Psalmi sv. Franje

 

Antifona:

Sveta Djevice Marijo, nema tebi slične na svijetu među ženama rođene, kćeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaručnice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihaelom arkanđelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Učitelja. Slava Ocu. Kako bijaše.

 

Psalam (I)

Ti izbroji dane moga progonstva *

sabrao si suze moje u mijehu svom (Ps 55,9)

Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni (Ps 40,8) *

i koji me vrebaju, složno se svjetuju (Ps, 70,10).

Uzvraćaju mi zlo za dobro *

mržnju za ljubav moju (Ps 108,5).

Za moju me ljubav oni optužuju *

a ja se samo molim (Ps 108,4).

Moj Oče sveti, kralju neba i zemlje,†

ne udaljuj se od mene *

blizu je nevolja, a nikog nema da mi pomogne (Ps 24,12).

Moji će dušmani uzmaknuti †

čim te zazovem. *

Ovo sigurno znam: Bog je za mene (Ps 55,10-12).

Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše *

i moji najbliži stoje daleko (Ps 37,12).

Udaljio si od mene znance moje †

učini da im gnusan budem, *

zatvoren sam ne mogu izaći (Ps 89,9).

Oče Sveti (Iv 17,11), daleko mi ne budi *

Bože moj, pohiti mi u pomoć (Ps 70,12).

Požuri se meni u pomoć *

Gospodine, Spase moj (Ps 37,23).

Slava Ocu i Sinu *

i Duhu Svetomu,

kako bijaše na početku *

tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

Psalam (II)

Gospodine, Bože moj, †

vapijem danju, *

a noću naričem pred tobom.

Neka dopre do tebe molitva moja *

prigni uho k vapaju mome (Ps 87,2-3).

Približi se duši mojoj i spasi je *

zbog dušmana mojih oslobodi me (Ps 68,19).

Iz krila majčina ti si me izveo †

mir mi dao na grudima majke *

tebi sam predan iz materine utrobe.

Iz krila majčina ti si Bog moj *

ne udaljuj se od mene (Ps 21,10-12a).

Ti mi znadeš porugu i stid *

i sramotu moju.

Pred tvojim su očima svi koji me muče *

ruganje je slomilo srce moje i klonuh.

Čekao sam da se tko sažali na me, ali ga ne bi *

i da me tko utješi, ali ga ne nađoh (Ps 68,20-21).

O Bože, oholice se digoše na me †

mnoštvo silnika život mi vreba, *

i nemaju tebe pred očima (Ps 85,14).

Broje me k onima što u grob silaze †

postadoh sličan nemoćniku, *

među mrtvima moj je ležaj (Ps 87,5-6a).

Ti si moj presveti Otac *

Kralju moj i Bože (Ps 43,5).

Požuri se meni u pomoć, Gospodine, *

Gospodine, Bože, spase moj (Ps 37,23).

 

Psalam (III)

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni *

jer mi se duša utječe tebi.

U sjeni krila tvojih zaklanjam se *

dok pogibao ne mine.

Vapijem svom presvetom Ocu svevišnjemu *

Bogu, koji mi čini dobro.

Nek pošalje s nebesa i spasi me *

nek postidi sve koji me progone.

Nek Bog pošalje milosrđe svoje i vjernost (Ps 56,2-5a) †

od protivnika me moćnog oslobodi *

i od dušmana mojih jačih od mene (Ps 17,18).

Mrežu postaviše nogama mojim *

stisnuše dušu moju.

Iskopaše preda mnom jamu *

sami nek u nju padnu.

Postojano je srce moje, Bože, †

postojano je srce moje *

pjevat ću i svirati.

Probudi se, harfo i citro *

probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima *

među pucima pjevat ću tebi.

Jer do neba je dobrota tvoja *

do oblaka vjernost tvoja.

Uzvisi se, Bože, nad nebesa *

slava tvoja nek je nad svom zemljom (Ps 56,5b-12).

 

Psalam (IV)

Smiluj mi se, moj Bože, †

jer me dušmanin hoće zgaziti *

napadač me moj neprestano tlači.

Dušmani moji nasrću na me povazdan *

mnogo ih je koji se na me obaraju (Ps 55,2-3).

Mrzitelji moji svi zlobno šapuću o meni *

zlo mi dosuđuju (Ps 40,8).

Koji me vrebaju *

složno se svjetuju (Ps 70,10).

U srcu pakosti skupljaju *

i vani opadaju (Ps 40,7).

Koji me vide podruguju se meni *

razvlače usne i mašu glavom. (Ps 21,8).

A ja, crv sam a ne čovjek *

ruglo ljudi i naroda prezir (Ps 21,7).

Dušmanima svojim postao sam ruglo, †

susjedima podsmijeh *

a znancima strašilo (Ps 30,12).

Oče Sveti (Iv 17,11), daleko mi ne budi *

snago moja, pohiti mi u pomoć (21,20).

Požuri se meni u pomoć *

Gospode, spase moj (Ps 37,23).

 

Psalam (V)

Iz svega glasa vapijem Gospodinu *

iz svega glasa Gospodina zaklinjem.

Pred njim svoju izlijevam tužaljku *

tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni *

ti put moj poznaješ.

Na putu kojim prolazim *

potajnu mi zamku staviše.

Obazrem li se na desno i pogledam *

nitko ne zna za mene.

Nemam kamo pobjeći *

nitko za život moj ne mari (Ps 141,2-5).

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu *

i stid mi pokri lice.

Tuđinac postadoh braći *

i stranac djeci majke svoje (Ps 68,8-9).

Oče Sveti (Iv 17,11), izjela me revnost za Dom tvoj *

i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me (Ps 68,10).

A sada kad posrnuh ja, oni se raduju *

skupiše se protiv mene da udare iznenada (Ps 34,15).

Brojniji su nego vlasi na glavi mojoj *

oni koji me mrze nizašto.

Tvrđi su od kostiju mojih †

oni što mi se nepravedno protive *

zar mogu vratiti što nisam oteo? (Ps 68,5).

Ustadoše svjedoci opaki *

pitaju me za ono što ne znam.

Vraćaju mi zlo za dobro i protive mi se *

što tražim dobro (Ps 37,21).

Ti si presveti moj Otac *

o moj Kralju i Bože moj (Ps 43,5).

Požuri se meni u pomoć *

Gospode, spase moj (Ps 37,23).

 

Psalam (VI)

Svi vi što putem prolazite †

pogledajte i vidite ima li boli *

kakva je bol kojom sam ja pogođen (Tuž 1,12)?

Opkolio me čopor pasa *

rulje me zločinačke okružiše (Ps 21,17).

Oni me gledaju i zure na me †

haljine moje dijele među sobom *

i kocku bacaju na odjeću moju (Ps 21,18b-19).

Probodoše mi ruke i noge *

sve kosti moje prebrojiti mogu (Ps 21,17c-18a).

Ždrijela svoja razvaljuje na me *

ko lav koji plijen kida i riče.

Kao voda razlih se *

sve mi se kosti rasuše.

Srce mi posta poput voska *

topi se u grudima mojim.

Grlo mi je ko crijep suho *

i moj se jezik uz nepce slijepi (Ps 21,14-16).

U jelo mi žuči umiješaše *

u mojoj me žeđi octom napojiše (Ps 68,22).

U prah smrtni bacio si mene (Ps 21,16) *

bol povećaše onomu koga ti rani (Ps 68,27).

Sad mogu leći i usnuti i onda ustati (Ps 3,6) *

da me zatim moj presveti Otac uzme u slavu svoju (Ps 72,24).

Oče Sveti (Iv 17,11), ti prihvati desnicu moju, †

vodit ćeš me po naumu svojem *

da me onda uzmeš u slavu svoju.

Koga ja imam u nebu osim tebe? *

kad sam s tobom ne veselim se zemlji (Ps 72,23-25).

Znajte, znajte da sam ja Bog, govori Gospodin *

uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen (usp. Ps 45,11).

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov (Lk 1,68) †

koji izbavlja duše slugu svojih *

presvetom svojom vlastitom krvlju,

i neće platiti *

tko god se njemu utječe (Ps 33,23).

I znamo da dolazi *

dolazi suditi zemlji (Ps 95,13).

 

Psalam (VII)

Narodi svi plješčite rukama *

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to, svevišnji, strašan *

Kralj velik nad zemljom svom (Ps 46,2-3).

Jer presveti Otac nebeski, Kralj naš od davnine *

posla ljubljenoga Sina svoga s visine i on posred zemlje spasava.

Raduj se nebo i kliči zemljo †

nek huči more i sve što je u njemu *

nek se raduje polje i sve što je na njemu (Ps 95,11-12).

Pjevajte mu pjesmu novu *

pjevaj Gospodinu, sva zemljo (Ps 95,1).

Jer velik je Gospodin i hvale predostojan *

strašniji od svih bogova (Ps 95,4).

Dajte Gospodinu narodna plemena †

dajte Gospodinu slavu i čast *

dajte Gospodinu slavu imenu njegovu (Ps 95,7-8a).

Prinosite tjelesa svoja i nosite sveti križ njegov *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove (usp. Lk 14,27; 1Pt 2,21).

Strepi pred njim, zemljo sva †

nek se govori među poganima: *

Gospodin kraljuje sa drveta (Ps 95,9-10).

Uzašao na nebo i sjedi s desne *

presvetoga Oca na nebesima (Kazalo II).

Uzvisi se, Bože, nad nebesa *

i slava tvoja nek je nad svom zemljom (Ps 56,12).

I znam da dolazi *

dolazi suditi po pravdi (usp. Ps 71,2).

 

Psalam (VIII)

O Bože, spasi me *

Gospodine, u pomoć mi priteci.

Nek se postide i smetu *

svi koji mi o glavi rade.

Nek odstupe i nek se posrame *

koji se nesreći mojoj raduju.

Nek uzmaknu u sramoti svojoj *

koji zlurado na me grohoću.

Neka kliču i nek se vesele u tebi *

svi koji te traže

neka govore svagda: Velik je Bog! *

svi koji spasenje tvoje ljube.

A bijedan sam ja i nevoljan *

o Bože, u pomoć mi pohitaj.

Ti si pomoć moja i spasitelj moj *

Gospodine, ne kasni (Ps 69,2-6).

 

Psalam (IX)

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu *

jer učini djela čudesna (Ps 97,1a-b).

Pobjedu pribavi ljubljenom Sinu svome desnica njegova *

i sveta mišica njegova (usp. Ps 97,1c-d).

Gospodin obznani spasenje svoje *

pred poganima pravednost objavi (Ps 97,2).

Nek mi u ovom danu Gospodin naklonost udijeli *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog (Ps 41,9a-b).

Ovo je dan što ga učini Gospodin *

kličimo i radujmo se njemu (Ps 117,24).

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Gospodnjem *

obasjao nas Bog Gospodin (Ps 117,26a.27a).

Raduj se, nebo, i kliči zemljo †

neka huči more i sve što je u njemu *

nek se raduje polje i što je na njemu (Ps 95,11-12a).

Dajte Gospodinu narodna plemena †

dajte Gospodinu slavu i čast *

dajte Gospodinu slavu imenu njegovu (Ps 95,7-8a).

Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu *

slavite Gospodina (Ps 67,33a).

Koji se vozi po nebu *

po nebu iskonskom (Ps 67,34a).

Čuj, glasom svojim grmi, †

glasom svojim silnim’ *

Priznajte silu Božju.

Nad Izraelom je veličanstvo njegovo *

nad oblacima sila njegova.

Strašan je Bog iz svojega svetišta

Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojem. *

Blagoslovljen Bog! (Ps 67,34b-36).

Slava Ocu.

 

Psalam (X)

Kliči Gospodinu zemljo sva †

opjevaj slavu imena njegova *

podaj mu hvalu dostojnu.

Recite Bogu: Kako su potresna djela tvoja *

zbog velike sile tvoje dušmani ti laskaju.

Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva *

neka pjeva tvome imenu (Ps 65,1-4).

Dođite, počujte, koji se Boga bojite *

pripovjedit ću što učini duši mojoj.

Na svoja sam usta njega zvao *

jezikom ga hvalio (Ps 65,16-17).

Iz svog hrama zov mi začu *

i vapaj moj mu do ušiju doprije (Ps 17,7c-d).

Blagoslivljajte, narodi, Gospodina našega *

razglašujte hvalu njegovu (Ps 65,8).

Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje *

svi narodi nazivali blaženima (Ps 65,8).

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov *

koji jedini tvori čudesa.

I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka

sva se zemlja napunila slave njegove. *

Tako neka bude. Amen. (Ps 71,18-19).

 

Psalam (XI)

Uslišio te Gospodin u dan nevolje *

štitilo te ime Boga Jakovljeva.

Poslao ti pomoć iz svetišta *

branio te sa Siona.

Spomenuo se svih ti prinosnica *

bila mu mila paljenica tvoja.

Udijelio ti što ti srce želi *

ispunio sve namisli tvoje.

Radovali se tvojoj pobjedi *

i u ime Boga svoga dizali stjegove.

Ispunio Gospodin svaku molbu tvoju. †

Sad upoznah (Ps 19,2-7):

Gospodin je poslao Isusa Krista, Sina svoga *

i izreći će pucima osudu pravednu.

Gospodin je tvrđava tlačenom †

tvrđava spasa u danima tjeskobe *

nek se uzdaju u te koji znaju ime tvoje (Ps 9,9b-11a).

Blagoslovljen Gospodin Bog moj †

jer mi postade utočište i sklonište, *

u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati †

jer ti si, Bože, zaštita moja *

Bog moj, milosrđe moje (Ps 58,17c-18).

 

Psalam (XII)

Tebi se, Gospodine, utječem, †

ne daj da se ikada postidim *

u pravdi me svojoj spasi i izbavi.

Prikloni uho svoje k meni *

i spasi me.

Budi mi hrid utočišta †

i čvrsta utvrda spasenja *

jer ti si stijena i utvrda moja (1b-3b).

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje *

Gospodine, uzdanje od moje mladosti.

Na te se oslanjam od utrobe †

ti si mi zaštitnik od majčina krila *

u te se svagda uzdam (Ps 70,5-6).

Usta mi bijahu puna tvoje hvale *

slaviše te svaki dan (Ps 70,8).

Usliši me, Gospodine, †

jer je dobrostiva milost tvoja *

po velikom milosrđu pogledaj na me.

Ne sakrivaj lica pred slugom svojim *

jer sam u stisci, usliši me brzo (Ps 68,17-18).

Blagoslovljen Gospodin, Bog moj (usp. 143,1b) †

jer mi postade utočište i sklonište *

u dan nevolje.

Jakosti moja, tebi ću pjevati †

jer ti si, Bože, zaštita moja *

Bože moj, milosrđe moje (Ps 58,17c-18).

 

Psalam (XIII)

Ta dokle, Gospodine, †

dokle ćeš me zaboravljati *

Dokle ćeš sakrivati lice od mene?

Dokle ću nositi bol u duši *

tugu u srcu obdan i obnoć?

Dokle će se dušmanin dizati na me? *

Pogledaj, usliši, Bože moj.

Prosvijetli mi oči da ne zaspim na smrt *

Nek ne kaže dušmanin: Nadjačah njega.

Nek ne kliču protivnici ako posrnem. *

Ja se u tvoju dobrotu uzdam.

Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro *

pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg (Ps 12,1-6).

 

Psalam (XIV)

Hvalim te, Gospodine, presveti Oče, †

Kralju neba i zemlje *

jer ti mene utješi (usp. Iz 12,1).

Ti si, Bože, spasenje moje *

uzdam se, ne bojim se više.

Jer je Gospodin snaga moja i pjesma *

on je moje spasenje (Iz 12,2).

Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči †

desnica tvoja Gospodine raskomada dušmana *

Veličanstvom svojim obaraš ti protivnike (Izl 15,16-17).

Gledajte, ubogi, i radujte se *

nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite (Ps 68,33).

Neka ga hvale nebesa i zemlja *

mora i sve što se u njima miče.

Jer Bog će spasiti Sion *

on će sagraditi gradove Judine.

Tu će oni stanovati *

imati baštinu.

Baštinit će ga potomci sluga njegovih *

prebivat će u njemu oni koji ljube ime Božje (Ps 68,35-37).

 

Psalam (XV)

Kličite Bogu, našoj jakosti (Ps 80,2a) †

kličite Gospodinu Bogu živomu *

i istinitomu glasom radosnim (usp. Ps 46,2b).

Jer Bospodin je to svevišnji *

strašan, Kralj velik nad zemljom svom (Ps 46,3).

Jer presveti Otac s neba, Kralj naš od davnine (Ps 73,12a) †

posla ljubljenoga Sina svoga s visine *

koga rodi blažena Djevica, sveta Marija.

On će me zvati: Oče moj (Ps 88,27a) †

a ja ću ga prvorođenim učiniti, *

najvišim među kraljevima svijeta (Ps 88,28).

Nek mi u onaj dan Gospodin naklonost udijeli *

a noću pjesmom ću hvaliti Boga života svog (Ps 42,9).

Ovo je dan što ga učini Gospodin *

kličimo i radujmo se njemu (Ps 117,24).

Jer nam je presveto ljubljeno dijete darovano †

i rodilo se za nas (usp. Iz 9,5) na putu i bi položeno u jasle *

jer za nj ne bijaše mjesta u svratištu (usp. Lk 2,7).

Slava na visinama Gospodinu Bogu *

a na zemlji mir ljudima miljenicima njegovim (usp. Lk 2,14).

Raduj se nebo i kliči zemljo †

neka huči more i sve što je u njemu *

neka se raduje polje i sve što je na njemu (Ps 95,11-12a).

Pjevajte mu pjesmu novu *

pjevaj Gospodinu sva zemljo (usp. 95,1).

Velik je Gospodin hvale predostojan *

strašniji od svih bogova (Ps 95,4).

Dajte, narodna plemena †

dajte Gospodinu slavu i silu *

dajte Gospodinu slavu imena njegova (Ps 95,7-8a).

Prinesite tjelesa svoja i nosite križ njegov *

i do kraja slijedite sve zapovijedi njegove (usp. Lk 14,27; 1Pt 2,31).

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 28 

Broj posjetitelja

DanasDanas60
Ovaj mjesecOvaj mjesec11048
SveukupnoSveukupno1867968
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting