ŽIVOTOPIS SV. FRANJE ASIŠKOGA

 

PROSLOV

 

I. DIO

 

NJEGOVO OBRAĆENJE

1. poglavlje: Kako je najprije dobio ime Ivan, a kasnije Franjo; što je majka prorekla o njemu i kako je o samoj sebi pretkazala buduće stvari i o strpljivosti u okovima

2. poglavlje: Zaodijeva siromašna viteza, viđenje vlastitoga poziva što ga je vidio u svijetu

3. poglavlje: Kako ga je mnoštvo mladića učinilo svojum vođom da bi ih vodio, i o njegovoj promjeni

4. poglavlje: Kako je obučen u siromašnu odjeću pred crkvom svetoga Petra blagovao; o daru što ga je ondje prinio

5. poglavlje: Kako mu je đavao, dok je molio, pokazao ženu; odgovor što mu ga je dao Bog; kako se odnosio prema gubavcima

6. poglavlje: Progovara mu lik Propetoga. Franjo mu iskazuje poklonstvo

7. poglavlje: Tjelesni otac i brat ga progone

8. poglavlje: Kako je svladao sramežljivost. Proročanstvo o siromašnim djevicama

9. poglavlje: Od vrata do vrata prosi hranu

10. poglavlje: Izvlaštenje brata Bernarda

11. poglavlje: Prispodoba koju je iznio pred gospodinom papom

SVETA MARIJA U PORCIJUNKULI

12.  poglavlje: Svečeva ljubav prema ovome mjestu, boravak braće ondje, ljubav blažene Djevice prema Franji

13.  poglavlje: Jedno viđenje

NAČIN ŽIVOTA SVETOGA FRANJE I BRAĆE

14.  poglavlje: Strogost stege

15.  poglavlje: Razboritost svetog Franje

16.  poglavlje: Predviđanje budućih događaja i kako je Red povjerio Rimskoj Crkvi, jedno viđenje

17.  poglavlje: Kako je zatražio gospodina Ostijskoga da mu zamjenjuje papu

 

II. DIO

 

 

Uvod

 

DUH PRORICANJA SVETOGA FRANJE

1.     poglavlje

2.     poglavlje: Za nekoga, tko je smatran svetim, spoznao je da je neiskren

3.     poglavlje: Slično o nekom drugom, protivnik osebenjaštva

4.     poglavlje: Kako je prorekao poraz kršćana kod Damiette

5.     poglavlje: O bratu, čije su mu tajne srca bile poznate

6.     poglavlje: O bratu povrh kojega je vidio đavla; protiv rušitelja jedinstva

7.     poglavlje: Kako je stanovnike Greccia oslobodio od vukova i tuče

8.     poglavlje: Kako je propovijedao Peruđincima i prorekao im skorašnji ustanak

9.     poglavlje: Jednoj je ženi prorekao da će joj se opaki muž popraviti

10.  poglavlje: Kako je u duhu prepoznao brata koji je sablaznio drugoga brata za nj je prorekao da će napustiti Red

11.  poglavlje: Kako je spoznao da jedan mladić nije u Red doveden Duhom Božjim

12.  poglavlje: Kako je izliječio jednoga klerika i prorekao da će zbog svojih grijeha i više toga pretrpjeti

13.  poglavlje: Kako je jedan brat bio kušan

14.  poglavlje: Kako je svoga liječnika pozvao na objed, kad braća nisu ništa imala, i koliko je toga Gospodin odmah dao; kako se Gospodin brinuo za svoje;

15.  poglavlje: Kako je brata Ricerija oslobodio od napasti

16.  poglavlje: Kako je, izišavši iz ćelije, blagoslovio dvojicu braće

17.  poglavlje: Kako je izmolio da je iz kamena potekla voda i kako je napojio žedna seljaka

18.  poglavlje: Kako je hranio ptičice od kojih je jedna zbog pohlepnosti uginula

19.  poglavlje: Kako je sve ispunjeno što je prorekao o bratu Bernardu

20.  poglavlje: Jedan mnogo iskušavani brat htjede imati nešto što je svetac napisao

21.  poglavlje: Kako je istom bratu ispunio želju i dao mu tuniku

22.  poglavlje: Kako se noću među poljskim biljem na njegovu zapovijed našao petrusin

23.  poglavlje: Prorekao je da će nakon njegove smrti nastati glad

24.  poglavlje: Svečeva bistrina i naše neznanje

SIROMAŠTVO

25.  poglavlje: Pohvala siromaštva

SIROMAŠTVO KUĆA

26.  poglavlje

27.  poglavlje: Kuća koju je počeo rušiti u Porcijunkuli

28.  poglavlje: Kako je iz kuće u Bologni izbacio bolesnike

29.  poglavlje: Kako nije htio ući u ćeliju koja je za nj načinjena

SIROMAŠTVO NAMJEŠTAJA

30.  poglavlje

31.  poglavlje: Slučaj, kad je za Uskrs u Grecciu bio pripravljen stol i kako se po primjeru Kristovu prikazao kao stranac

32.  poglavlje: Protiv pohlepe za knjigama

SIROMAŠTVO LEŽAJA

33.  poglavlje: Primjer gospodina Ostijskoga i pohvala njemu

34.  poglavlje: Što se neke noći desilo Franji zbog jastuka od perja

PROTIVNIK NOVCA

35.  poglavlje: Strogo je ukorio brata koji je novac dotaknuo rukama

36.  poglavlje: Kažnjen je brat koji je jednoć skupljao novac

37.  poglavlje: Ukorio je brata koji je pod izlikom potrebe htio sačuvati novac

38.  poglavlje: Novac se pretvorio u zmiju 

SIROMAŠTVO U ODIJEVANJU

39.  poglavlje: Kako je svetac riječju i primjerom prekorio one koji oblače mekušna i skupa odijela

40.  poglavlje: Franjo najavljuje da će one, koji odstupaju od siromaštva, popraviti nevolja

PROŠNJA MILOSTINJE

41.  poglavlje: Preporuka milostinje

42.  poglavlje: Svečev primjer s obzirom na prošnju milostinje

43.  poglavlje: Primjer što ga je pružio u dvoru gospodina Ostijskoga i njegov odgovor biskupu

44.  poglavlje: Primjerom i riječju opominje kako treba prositi milostinju

45.  poglavlje: Kori brata koji nije htio prositi

46.  poglavlje: Kako je izišao u susret bratu, koji je nosio milostinju, i poljubio mu rame

47.  poglavlje: Kako je nagovorio vitezove da prose milostinju

48.  poglavlje: Kako se batak kopuna pretvorio u ribu u Aleksandriji

ONI KOJI OSTAVLJAJU SVIJET

49.  poglavlje: Kako je svetac jednoga ukorio koji je svoju imovinu ostavio rođacima, a nije razdijelio siromasima

VIĐENJE KOJE SE ODNOSI NA SIROMAŠTVO

50.  poglavlje

SAMILOST SVETOG FRANJE PREMA SIROMASIMA

51.  poglavlje: Samilost prema siromasima i kako je zaviđao siromasima

52.  poglavlje: Kako je ukorio brata koji je ogovarao nekog siromaha

53.  poglavlje: U Celanu daje starici ogrtač

54.  poglavlje: Drugom siromahu je dao plašt

55.  poglavlje: Nešto slično je učinio drugom siromahu

56.  poglavlje: Kako je nekom dao plašt da ne bi mrzio svoga gospodara

57.  poglavlje: Kako je nekom siromahu dao komad svoje tunike

58.  poglavlje: Kako je siromašnoj majci dvojice braće dao prvu knjigu Novoga zavjeta što ju je Red imao

59.  poglavlje: Kako je siromašnoj ženi bolesnih očiju darovao plašt

60.  poglavlje: Kako su mu se na putovanju ukazale tri žene kojih je nakon ponovna pozdrava nestalo

MOLITVENA REVNOST SVETOGA FRANJE

61.  poglavlje: Vrijeme, mjesto i njegov molitveni žar

62.  poglavlje: Kako treba pobožno moliti časoslov

63.  poglavlje: Kako je za vrijeme molitve tjerao kojekakve utvare srca

64.  poglavlje: Zanos srca

65.  poglavlje: Kakav bijaše nakon molitve

66.  poglavlje: Kako je biskup, kad ga je zatekao kako moli, lišen govora

67.  poglavlje: Kako je neki opat osjetio snagu njegove molitve

SVEČEVO RAZUMIJEVANJE SVETIH KNJIGA I SNAGA NJEGOVIH RIJEČI

68.  poglavlje: Kakvo je imao znanje i kakvo pamćenje

69.  poglavlje: Jedno proročanstvo što ga je na molbu nekog brata dominikanca protumačio

70.  poglavlje: Kako je nekom kardinalu objasnio pitanja

71.  poglavlje: Kako je jednom bratu odgovorio da ima znanje kad su ga poticali da se dade na učenje

72.  poglavlje: Kako je brat Pacifik u svečevim ustima vidio svijetle mačeve

73.  poglavlje: Djelotvornost njegovih govora i svjedočanstvo nekog liječnika o tome

74.  poglavlje: Kako je snagom riječi po bratu Silvestru iz Arezza progonio đavle

75.  poglavlje: Obraćenje istoga brata Silvestra i jedno njegovo viđenje

76.  poglavlje: Jedan brat oslobođen od nasrtaja demona

77.  poglavlje: Opaka krmača požderala janje

PROTIVNIK POVJERLJIVOSTI PREMA ŽENAMA

78.  poglavlje: Kako treba izbjegavati povjerljivost prema ženama i kako je s njima razgovarao

79.  poglavlje: Prispodoba protiv pogleda na ženske osobe

80.  poglavlje: Svečev primjer protiv prevelike povjerljivosti

NAPASTI ŠTO IH JE SVETAC PODNOSIO

81.  poglavlje: Svečeve napasti i kako je jednu nadvladao

82.  poglavlje: Kako ga je pozvao đavao i poticao na bludnost i kako je svetac nadvladao napast

83.  poglavlje: Kako je jednog brata oslobodio od napasti, korist od napasti

KAKO SU GA MUČILI ĐAVLI

84.  poglavlje: Kako su ga mučili đavli i kako treba izbjegavati gospodske dvore

85.  poglavlje: Primjer za spomenuto

86.  poglavlje: Napasti što ih je podnosio u nekom samotištu i o viđenju jednoga brata

87.  poglavlje: Brat koji je oslobođen od napasti

ISTINITA RADOST DUHA

88.  poglavlje: O duhovnoj radosti, pohvala njoj i o štetnosti mrzovolje

89.  poglavlje: Anđeoska citara koju je čuo

90.  poglavlje: Kako je svetac radostan duhom pjevao francuski

91.  poglavlje: Kako je prekorio turobnoga brata i poučio ga kako se ima držati

92.  poglavlje: Kako treba postupati s tijelom da ne mrmlja

93.  poglavlje: Protiv isprazne slave i licemjerstva

94.  poglavlje: Jedna njegova izjava protiv licemjerja

95.  poglavlje: Priznanje protiv isprazne slave

96.  poglavlje: Franjin prijekor onima koji su ga hvalili

97.  poglavlje: Daljnji prijekor onima koji su ga hvalili

SAKRIVANJE RANA

98.     poglavlje: Što je odgovarao o ranama, kad bi ga za njih pitali i kako ih je pomnjivo sakrivao

99.     poglavlje: Kako je jedan, posluživši se varkom, vidio rane

100.   poglavlje: Kako je netko vidio ranu na prsima

101.   poglavlje: Prikrivanje kreposti

102.   poglavlje: Poniznost svetoga Franje u držanju, osjećanju i ponašanju, i protiv samovolje

103.   poglavlje: Njegova poniznost u odnosu prema biskupu grada Terni i prema nekom seljaku

104.   poglavlje: Kako se na kapitulu odrekao poglavarske službe i o jednoj molitvi

105.   poglavlje: Kako je predao drugove

106.   poglavlje: Njegovo suprotstavljanje onima koji su voljeli poglavarsku službu

107.   poglavlje: Htio je da braća budu podložna kleru - a zašto

108.   poglavlje: Štovanje što ga je iskazivao biskupu Imole

109.   poglavlje: O njegovoj poniznosti prema svetom Dominiku i obratno, te o njihovoj međusobnoj ljubavi

110.   poglavlje: Kako su se jedan drugome povjerili

POSLUŠNOST

111.   poglavlje: Poradi istinske poslušnosti uvijek je imao gvardijana

112.   poglavlje: Kako je prikazao pravu poslušnost i o tri vrste poslušnosti

113.   poglavlje: Ne smije se na laku ruku zapovijedati pod poslušnost

114.   poglavlje: O bratu kojem je kapucu bacio u vatru, jer je došao bez dopuštenja, iako ga je vukla pobožnost

O ONIMA KOJI DAJU DOBAR ILI LOŠ PRIMJER

115.   poglavlje: Primjer jednoga dobrog brata, način života stare braće

116.   poglavlje: Kako je svetac prokleo neke koji su davali zao primjer i kako je to teško podnosio

117.   poglavlje: Objava koju mu je Bog saopćio o stanju Reda i kako Reda neće nikada nestati

PROTIVNIK BESPOSLICE I BESPOSLIČARA

118.   poglavlje: Objavljeno mu je kad ima značaj sluge Božjega a kada nema

119.   poglavlje: Pokora za isprazne riječi u Porcijunkuli

120.   poglavlje: Kako je on sam radio i kako su mu bili mrski besposličari

121.   poglavlje: Pritužbe svecu protiv besposličara i izjelica

SLUŽBENICI RIJEČI BOŽJE

122.   poglavlje: Kakav mora biti propovjednik

123.   poglavlje: Protiv onih koji teže za ispraznom hvalom i tumačenje proročanstva

PROMATRANJE STVORITELJA U STVOROVIMA

124.   poglavlje: Svečeva ljubav prema osjetilnim i prema neosjetilnim stvorovima

125.   poglavlje: Kako su mu sami stvorovi uzvraćali ljubav i o vatri koja ga nije ozlijedila

126.   poglavlje: Kako mu je ptičica sjela na ruku

127.   poglavlje: Sokol

128.   poglavlje: Pčele

129.   poglavlje: Fazan

130.   poglavlje: Cvrčak

LJUBAV

131.   poglavlje: Njegova ljubav i kako je poradi spasenja duša sam davao primjer savršenstva

132.   poglavlje: Briga za podložnike

133.   poglavlje: Suosjećanje s bolesnicima

134.   poglavlje: Kako je suosjećao s duhovno bolesnima i o onima koji tome čine protivno

135.   poglavlje: Braća Španjolci

136.   poglavlje: Protiv onih koji rđavo žive u samotištima i kako je htio da sve bude zajedničko

137.   poglavlje: Dvojica braće Francuza kojima je dao tuniku

OGOVARANJE

138.   poglavlje: Kako je htio da se kažnjavaju ogovarači

OPIS GENERALNOGA MINISTRA I OSTALIH MINISTARA

139.   poglavlje: Kakav treba da bude prema subraći

140.   poglavlje: Provincijalni ministri

141.   poglavlje: Što je svetac odgovorio kad je bio upitan o ministrima

SVETA JEDNOSTAVNOST

142.   poglavlje: U čemu je prava jednostavnost

143.   poglavlje: Brat Ivan Jednostavni

144.   poglavlje: Kako je među sinovima gojio jedinstvo, o kojem je govorio u prispodobi

145.   poglavlje: Kako se svetac šišao

146.   poglavlje: Kako je htio da se obrazovani klerici, koji dolaze u Red, izvlaste

147.   poglavlje: Kako je htio da se ovi privikavaju i kako se ukazao subratu s kojim je propovijedao

POSEBNE SVEČEVE POBOŽNOSTI

148.   poglavlje: Kako je bio ganut kad bi slušao o ljubavi Božjoj

149.   poglavlje: Njegova pobožnost prema anđelima i što je činio iz ljubavi prema svetom Mihaelu

150.   poglavlje: Njegova pobožnost prema našoj Gospi kojoj je na osobit način povjerio Red

151.   poglavlje: Božićna pobožnost, i kako je htio da se svima pritekne u pomoć

152.   poglavlje: Pobožnost prema Tijelu Gospodinovu

153.   poglavlje: Pobožnost prema svetačkim moćima

154.   poglavlje: Pobožnost prema križu i o nekoj sakrivenoj svetinji

O SIROMAŠNIM GOSPOĐAMA

155.   poglavlje: Kakav ima biti saobraćaj između njih i braće

156.   poglavlje: Kako je ukorio neke koji su se rado navraćali u samostane

157.   poglavlje: Kako je većma propovijedao primjerom negoli riječju

KAKO JE BRAĆI PREPORUČIVAO PRAVILO

158.   poglavlje: Blaženi Franjo preporučuje Pravilo, jedan brat ga nosi uza se

159.   poglavlje: Jedno viđenje koje preporučuje Pravilo

BOLESTI SVETOGA FRANJE

160.   poglavlje: Kako je razgovarao s nekim bratom o brizi za tijelo

161.   poglavlje: Što mu je Gospodin obećao u ime njegovih bolesti

PREMINUĆE SVETOG OCA

162.   poglavlje: Kako je bodrio braću i na kraju ih blagoslovio

163.   poglavlje: Njegova smrt i što je učinio prije smrti. Kako je neki brat vidio dušu svetog oca u času preminuća

164.   poglavlje: Viđenje što ga je imao brat Augustin na samrti

165.   poglavlje: Kako se sveti otac nakon preminuća ukazao jednom bratu

166.   poglavlje: Viđenje asiškoga biskupa o preminuću svetoga oca

Kanonizacija i prijenos svetoga Franje

 

MOLITVA ŠTO JE SVECU UPRAVIŠE SUBRAĆA

167.   poglavlje

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 30 

Broj posjetitelja

DanasDanas60
Ovaj mjesecOvaj mjesec11048
SveukupnoSveukupno1867968
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting