Sveti Didače, moli za nas.

Sveti Petre Alkantarski, moli zanas.

Sveti Felikse, moli za nas.

Sveti Paškale, moli za nas.

Sveti Franjo Solanski, moli za nas.

Sveti Lovro Brindizijski, moli za nas.

Svetij Josipe Kupertinski, moli za nas.

Sveti Ivane Josipe, moli za nas.

Sveti Leonarde, moli za nas.

Sveti Konrade Parcamski, moli za nas.

Sveti Ljude vite, moli za nas.

Sveti Elzearije, moli za nas.

Sveti Konrade Pijačenski, moli za nas.

Sveta Janjo Asiška, moli za nas.

Sveta Koleto, moli za nas.

Sveta Katarino Bolonjska, moli za nas.

Sveta Veroniko, moli za nas.

Sveta Elizabeto Ugarska, moli za nas.

Sveta Ružo Viterpska, moli za nas.

Sveta Marijo Franciska, moli za nas.

Sveta Margareto Kortonska, moli za nas.

Svi sveci i svetice Franjevačkog reda, molite za nas.

 

Milostiv budi, oslobodi nas, Gospodine.

Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine.

Od svakoga grijeha, oslobodi nas, Gospodine.

Od smrti vječne, oslobodi nas, Gospodine.

Po utjelovljenju svojem, oslobodi nas, Gospodine.

Po smrti i ukopu svojem, oslobodi nas, Gospodine.

Po izljevu Duha Svetoga, oslobodi nas, Gospodine.

 

Mi grešnici, tebe molimo, usliši nas.

Da se dostojiš po predanju i apostolatu svojih službenika život Crkve većma obogatiti, tebe molimo, usliši nas.

Da se dostojiš sluzi svome papi našemu Benediktu i ostalim biskupima darove Duha Svetoga umnožiti, tebe molimo, usliši nas.

Da se dostojiš život i djelovanje redovnika prema napretku ljudskoga društva usmjeriti, tebe molimo, usliši nas.

Da se dostojiš sve koji zavjetuju evanđeoske savjete — djelu otkupljenja potpunije pridružiti, tebe molimo, usliši nas.

Da se dostojiš roditelje ovoga svoga službenika, za dar što su ti ga prikazali, nebeskim darovima obogatiti, tebe molimo, usliši nas.

Da se dostojiš ovoga svoga službenika danomice suobličavati Kristu, prvorođencu među mnogom braćom, tebe molimo, usliši nas.

Isuse, Sine Boga živoga, tebe molimo, usliši nas.

Kriste, čuj nas.

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliša nas,

Kriste, usliši nas.

 

Tada ustane samo predslavitelj i sklopljenih ruku moli:

Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože,

daj ovom našem bratu

da poradi tebe čini ono što zna da ti hoćeš

i da uvijek hoće ono što ti želiš.

Pomozi mu da, iznutra očišćen i prosvijetljen,

i ognjem Duha Svetoga zapaljen,

uzmogne sve do smrti slijediti stope tvoga Sina,

Gospodina našega Isusa Krista,

i prispjeti k tebi, uz pomoć tvoje milosti, Svevišnji,

koji u savršenom Trojstvu i jedinstvu živiš i kraljuješ,

svemogući Bog, slavljen po sve vijeke vjekova.

Svi: Amen.

Svi ustanu.

 

Zavjetovanje

Poslije Litanija, dva već zavjetovana redovnika pristupe k predsjedateljevu sjedalu i stojeći vrše ulogu svjedoka.

Zavjetovanik pristupi k predsjedatelju i čita obrazac zavjetovanja.

Kad zavjetovanik pročita obrazac zavjetovanja, predslavitelj sjedeći nadoda:

A ja, u ime Crkve i našega Bratstva,

primam tvoje zavjete,

i od strane svemogućega Boga,

budeš li to opsluživao,

obećajem ti vječni život.

Nakon tih riječi, zavjetovanik pristupi k oltaru i na nj stavi obrazac zavjetovanja. Ako je zgodno, na samom oltaru potpiše dokument svoga zavjetovanja. Kad to obavi, vrati se na svoje mjesto.

Nakon toga može se pjevati antifona ili neka druga pjesma koja izražava radost zbog predanja. npr.

Primi me, Gospodine,

po svojoj riječi i živjet ću;

i nemoj da se u svojoj nadi postidim (Ps 118, 116).

 

 

Svečani blagoslov ili posvećenje zavjetovanika

Tada novozavjetovani redovnik klekne a predslavitelj, ispruživši nad njega ruke, moli blagoslovnu molitvu:

 

Predslavitelj:

Bože, izvore i začetniče svake svetosti,

ljude si stvorio i toliko ljubio

da si ih učinio dionicama božanske naravi;

tu odluku tvoje dobrote ni Adamov grijeh

nije mogao poništiti niti opačina svijeta izmijeniti.

Već na početku vremena dao si nam Abela,

uzor nedužna života;

zatim si iz ljubljenoga hebrejskog naroda providnosno

podizao svete muževe i kreposne slavne žene.

Među njima se ističe Kći Sionska,

presveta uvijek Djevica Marija;

iz njezine se čiste utrobe na spasenje svijeta

rodila tvoja utjelovljena Riječ,

Isus Krist, naš Gospodin.

On je, Oče, po tebi postao uzorom svetosti:

da nas obogati - sebe je osiromašio;

da bi nam vratio slobodu - obukao je odjeću roba.

U neizrecivoj je ljubavi

svojim Pashalnim otajstvom

svijet otkupio i svoju Crkvu posvetio,

te joj je, Gospodine, stekao darove tvojega Duha.

Bezbrojne si sinove, glasom istoga Duha potaknute,

privukao da slijede Krista.

Među njima si podigao slugu svoga Franju,

istinskog sljedbenika evanđeoskog savršenstva,

da - po nalogu Krista propetoga -

zajedno sa svojom braćom

popravi tvoju Kuću, Crkvu,

i obnovi je svetim životom.

Pogledaj stoga, Gospodine, ovoga našega brata

kojega si svojom providnošću pozvao

da nasljeduje siromašnoga i poniznog Franju,

ljubitelja križa.

Pošalji u njega puninu darova tvojega Duha

da ono što je danas po tvome daru

radosno i veselo obećao,

svetim djelovanjem do kraja života

vjerno opslužuje.

Nek se stalno utvrđuje u pravoj poniznosti,

nek plamti žarom Kristove ljubavi

i toplinom bratske dobrohotnosti.

Nek uvijek daje prednost

zahtjevima svete poslušnosti,

slijedi uzvišeno siromaštvo,

bude strpljiv,

i gaji duh svete molitve i pobožnosti.

Nek njegov život izgrađuje majku Crkvu,

promiče spasenje svijeta,

i bude blistav znak nebeskih dobara.

 

Gospodine, Oče sveti,

budi ovom svom službeniku

branič i vođa;

a kad stupi pred sud Sina tvoga,

ti mu budi plaća i nagrada.

Nek se raduje što dužnosti svoje službe ispuni,

te daj da, u tvojoj ljubavi utvrđen,

uživa u društvu svetih -

i s njima ti vječnu iskazuju slavu.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Svi: Amen.

 

Poslije svečanog blagoslova novozavjetovani redovnik ustane. Tada mu predslavitelj i subraća, na uobičajeni način, dadu bratski poljubac.

Za to vrijeme zbor pjeva antifonu:

 

Gle, kako je dobro i kako ugodno kad braća žive zajedno!

Ps 132. ili neku drugu prikladnu pjesmu.

 

Nakon toga novozavjetovani redovnik vrati se na svoje mjesto. Nastavlja se euharistijsko slavlje.

 

 

EUHARISTIJSKA SLUŽBA

 

Dok se pjeva prikazna pjesma, novozavjetovani redovnik donosi na oltar kruh, vino i vodu za euharistijsku žrtvu.

 

Nakon prikazne pjesme i prinosa darova, predslavitelj kaže:

Molite, braćo:

da moja i vaša žrtva

bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

 

Svi odgovore:

Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku

na hvalu i slavu svojega imena,

i na korist nama

i čitavoj svojoj svetoj Crkvi.

 

Darovna

Gospodine, dobrostivo primi ove darove

i zavjet svoga službenika,

i učvrsti svojom ljubavlju njega

i sve koji su zavjetovali evanđeoske savjete.

Po Kristu.

 

Predslovlje

Redovnički životi je služenje Bogu nasljedovanjem Krista.

 

R. Gospodin s vama.

O. I s duhom tvojim.

R. Gore srca.

O. Imamo kod Gospodina.

R. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

O. Dostojno je i pravedno.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno,

da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine,

sveti Oče, svemogući vječni Bože,

po Kristu, našem Gospodinu.

On se kao netaknut cvijet rodio od Djevice,

čiste srcem nazvao je blaženima

i svojim životom potvrdio dostojanstvo čistoće.

On je uvijek silno želio vršiti tvoju volju

i radi nas bio poslušan sve do smrti

i predao se tebi na ugodnu i savršenu žrtvu.

On je pozivao ljude da ostave sve na zemlji

i slobodnije služe tebi,

jer ih čeka veliko blago na nebu.

On je podigao službenika svoga Franju,

učitelja evanđeoskog savršenstva,

koji je na sebi nosio sliku raspetog Krista,

i po njemu se udostojao privesti u svoju Crkvu

nebrojene sinove.

I stoga, s mnoštvom anđela i svetaca,

pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

 

Svi:

Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.

Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.

Hosana u visini.

Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Hosana u visini.

 

Svećenik raširenih ruku govori:

Uistinu svet si, Gospodine,

izvore svake svetosti. 

Sklopi ruke, i držeći ih ispružene nad darovima govori:

Tebe, zato, molimo:

rosom Duha svoga posveti ove darove,

sklopi ruke i napravi znak križa nad kruhom i kaležom govoreći:

da nam postanu Tijelo i + Krv

Gospodina našega Isusa Krista.

Sklopi ruke. Uzme kruh i, držeći ga malo iznad oltara nastavi:

Kad se dragovoljno predao na muku,

on uze kruh, tebi zahvali,

razlomi i dade učenicima svojim govoreći:

Malo se sagne

UZMITE I JEDlTE OD OVOGA SVI:

OVO JE MOJE TIJELO

KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

Pokaže posvećenu hostiju narodu, spusti je na pliticu i pokleknuvši pokloni se. Zatim nastavi:

Isto tako, pošto večeraše, uze i kalež,

Uzme kalež i, držeći ga malo iznad oltara nastavi:

i ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći:

Malo se sagne

UZMITE I PIJTE IZ NJEGA SVI:

OVO JE KALEŽ MOJE KRVI

NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA

KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS I ZA SVE LJUDE

NA OTPUŠTENJE GRIJEHA.

OVO ČINlTE MENI NA SPOMEN. 

Pokaže kalež narodu, stavi ga na tjelesnik i pokleknuvši pokloni se. Zatim kaže:

Tajna vjere:

A svi nastave poklikom:

Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo,

tvoje uskrsnuće slavimo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Zatim svećenik raširenih ruku govori:

Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća tvoga Sina,

prinosimo ti, Gospodine,

kruh života i kalež spasenja,

i zahvaljujemo ti što si nas pozvao

da stojimo pred tobom i tebi služimo.

Smjerno te molimo da nas,

pričesnike Tijela i Krvi Kristove,

Duh Sveti sabere u jedno.

Koncelebrant

Spomeni se, Gospodine, Crkve svoje širom svijeta:

usavrši je u ljubavi

zajedno s papom našim Benediktom

i biskupom našim Josipom

i sveukupnim svećenstvom.

Predslavitelj

Sjeti se, Gospodine, i ovoga našega brata

koji se danas tvojoj službi doživotno posvećuje:

daj da uvijek uzdiže k tebi srce i dušu

i slavi ime tvoje.

Koncelebrant

Spomeni se i naše braće,

koja usnuše u nadi uskrsnuća,

i svih koji preminuše u tvom smilovanju:

privedi ih k svjetlu svoga lica.

Molimo te, smiluj se svima nama,

da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života

s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom,

s blaženim apostolima, sa sv. Franjom i svim svetima

koji su živjeli u tvojoj ljubavi,

da te hvalimo i slavimo

po Isusu Kristu, tvome Sinu.

 

Uzme pliticu s hostijom i kalež, oboje podigne i govori:

PO KRISTU, I S KRISTOM, I U KRISTU,

TEBI BOGU, OCU SVEMOGUĆEMU,

U JEDINSTVU DUHA SVETOGA,

SVAKA ČAST I SLAVA

U SVE VIJEKE VJEKOVA.

 

Svi uskliknu:

Amen.

 

Odloživši kalež i pliticu, svećenik sklopljenih ruku govori:

Spasonosnim zapovijedima potaknuti

i božanskom naukom poučeni

usuđujemo se govoriti:

Raširi ruke i zajedno s narodom nastavlja:

Oče naš, koji jesi na nebesima,

sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje,

budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.

I otpusti nam duge naše

kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

 

Svećenik sam nastavi raširenih ruku:

Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala,

daj milostivo mir u naše dane,

da s pomoću tvoga milosrđa

budemo svagda i slobodni od grijeha

i sigurni od sviju nereda:

čekajući blaženu nadu

i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.

 

Sklopi ruke. Narod zaključi molitvu poklikom:

Jer tvoje je kraljevstvo i slava

i moć u vjekove.

Zatim svećenik raširenih ruku naglas govori:

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima:

mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem;

ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje Crkve;

smiri je, molimo, i saberi u jedno.

Kako je volja tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.

Svećenik šireći i sklapajući ruke doda:

Mir Gospodnji bio vazda s vama.

I s duhom tvojim.

Zatim, ako je zgodno, đakon ili svećenik doda:

Pružite mir jedni drugima.

Svećenik zatim lomi kruh nad pliticom, dijelak stavi u kalež i tiho govori:

Ovo sjedinjenje Tijela i Krvi Gospodina

našega Isusa Krista

bilo nama pričesnicima za vječni život.

Za to se vrijeme pjeva ili govori:

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

Zatim svećenik sklopljenih ruku tiho govori:

Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga,

ti si po volji Očevoj,

uz sudjelovanje Duha Svetoga,

svojom smrću oživio svijet:

izbavi me ovim presvetim Tijelom i Krvlju svojom

od svih mojih opačina i svakoga zla;

daj da se uvijek držim tvojih zapovijedi,

i ne dopusti da se ikad odijelim od tebe.

Ili:

Gospodine Isuse Kriste,

neka mi blagovanje tvoga Tijela i Krvi

ne bude na sud i osudu, nego po tvojoj dobroti

neka mi bude duši i tijelu zaštita i lijek.

Svećenik poklekne, uzme hostiju, malo je podigne iznad plitice, te, licem prema narodu, kaže naglas:

Evo Jaganjca Božjeg,

evo onoga koji oduzima grijehe svijeta.

Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.

 

I zajedno s narodom jedanput kaže:

Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj,

nego samo reci riječ

i ozdravit će duša moja.

 

Pričesna pjesma Gal 2, 19-20

S Kristom sam razapet na križ;

živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni.

 

Popričesna

Gospodine, primili smo božanska otajstva.

Smjerno te molimo

da ognjem Duha Svetoga zapališ

i vječnim životom nagradiš

ovoga našega brata

što se s tobom sjedinio

po ovoj žrtvi tvoga Sina.

Koji s tobom.

 

 

ZAVRŠNI OBRED

 

Iza popričesne molitve, Bogu novoposvećeni redovnik stane ispred oltara i svećenik okrenut prema njemu može reći:

 

P. Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

O. Amen.

P. Neka te licem svojim obasja, milostiv neka ti bude.

O. Amen.

P. Neka pogled svoj Gospodin svrne na te i mir ti podari.

O. Amen.

 

P. I sve vas

koji ste sudjelovali

u ovoj svetoj službi

neka blagoslovi svemogući Bog

Otac i Sin + i Duh Sveti.

 

O: Amen.

 

Đakon: Idite u miru.

 

Svi: Bogu hvala.

 

Pjesma

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18 

Broj posjetitelja

DanasDanas97
Ovaj mjesecOvaj mjesec11085
SveukupnoSveukupno1868005
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting