OBRED ZAVJETOVANJA

 

 

OBRED ZAVJETOVANJA EVANĐEOSKOGA ŽIVOTA

ZA VRIJEME EUHARISTIJSKOG SLAVLJA

 

Ulazni obred

 

Kad se okupi bratska zajednica i kad sve bude kako treba pripravljeno, dok svećenik ide prema oltaru, pjeva se ulazna pjesma.

 

 

Ulazna pjesma

 

 

Svećenik: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svi: Amen.

Svećenik: Milost Gospodina našega Isusa Krista ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.

Svi: I s duhom tvojim.

 

Uvodni pozdrav

(s. Šima Samardžić)

Okupili smo se kao bratstvo

Franjevačkog svjetovnog reda i franjevačke mladeži

da bismo sudjelovali u euharistijskoj žrtvi.

U ovome će euharistijskom slavlju sestra Ivana Bošnjak

zavjetovati evanđeoski život u Franjevačkome svjetovnom redu.

Danas u zahvaljivanju Ocu po Kristu imamo razlog zahvalnosti,

a to je dar što ga Otac po svome Sinu daje Ivani Bošnjak

pozivajući je da usred svijeta živi duh blaženstava,

kao i dar nama time što našem bratstvu pridružujemo

novu članicu Franjevačkog svjetovnog reda

mjesnog bratstva Majke Božje Lurdske.

Pozvani da nasljedujemo Krista koji je samoga sebe prinio Ocu

kao živu žrtvu za život svijeta,

neprestano smo pozvani, a danas još na poseban način,

da svoju žrtvu sjedinjujemo s Kristovom žrtvom.

 

 

Pokajnički čin

Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe da bismo mogli proslaviti sveta otajstva.

 

Nakon kraće šutnje govorimo slijedeće zazive:

 

Gospodine, koji si poslan izliječiti srca slomljena, smiluj se.

Svi: Gospodine, smiluj se.

 

Kriste, koji si došao pozvati grešnike, smiluj se.

Svi: Kriste, smiluj se.

 

Gospodine, koji sjediš zdesna Ocu da nas zagovaraš, smiluj se.

Svi: Gospodine smiluj se.

 

 

Slijedi svećenikovo odrješenje:

Smilovao nam se svemogući Bog

otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Svi: Amen.

 

Gospodine - Kyrie (Zbor)

 

 

Zborna

Bože, ti si svoje moćno evanđelje dao svijetu

da mu bude kvasac i zoveš vjernike da,

baveći se svjetovnim poslovima, za te žive.

Daj im duha revnosti, da radom u svijetu

izgrađuju tvoje kraljevstvo.

Po Gospodinu.

 

Služba riječi

Čitanje poslanice sv. Jakova, apostola

Što koristi, braćo moja,

ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema?

Može li ga vjera spasiti?

Ako su koji brat ili sestra goli

i bez hrane svagdanje

pa im tkogod od vas rekne:

“Hajdete u miru, grijte se i sitite”,

a ne dadnete im što je potrebno za tijelo,

koja korist?

Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi.

Inače, mogao bi tko reći:

“Ti imaš vjeru, a ja imam djela.

Pokaži mi svoju vjeru bez djela,

a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.

Riječ Gospodnja!

Svi: Bogu hvala!

 

 

Pripjevni psalam (Zbor)

 

 

Aleluja (Zbor)

 

 

Evanđelje (fra Frano)

 

Gospodin s vama.

I s duhom tvojim.

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: dok još Isus govoraše mnoštvu,

eto majke i braće njegove.

Stajahu vani tražeći da s njime govore.

Reče mu netko:

“Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.”

Tomu koji mu to javi Isus odgovori:

“Tko je majka moja, tko li braća moja?”

I pruži ruku prema učenicima:

“Evo, reče, majke moje i braće moje!

Doista, tko god vrši volju Oca mojega,

koji je na nebesima,

taj mi je brat i sestra i majka.”

Riječ Gospodnja!

Svi: Slava tebi, Kriste!

 

 

Molba za zavjetovanje evanđeoskog života

 

Kad se pročita Evanđelje, svećenik i narod sjednu, a zavjetovanica stoji. Tada ministrica bratstva poziva zavjetovanicu da se predstavi i da svoju odluku javno očituje.

 

 

Ivana Bošnjak

Molim da me se pripusti zavjetovanju

Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda.

Iskustvo što sam ga stekla

u vrijeme provedeno u franjevačkoj mladeži

i u vrijeme novicijata

učvrstilo me je u uvjerenju

da me Gospodin zove na život po Evanđelju

slijedeći stope svetoga Franje Asiškoga.

 

 

S. Šima Samardžić:

Naše bratstvo prihvaća tvoju molbu

i pridružuje se tvojoj molitvi

da bi Duh Sveti u tebi učvrstio ono što je sam započeo.

 

Homilija

 

Nakon homilije, svi ustanu.

 

Slavitelj pita zavjetovanicu ovim riječima:

 

Svećenik:

Ivana Bošnjak!

Pred ovdje okupljenim bratstvom u Kristu

pitam te:

Hoćeš li prihvatiti

ovaj evanđeoski oblik života

što ga nadahnjuju

primjeri i riječi Franje Asiškoga,

a koji se nalazi u

Pravilu Franjevačkoga svjetovnog reda?

Ivana: Hoću.

 

 

Svećenik:

Pozvana si svjedočiti za Božje kraljevstvo

i izgrađivati s ljudima dobre volje

bratski i i evanđeoski]i svijet;

hoćeš li ostati vjerna ovome pozivu

i njegovati duh služenja

koji je svojstven svjetovnim franjevcima?

Ivana: Hoću.

 

 

Svećenik:

Po krštenju si postala član Božjega naroda,

u potvrdi si ojačana novim darom Duha

da životom i riječima budeš Kristov svjedok;

hoćeš li se s Crkvom čvršće povezati

i raditi na njezinoj trajnjoj izgradnji

i njezinu poslanju među ljudima?

Ivana: Hoću.

 

Ministrica bratstva:

Mjesno je bratstvo vidljivi znak Crkve,

a ona je zajednica vjere i ljubavi.

Ti obećaješ da ćeš surađivati

sa svom braćom i sestrama

kako bi bratstvo bilo

prava crkvena ustanova,

živa franjevačka zajednica.

 

Molitva za Božju milost

 

Svećenik moli Božju pomoć govoreći:

 

 

Pomolimo se.

Svi neko vrijeme mole u šutnji. Zatim slavitelj nastavlja:

Molimo te, Gospodine,

pogledaj na ovu svoju službenicu

i u srce joj ulij Duha svoje ljubavi

da po tvojoj milosti

uzmogne sačuvati

odluku evanđeoskoga života.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 

Svi: Amen.

 

 

Zavjetovanje evanđeoskoga života

 

Nakon molitve dvoje već zavjetovanih članova, stojeći pokraj ministrice bratstva, vrše ulogu posebnih svjedoka. Ivana Bošnjak dolazi pred ministricu i pred njom čita obrazac zavjetovanja:

 

Ja, Ivana Bošnjak,

jer mi je Gospodin udijelio ovu milost,

obnavljam svoja krsna obećanja

i posvećujem se službi njegova kraljevstva.

Stoga obećajem

da ću živjeti u svjetovnom staležu,

kroz sve vrijeme svoga života

živjeti Evanđelje Isusa Krista

u Franjevačkome svjetovnom redu

opslužujući njegovo Pravilo.

Neka mi milost Duha Svetoga,

zagovor blažene Djevice Marije

i zagovor svetoga Franje

te bratsko zajedništvo uvijek budu u pomoći

da postignem savršenost kršćanske ljubavi.

 

 

Ministrica bratstva kaže:

Bogu hvala.

Kao ministrica primam te u ovo bratstvo

Franjevačkoga svjetovnog reda.

Tvoje pridruženje bratstvu

uzrokom je radosti

i nade za svu braću i sestre.

 

 

Svećenik:

U ime Crkve potvrđujem tvoje zavjetovanje.

A sam te naš Serafski Otac

u svojoj Oporuci potiče riječima:

»Budete li ovo opsluživali,

neka vas na zemlji ispuni blagoslov

njegova ljubljenoga Sina

s presvetim Duhom Utješiteljem

i sa svim nebeskim snagama

i sa svima svetima.«

 

 

Sada se može obaviti predavanje prikladnih znakova Franjevačkog svjetovnog reda..

 

Kad se dovrši obred zavjetovanja evanđeoskoga života, nazočna braća i sestre mogu izraziti svoju radost prikladnim znakom mira i dobrohotnosti. Za to se vrijeme pjeva prikladna pjesma.

Obred završava vjerničkom molitvom.

 

 

Vjernička molitva

Gospodinu, koji je put, istina i život, obratimo se molitvom sv. Franje Asiškoga:

Gospodine, učini me oruđem svoga mira, molimo te.

Gdje je mržnja, da donosim ljubav, molimo te.

Gdje je nepravda, da donosim praštanje, molimo te.

Gdje je razdor, da donosim slogu, molimo te.

Gdje je sumnja, da donosim vjeru, molimo te.

Gdje je zabluda, da donosim istinu, molimo te.

Gdje je očaj, da donosim nadu, molimo te.

Gdje je žalost, da budem radost, molimo te.

Gdje je tama, da budem svjetlo, molimo te.

 

Svećenik:

Svevišnji, dični Bože, rasvijetli tmine našega srca. Daj nam pravu vjeru, čvrstu nadu i savršenu ljubav; smisao i spoznaju, Gospodine, da izvršimo tvoju svetu istinsku volju. Po Kristu.

 

PRIKAZANJE

 

Za vrijeme prikazanja pjeva se Prinosimo kruh

 

 

Darovna

Gospodine,

ti svijet spasavaš Kristovom žrtvom,

a mnoge vjernike u laičkom staležu

zoveš na apostolski rad.

Snagom ove žrtve

daj da ispune svijet duhom Kristovim

i budu mu kvasac posvećenja.

Po Kristu.

 

 

EUHARISTIJSKA SLUŽBA

 

P: Gospodin s vama.

Svi: I s duhom tvojim.

P: Gore srca.

Svi: Imamo kod Gospodina.

P: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

Svi: Dostojno je i pravedno.

 

Uistinu je dostojno i pravedno,

pravo i spasonosno,

da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi,

sveti Oče, gospodaru neba i zemlje,

po Kristu, našem Gospodinu.

Ti si po svojoj Riječi stvorio svijet

i svime pravedno upravljaš.

Riječ svoju, koja je tijelom postala,

dao si nam za posrednika.

On nam je govorio tvoje riječi

i pozvao nas da ga slijedimo;

On je put koji nas vodi k tebi,

istina koja nas oslobađa,

život koji nas ispunja radošću.

Ti po svome Sinu - ljude,

koje si stvorio na slavu svoga imena,

otkupljene njegovom krvlju

i obilježene pečatom Duha

okupljaš u jednu obitelj.

Zato sada i dovijeka sa svim anđelima

naviještamo tvoju slavu

i u ovom slavlju radosno kličemo:

 

Svi: Svet, svet, svet … (pjeva se)

 

 

Uistinu, svet si i dostojan slave,

Bože, ljubitelju ljudi,

vječni pratioče na našemu životnom putu.

Uistinu, blagoslovljeni Sin tvoj,

prisutan je u našoj sredini

kad smo njegovom ljubavlju okupljeni

i kad nam, kao nekoć svojim učenicima,

otvara Pisma i lomi kruh.

Zato te molimo, preblagi Oče,

pošalji svoga Svetoga Duha

da posveti ove darove kruha i vina

da nam postanu tijelo i X krv

Gospodina našega Isusa Krista.

Dan prije svoje muke,

u noći posljednje večere

on uze kruh, blagoslovi, razlomi

i dade učenicima svojim, govoreći:

UZMITE I JEDITE OD OVOGA SVI:

OVO JE MOJE TIJELO

KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

Isto tako, pošto večeraše, uze i kalež,

tebi zahvali i dade učenicima svojim, govoreći:

UZMITE I PIJTE IZ NJEGA SVI:

OVO JE KALEŽ MOJE KRVI

NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA,

KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS

I ZA SVE LJUDE NA OTPUŠTENJE GRIJEHA.

OVO ČINITE MENI NA SPOMEN.

 

Tajna vjere

Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo

tvoje uskrsnuće slavimo,

tvoj slavni dolazak iščekujemo.

 

Zato i mi, Oče sveti,

slaveći spomen Krista,

Sina tvoga, Spasitelja našega,

koga si po muci i smrti na križu

priveo slavi uskrsnuća

i postavio sebi zdesna,

naviještamo djelo tvoje ljubavi

dok on ne dođe

i prinosimo ti kruh života

i čašu blagoslova.

Pogledaj milostivo na prinos svoje Crkve,

u kojem stavljamo preda te -

Kristovu pashalnu žrtvu

što nam je predana,

i daj nam da se snagom Duha tvoje ljubavi

pribrojimo među članove tvoga Sina,

čijega smo tijela i krvi dionici,

sada i u dan vječnosti.

Po sudjelovanju u ovom otajstvu,

svemogući Oče, oživi nas Duhom Svetim

i daj da se suobličimo slici tvoga Sina

te nas učvrsti u zajedništvu

s papom našim Benediktom,

nadbiskupom našim Josipom,

sa svim biskupima,

prezbiterima i đakonima

te cjelokupnim tvojim narodom.

Učini da svi vjernici Crkve,

svjetlom vjere - spoznaju znakove vremena

i složno prionu služenju Evanđelja.

Učini nas osjetljivima za potrebe svih ljudi,

da sudjelujući u njihovu plaču i boli,

radosti i nadi,

zdušno im donosimo vijest spasenja

i s njima kročimo na put tvoga kraljevstva.

Spomeni se braće i sestara,

koji su usnuli u miru Krista tvoga

i svih pokojnih, kojih je vjera samo tebi znana:

privedi ih uživanju svjetla tvoga lica

i podaj im u uskrsnuću puninu života.

A kad završi ovo zemaljsko hodočašće,

daj da i mi stignemo u vječno prebivalište,

gdje ćemo zajedno živjeti s tobom

i s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom,

s apostolima i mučenicima

i zajedno sa svima svetima

tebe hvaliti i veličati

po Isusu Kristu, tvome Sinu.

PO KRISTU I S KRISTOM I U KRISTU,

TEBI BOGU, OCU SVEMOGUCEMU,

U JEDINSTVU DUHA SVETOGA,

SVAKA ČAST I SLAVA

U SVE VIJEKE VJEKOVA.

 

Svi: Amen.

 

Popričesna

Gospodine,

blagovali smo od punine tvoje milosti.

Snagom euharistijske gozbe

ojači svoje vjernike,

da budu odvažni svjedoci evanđeoske istine

te tvoja Crkva bude prisutna

u svjetskim zbivanjima.

Po Kristu.

 

Završna pjesma

 

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 21 

Broj posjetitelja

DanasDanas11
Ovaj mjesecOvaj mjesec18237
SveukupnoSveukupno1848045
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting