NA VRELU LITURGIJE

 

Proslov

Crkva, Tijelo Kristovo, kojemu su otkupiteljskom krvlju životno pri­druženi svi koji su po krštenju otajstveno preporođeni, u svijetu živi nastavljajući vršiti »Kristovu svećeničku službu« (Christi munus sacerdotalis). Vršenje svoga 'svećeničkog' poslanja Crkva ostvaruje poglavito kroz liturgiju, bogoštovne čine u kojima se »pomoću osjetilnih znakova ozna­čuje i, na način pojedinom znaku svojstven, udjelotvoruje posvećenje čovje­ka« (Sacrosanctum Concilium, 7). Liturgija, stapajući se s Kristovim spasenj-skim djelovanjem u svijetu, tvori stoga vrhunac sveukupnoga poslanja Crkve te ujedno biva vrelo čitavoga njezinog zauzimanja i djelovanja medu ljudima. Liturgija, dakle, nije svediva na ljudsko obredno činjenje. Ona sama stvara i oblikuje novost u Crkvi. Liturgijska obnova, u koju su upregnuta mnoga ple­menita nastojanja Crkve kroz zadnja desetljeća, bit će istinski »liturgijska« ako samoj liturgiji dopustimo da bude obnoviteljska, tj. nositeljica i vršiteljica obnove te vrelo sveukupnoga obnavljanja u Crkvi.

Na tragu takvoga pristupa liturgiji Crkve, knjiga koju otvara ova uvodna riječ nosi naslov »Na vrelu liturgije«. Teološka promišljanja sabrana pod ovim naslovom usmjerena su k životnom povratku Crkve na Vrelo iz kojega proistje­če sva njezina snaga. Tekstovi su izvorno nastajali kao članci u liturgijsko-pa-storalnom listu Živo vrelo, kojega izdaje Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Tematska oblikovanost lista, sustavnost izbora tema i bliskost potrebama suvremenoga liturgijskog pastorala pružili su mogućnost da izabrani članci, prvotno objavljeni u razdoblju od svibnja 2004. do travnja 2009., budu ponovno sabrani, preoblikovani, osuvremenjeni i dopu­njeni kako bi bili poticaj za nova liturgijska 'polazišta' i usmjerenja crkvenih na­stojanja. Sama narav liturgije iziskuje da svi udovi crkve budu osposobljeni za puno svjesno i djelatno sudjelovanje u bogoštovnim činima. Stoga »liturgijsko nastojanje« nije zadaća samo pastira Crkve, već i svih krštenika.

Smješteni u okvir promicanja liturgijske obnove i oblikovanja liturgijske kulture u Crkvi, ovi tekstovi nemaju za prvotni cilj biti poticaj za »ispravnu« obrednu praksu. Mišljeni su poglavito kao teološka polazišta za razumijeva­nje liturgije i mistagogijsko »otvaranje vrata« liturgijske obrednosti kako bi obred mogao biti mjesto iskustva Otajstva. Ako se, iščitavajući ove tekstove i otkrivajući otajstveni smisao liturgijskih slavlja u Crkvi, stekne spoznaja o 'kriznosti' naših slavlja i naše liturgijske prakse, nek ta spoznaja bude zacijelje­na i prevladana pogledom na uzvišeno bogatstvo liturgije kojemu je potrebno uvijek se iznova otvarati i povjeravati. Korisno je imati na umu da ovi tekstovi nisu nastajali kao kritika liturgijskome pastoralu, nego kao teološko poniranje u otajstvenost koja će, po vjerničkom otvaranju njezinoj snazi, ispravno ob­navljati i umivati obredno lice naših slavlja.

Liturgijskome iskustvu prethodi razumijevanje. No, i samo liturgijsko iskustvo rađa novim razumijevanjem, jer liturgija je vrelo novosti. Ona, jer je događanje Otajstva, svakim obrednim slavljem biva iznova 'spoznavana' i življena kao spasenjska snaga uvijek novoga životnog trenutka. Iskustvo je u svo­joj biti 'kušanje', kušnja koja 'preobražava' naše^spoznaje i čine, omogućujući našemu biću novost života. Zato ni ova knjiga nije zamišljena kao zatvoreni i dostatni sustav razumijevanja liturgije ili znanja o liturgiji. S takvom je naka­nom ne bismo nikomu htjeli predati u ruke. Ona je samo svjedok liturgijske 'kušnje' koju smo živjeli u Crkvi u Hrvatskoj posljednjih godina, dijeleći povje­renu nam odgovornost za Ljepotu koja oblikuje ljepotu naših slavlja.

Zahvalni smo svima koji su nas poticali da članci objavljeni u listu Živo vrelo budu na ovaj način objedinjeni i objavljeni. S tom zahvalnošću združu­jemo radost zbog svih onih kojima će otvaranje ove knjige »odškrinuti vrata« liturgijske obrednosti i simbolike kako bi mogli 'vidjeti' i životno 'kušati' dar Otajstva.

Ante Crnčević i Ivan Šaško

U Zagrebu, u Vazmenoj osmini Godine Gospodnje 2009.

 

 

Najave

Župni list "Majka"

list 166

Pastoralne aktivnosti

pastoralnaktivn zupe2

Akcija Caritasa "5 za 1"

caritas

Dovršetak izgradnje crkve

 

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 20 

Broj posjetitelja

DanasDanas456
Ovaj mjesecOvaj mjesec13866
SveukupnoSveukupno1843674
, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting