Vjesnik 3-2009. - Bibliografija

Praktična teologija

Stipe Nimac - Bruno Seveso, PRAKTIČNA TEOLOGIJA (Profil jedne teološke discipline s osvrtom na njezine zadaće u hrvatskoj Crkvi i društvu), Ravnokotarski cvit, Lepuri, 2009.

»Praktična teologija. Profil jedne teološke discipline s osvrtom na njezine zadaće u hrvatskoj Crkvi i društvu« - ovaj naslov zasigurno zvuči pretenciozno jer je područje dotične teološke discipline golemo, ono pokriva gotovo cijelu teološku materiju pod vidikom prakse. To je dakako izvan dohvata naših mogućnosti; ono što ovom publikacijom želimo istaknuti zapravo je pogled na tu teološku disciplinu kroz neke njezine karakteristike i zadaće koje ona treba apsolvirati. Baveći se pojedinačnostima ipak je imamo u vidu kao cjelinu.

Radovi objavljeni u ovoj knjizi nastoje uvesti u problematiku praktične teologije i tematizirati neke njezine značajke, usmjerenja i zadaće.

Uz uvod, u kojem Stipe Nimac pokušava odrediti pojam praktične teologije, tu su četiri poglavlja nejednake duljine. Bruno Seveso daje svoj prikaz stanja pastoralne teologije - naziv uobičajen u Italiji - najprije u sustavnom obliku, a potom obrađuje status quaestionis te discipline na našem kontinentu te raspravlja o njezinim metodološkim i sadržajnim pitanjima. Nimac u svoja tri rada tematizira neke trenutke i značajke te discipline - on se opredjeljuje za naziv »praktična teologija«, uobičajen na njemačkom govornom području jer je širi i obuhvatniji od u nas uobičajenog naziva »pastoralna teologija« - i to najprije u općenitom smislu u članku »Praktična teologija u današnjem kriznom vremenu« (objavljen u Bogoslovskoj smotri 2008. pod naslovom »Pastoralna teologija u današnjem kriznom vremenu«), a potom u dva rada tematizira dvije teme koje u nas imaju stanovitu aktualnost: »Individualizacija - izazov za crkvenu praksu? Ambivalentnost jednog znaka (post)moderne« te »Župa, kultura i praktična teologija. O nekim zadatcima praktične teologije u našoj Crkvi i društvu«. Ovaj posljednji rad zapravo je potpuno prerađeni i prošireni tekst referata s međunarodnog simpozija pastoralnih teologa u Đakovu koji je bio održan od 7. do 9. listopada 2004. na temu »Pastoralna teologija u današnjoj Europi pred starim i novim pitanjima«; radovi s tog simpozija objavljeni su u publikaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu: P. Aračić (ur.), Novi izazovi pastoralnoj teologiji, Đakovo 2005. Uvodni članak te onaj o individualizaciji do sada nisu bili objavljeni. Za razliku od Sevesovog rada koji je sadržajno (i opsegom) razrađeniji, drugi radovi su više poput snopova svjetlosti koji obasjavaju pojedine teme, područja i probleme praktične teologije te uz pomoć literature nastoje uputiti u produbljeniji studij praktično-teološke materije. Na taj način, i uz upućivanja na Sevesov rad, stvara se tematska povezanost među ovdje objavljenim prilozima, što pridonosi - ako se tako smije reći - sadržajnoj objedinjenosti knjige. Ali o tome su pozvaniji suditi oni koji se njome budu služili.

Time smo dotakli i pitanje: komu je ova publikacija namijenjena? U prvome redu studentima teologije koji u okviru svog studija slušaju predavanja iz praktične odnosno pastoralne teologije; tekstovi i literatura žele im pomoći da dublje i obuhvatnije uđu u tu materiju te u tijeku studija steknu potrebnu kompetenciju za samostalno razmišljanje i djelovanje na području pastoralnog rada. Knjiga će također biti korisna i profesorima i drugim zainteresiranima za tu materiju zato što donosi obuhvatne preglede, ali ne zanemaruje upozoriti na probleme i zadatke koje u nas valja prihvatiti i rješavati.

Svemu tomu ima na svoj način poslužiti bibliografija na koncu sveska. Ona ima dva dijela. Prvi donosi popis strane literature, a sastavio ga je B. Seveso; drugi dio donosi popis literature na hrvatskom jeziku, a priredio ga je S. Nimac; oba se odnose na praktično-teološku problematiku te na njezina rubna područja. Ti bibliografski dodatci predstavljaju izbor iz literature koji autori smatraju korisnim za produbljeni studij praktično-teološke materije. Pritom, dakako, valja načiniti izbor, već prema tematskim interesima i akcentima koje svaki zainteresirani student odnosno predavač ističe kao važne ili neophodne.

Ova je knjiga rezultat dogovora između dvojice autora, Bruna Sevesa i Stipe Nimca, koji su profesori pastoralne odnosno praktične teologije u Milanu i u Splitu. Ima karakter koautorske studije te je kao takva zasigurno jedan od za sada još u nas na teološkom području rijetkih doprinosa tzv. Bolonjskom procesu koji između ostalog teži također pojačanoj suradnji i razmjeni među nastavnicima europskih sveučilišta i u koji su aktivno ušle sve visokoškolske ustanove u Hrvatskoj, u prvome redu naša sveučilišta.

Stipe Nimac

 

 

Život u dijalogu s Bogom

Fra Anđelko Domazet, ŽIVOT U DIJALOGU S BOGOM (Teologija i praksa molitve u spisima Romana Guardinija), KS, Zagreb, 2009.

Moli li teolog? Ili on samo razmišlja, govori ili piše o Bogu? Odakle teolog crpi svoje znanje o Bogu ? Kako govoriti o Bogu, a da Bog (p)ostane Ti, da ga se ne pretvori u puki predmet (posjed) našeg znanja? Kako današnje ljude uvesti u osobnu i zajedničku praksu molitve? Kako im otvoriti i približiti kršćansku tradiciju molitve? Upravo na ta i slična pitanja pokušava odgovoriti ova knjiga. U njoj se analizira teologija i praksa molitve u spisima katoličkog teologa i filozofa religije Romana Guardinija. Njegova višeslojna izlaganja o teološkim i antropološkim uvjetima molitve predstavljaju izvornu, kontekstualnu refleksiju koja proizlazi iz osobnoga duhovnog iskustva i prakse molitve. Guardini je na iznimno kršćanski i evanđeoski način povezao tijelo i duh, duhovnost i teologiju, riječ i šutnju, dakle kulturu i vjeru, Boga i čovjeka.

»Ova monografija može uvesti čitatelja ne samo u Guardinijevo shvaćanje molitve već ga upoznati s još podosta drugih tema iz spisa ovoga znamenitog teologa, a posebice s njegovim temeljnim polazištima kao i s njegovim duhovnim i teološkim mentalitetom. Zbog svojega natprosječno dotjerana i jasna stila, Domazetovo pisanje dostupno je i neprofesionalnim teolozima, tako da može poslužiti u katehezi i popularizaciji na hrvatskom prostoru nekih uvijek aktualnih dometa one najbolje teologije XX. stoljeća« (N. Bižaca).

 

 

Glasovi predvodnika IV.

Fra Mario Jurišić, GLASOVI PREDVODNIKA IV., Zmijavci, 2009.

Ovo je četvrta fra Marijeva knjiga ovakvoga ili sličnoga sadržaja. Ovog puta je pribilježio što su neki naši sportaši i estradni umjetnici rekli o Bogu, vjeri, molitvi, obitelji, prijateljstvu...

U predgovoru fra Mario kaže kako su povod za objavljivanje ovih „crtica“ bili Europsko svjetsko prvenstvo u nogometu u Austriji i Švicarskoj 2008. god., Olimpijada u Pekingu 2008. god., Europsko rukometno prvenstvo 2009. kao i novi izbori u SAD-u, gdje je za predsjednika izabran Barack Obama kao 44. američki predsjednik.

Podatke je vadio iz našega dnevnog tiska, dnevnika, revija, časopisa kao i vjerskih glasila, pa bi bilo ispravnije reći da je fra Mario sve ovo skupio nego napisao.

Knjiga je svakako poticaj mladima kako trebaju javno priznavati svoju vjeru i nje se ne stidjeti jer je vjera snažni oslonac u njihovu sazrijevanju da bi postali dobri ljudi i kršćani. Ono što vjera daje u osobnom i obiteljskom životu, to ne može nitko nadoknaditi.

Valja primijetiti da fra Mario nije imao tendenciju navedene osobe predstaviti kao svece, nego je njihove izjave u pojedinim životnim trenucima koji su često i pokazatelji njihova unutarnjeg života sabrao na jedno mjesto.

 

 

Čovječe, gdje si?

Fra Jure Šimunović, ČOVJEČE, GDJE SI?, Knjižnica „Župe sv. Mihovila“ – knjiga 6, Kijevo, 2009.

Duhovne misli donesene u knjizi „Čovječe, gdje si?“ plod su višegodišnjeg rada na duhovnoj obnovi Kijevljana za vrijeme ali i nakon Domovinskog rata.

Ovi tekstovi dobro će doći svima koji žele produbiti svoju vjeru i svoj odnos s Bogom i braćom ljudima.

Većina tekstova tiskana je u župskom listu Moje drago Kijevo, listu Naše Kijevo i nekim drugim župskim listovima i časopisima.

Obraćenje je potrebno svakom čovjeku. Prvo kao poziv da se odvrati od zla i grijeha i duha ovoga svijeta te potom kao poziv na odlučnu, svakodnevnu i neumornu suradnju s dobrom. Dakle, poziv na obraćenje poziv je na borbu protiv zla i za dobro. Ta borba će trajati cijeli naš život. U njoj moramo biti neumorni. Tko se umori u borbi protiv vlastitih grijeha i zlih sklonosti već je izgubio bitku i postao rob zla i njegov suradnik.

Ova knjižica, u toj borbi protiv zla, puno će nam pomoći. Fra Jure nam na vrlo jednostavan način nudi kako doći do prave sreće, do mira, do praštanja, do dobra, do Boga. U ovim razmišljanjima potrebno je pronaći sebe te nakon toga donijeti pravu odluku za savršenijim životom.

Svrha ovih kratkih razmišljanja je da nas sve potaknu na promjenu dosadašnjeg načina života i da nam pokažu put kojim ćemo bolje doći do Gospodina.

Fra Tomislav Brekalo

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 32 

Broj posjetitelja

DanasDanas456
Ovaj mjesecOvaj mjesec13866
SveukupnoSveukupno1843674
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting